INTUIȚII

« Back to Glossary Index

Intuiția este formată din conștientizarea unor informații provenite în general de la corpurile fluidice (astral, mental și cauzal) pe care nu avem posibilitatea să le accesăm, prin senzori și activitate cerebrală – chiar dacă activitățile lor există dar nu avem experiența de a le primi, reține și folosi în mod conștient.

Discutând despre intuiții, putem înțelege că prin intermediul întregului nostru sistem corporal primim, ca monade întrupate, impulsuri purtătoare de informații la toate nivelele de vibrații ale planetei. Informațiile sunt decodificate de creier (și toate celulele de același fel din corpul fizic) în măsura în care:

 – există experiență de decodificare, dar ea se formează treptat prin activitate cât de cât conștientă în viața curentă, și prin repetiție, formându-se căi neuronale, care se ramifică odată cu creșterea vibrației planetare și corporale; chiar dacă primim informații și direct de la corpul mental, tot este necesară o minimă activitate cerebrală pentru ca informațiile să aibă un canal de primire în viața fizică;

 – există putere suficientă de acțiune asupra senzorilor; de aceea există structurile pe care le numim selectori-amplificatori de vibrație pentru amplificarea impulsurilor vibraționale, precum și subselectori care amplifică sau reduc intensitatea vibrațiilor doar la nivelul stratului corporal de care aparțin.

Așadar omul primește impulsurile purtătoare de informație prin:

 – corpul fizic: care primește și transmite impulsuri cu vibrațiile care au vibrațiile cele mai joase;

 – corpurile fluidice  care au senzori: corpul astral, corpul mental și corpul cauzal.

Impulsurile vin din exteriorul și din interiorul monadei (spiritului) întrupat:

1. Din exterior:

 – din cosmos: din sistemul planetar al stelei care guvernează planeta, din galaxie cu intensități diferite în funcție de distanța de la care provin, la fel și dinafara galaxiei, foarte fine, necesare evoluțiilor de pretutindeni, chiar dacă sunt mai mult sau mai puțin conștientizate; pentru ele acum avem nevoie de instrumente speciale care să amplifice semnalul lor – dar sistemul nostru corporal le prinde și le transmite monadei la toate nivelele de vibrație;

 – din mediul planetar, cu referire la structurile planetare fizice (scoarța pământească și toate structurile ei pământoase, lichide și atmosfera însoțitoare) și fluidice (manșoanele eterice matriceale ale planetei. Interioare și exterioare scoarței pământoase);

 – din activitățile întrupaților individuali: biosistemul planetar în întregime (animal, vegetal și oameni).

2. Din interior:

 – din experiența anterioară pământeană a fiecărui om;

 – din experiența anterioară Pământului a fiecărui om;

 – din experiența altor semeni, ale căror memorii sunt accesate permanent de radiația oricărei monadei: acestea sunt la granița dintre impulsurile exterioare și interioare, iar puterea de prindere, de accesare crește odată cu dezvoltarea corporalității fluidice, și ea crescând odată cu creșterea vibrației planetare, deci ține de puterea interioară a monadei care primește informațiile.

Toate sunt primite și decodificate de corpul fizic, de structurile cerebrale și în continuare altele celulare de același fel, ca simțiri ale monadei – direct prin corpul fizic, ca reacții ale ei la impulsurile din mediu asupra corpurilor sale de întrupare:

 – o parte din simțiri și reacții sunt ale noastre, la nivelul corpului fizic și spunem că le conștientizăm – este conștientizarea monadei la nivelele de vibrație naturală cea mai joasă;

 – o parte din simțiri și reacții nu le conștientizăm clar, întrucât corpul fizic nu are energia necesară totală pentru a o face: corpurile fluidice nu primesc și nu direcționează suficiente energii pentru că nici ele, neavând acum toate straturile interioare dezvoltate (sunt în stare latentă când planeta se află la nivelul cel mai scăzut al vibrației sale), nu primesc suficiente informații (de la straturile care sunt în stare latentă) și nu transmit monadei vibrațiile corespunzătoare senzorilor care nu funcționează la straturile latente: așa cum au funcționat înainte de ultima glaciațiune.

În această perioadă pe care o trăim acum, de revenire la o vibrație planetară înaltă (revenire treptată pe care o trăim în prezent) puterea intuițiilor crește, întrucât și primirea, și conștientizarea informațiilor începe să crească încet, dar sigur.

O fază intermediară este aceea a clar-intuițiilor: dacă prin intuiții bănuim că se petrec niște evenimente în jur sau în conștiența semenilor de toate felurile (animale, plante, oameni, activități planetare, etc.) dar nu știm bine, foarte clar, doar bănuim (și bănuielile ni se adeveresc uneori), treptat intuițiile devin mai clare, fără să existe încă deocamdată conștientizări ale căilor pe care vin informațiile: de la corpul fizic sau/și de la corpurile fluidice. Dar știm treptat clar unde, cum, când se petrec evenimente legate de cele de mai sus (prin impulsuri venite de pretutindeni) și le numim clar-intuiții. Ele cresc în intensitate, în claritate pe măsura creșterii corpurilor noastre fluidice.

Următoarea fază cuprinde, pe măsura creșterii în continuare a vibrației planetare și a corpurilor fluidice, conștientizarea lumii exterioare și interioare în toată complexitatea sa:

 – prin accentuarea percepțiilor prin senzorii corpului fizic, nemaifiind nevoie de folosirea instrumentelor tehnice, obținute pe cale industrială;

 – prin simțurile (senzorii) corpurilor fluidice, care funcționează la nivelele de vibrație cele mai înalte, pe măsura trecerii timpului.

Le numim clar-simțuri deocamdată: clar-vedere, clar-auz, clar-miros, clar-gust, dar și alte feluri de simțuri care nu au corespondent deocamdată în simțurile fizice – cum ar fi simțirea vibrației fundamentale (a energiei fundamentale și tuturor creațiilor și radiațiilor existente). Începem să conștientizăm clar și pe ce cale vin ele, de la ce corpuri, de la ce straturi interioare ale lor, precum și în ce situații variază claritatea lor, formând o nouă experiență care se adaugă la cea veche.

Pe măsura creșterii vibrației planetare, toate vor apare din nou în viața omenirii și ele vor crește în intensitate, oferind o cunoaștere din ce în ce mai complexă și mai profundă a realității în mijlocul căreia trăim, ajutând astfel la derularea sracinilor noastre de destin, oriunde ne-am afla.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare