CLAR-SIMȚURI

« Back to Glossary Index

Clar-simțurile sunt conștientizări ale informațiilor provenite de la toate corpurile din sistemul corporal de întrupare care au senzori de percepție: corpul fizic, corpul astral, corpul mental și corpul cauzal.

Se va studia elementul de dicționar Intuiții, unde sunt prezentate rădăcinile de formare a intuițiilor și clar-intuițiilor.

Nu orice întrupat are acest fel de percepții (deși au corpuri de acest fel), ele sunt valabile pentru spiritele întrupate avansate în evoluții, aflate în curs de universalizare. Ele sunt numite astfel de către noi, oamenii, în corespondență cu simțurile corpului fizic, ele funcționând când vibrația planetară este foarte înaltă și corporalitatea de întrupare este optim dezvoltată în raport cu vibrația planetară foarte înaltă.

Când vibrația planetară este foarte înaltă, vibrația corporală crește proporțional cu ea, astfel încât se dezvoltă toate straturile corpurilor fluidice astral, mental și cauzal, cu toate straturile lor interioare, cu toate structurile lor interioare. Printre aceste structuri sunt și senzorii de percepție ai corpurilor de mai sus, care se adaugă la funcționări mult mai puternice și clare ale corpului fizic. Deci nu numai percepțiile noastre prin corpurile fluidice devin din ce în ce mai clare, mai intense și nu numai dezvoltările celor pe care le numim astfel (în corespondență cu simțurile prin corpul fizic) sunt puternic conștientizate, ci însăși corpul fizic preia din mediu informații din ce în ce mai clare, mai intense, mai bogate, aducând informații într-un volum mărit.

Prin dezvoltarea tuturor straturilor interioare ale corpurilor fluidice care au senzori de percepție, se dezvoltă în același timp și alți senzori care nu au corespondent direct în simțurile corpului fizic.

De asemenea se dezvoltă foarte mult intuițiile și clar-intuițiile în domeniile în care percepțiile anterioare erau foarte slabe: cosmic îndepărtat, cunoașterea în profunzime și înțelegerile avansate ale vieților anterioare din cele mai îndepărtate timpuri pământene, precum și cele dinainte de venirea pe Pământ, din alte universuri și din alte spații ale Centrului de evoluție.

Așadar să reținem că dezvoltarea clar-simțurilor nu anihilează intuițiile și clar-intuițiile, ci le amplifică și le oferă profunzimi speciale.

Sub o formă sau alta, toate au fost conștientizate de oameni de-a lungul timpului, indiferent de sensul de variație a vibrației planetare (zonale, în general). Când vibrația planetară era foarte înaltă (dar totuși în diminuare permanentă, până la ultima glaciațiune) ele au fost ajutătoare în principal pentru manifestările prin intermediul corpului mental și astral, cu ajutorul substanțial al corpului fizic (dar nu majoritar, cum a fost și încă este și acum). După ultima glaciațiune, clar-simțurile s-au diminuat mult prin voința, conștiența oamenilor, în favoarea folosirii simțurilor prin corpul fizic, în condițiile în care vibrația planetară era din ce în ce mai joasă până la minimul vibrațional planetar: prin nefolosirea decât extrem de rară a percepțiilor cu corpul astral, mental și cauzal, mai precis, în profunzimea acestor procese: prin nefolosirea conștientă a razelor din radiația energetică proprie totală, seturi și subseturi de raze corespunzătoare straturilor interioare ale acestor corpuri fluidice (astral, mental și cauzal).

Spre deosebire de acea epocă, în condițiile de azi ale creșterii vibrației planetare, dezvoltarea corporalității are loc până la un moment dat, numai prin elementele arhetipale ale corpurilor și nu prin voința personală. Dar când oamenii încep să conștientizeze cele pe care începe să le intuiască, să le clar-intuiască, și având fleșuri de conștientizări prin clar-simțuri – mai ales clar-văz și clar-auz – ei înșiși încep să contribuie la dezvoltarea lor, prin dorințele interioare ale folosirii lor, căutări de amintiri (din viețile anterioare) sau curiozități cu privire la mediul înconjurător – biosistem, structuri, fenomene planetare și cosmice – dar și prin discuții cu alți semeni care conștientizează totul la rândul lor.

Dezvoltările de acest fel se accentuează de asemenea prin intrarea în activitate dezvoltată a selectorului-amplificator de vibrații și dezvoltarea odată cu celelalte structuri a subselectorilor  care la un loc dezvoltă și accelerează percepțiile care ajută la realizarea sarcinilor proprii de destin.

Pe măsura creșterii vibrației planetare, se dezvoltă în primul rând clar-vederea (sau vederea mentală) și clar-auzul (sau auzul mental), iar ulterior se dezvoltă treptat percepții ale vibrației energiei fundamentale și ale tuturor celor create din ea însăși. De regulă aceste clarsimțuri sunt preponderente, provenite de la corpul mental, dar și dezvoltarea senzorilor corpului astral și cauzal, precum și ale corpului fizic. Dezvoltarea straturile interioare ale corpului astral va însemna începutul folosirii în masă a călătoriilor astrale de către fiecare om, folosite pentru cercetări apropiate ale planetei și biosistemului său, ale tuturor formațiunilor, structurilor galaxiei, ale tuturor amintirilor din evoluțiile anterioare care pot fi folosite în realizarea sarcinilor în galaxie.

Cel mai mare avânt al dezvoltărilor clarsimțurilor va avea loc odată cu dezvoltarea celui de-al 5-lea strat interior al corpului mental (ceea ce înseamnă că toate celelalte straturi ale corpurilor au ajuns la dezvoltarea lor optimă) care facilitează revenirea la creația materială mentală pentru absolut toți oamenii de pe planetă. În acel moment, întreaga omenire va reveni complet la dezvoltările sale din perioada mentală anterioară.

Creșterea vibrației planetare va continua un timp, cca 250 milioane de ani, ceea ce însă nu înseamnă o creștere exponențială a intuițiilor, clar-intuițiilor și clar-simțurilor, ci o creștere exponențială cu adevărat a experienței de folosire a lor în viața curentă, atât cât este dată în continuare șederea spiritelor umane pe Pământ: doar 3 4 milioane de ani în continuare, după care Pământul nu va mai avea timp îndelungat popoare de spirite creatoare avansate aflate în curs de universalizare – așa cum sunt spiritele umane în prezent – lăsând planeta și biosistemul ei să se odihnească după greutățile trăite în perioada în care vibrația planetară a atins minimul suportabil al vieții pământene.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare