SUBSELECTORI

« Back to Glossary Index

Subselectorii sunt structuri energetice ale sistemului corporal de întrupare, create de către coordonatorii de evoluție din energie fundamentală puternic compactizată și modelată corespunzător necesităților funcțiunilor de gestionare a vibrațiilor primite din mediul de trai, conform sarcinilor de destin ale întrupatului. Sunt de aceeași natură cu selectorul amplificator de vibrații (prescurtat: SAV), dar subselectorii au un rol restrâns comparativ cu SAV: în primul rând acest rol este exercitat asupra unui singur corp – corpul de care aparțin. Fiecare strat al fiecărui corp fluidic stratificat din sistemul corporal: corpul astral, corpul mental și corpul cauzal, care pot avea un sistem de subselectori în anumite condiții:  

 – sistemul corporal cu corpuri spirituale care are SAV plasat între corpurile spirituale și corpul cauzal, nu mai are și subselectori la corpul cauzal; corpul cauzal se află sub influența puternică a SAV, dar corpul mental și corpul astral au subselectori cu acțiune asupra stratului corporal de care aparțin;

 – pentru sistemele corporale care nu au corpuri spirituale – și așadar nici SAV, corpul cauzal poate avea subselectori cu condiția ca corpul cauzal să fie complet structurat – și nu doar sub formă de plasă de celule din materii cauzale atașată corpului mental.

În anumite condiții, când straturile interioare ale corpurilor cauzal, mental și astral intră în stare latentă, când vibrația medie planetară este joasă și foarte joasă, subselectorii intră și ei în stare latentă de funcționare odată cu stratul pentru care au fost creați; iar când vibrația planetară începe din nou să crească, primele structuri care intră în funcțiune sunt subselectorii, care ajută în acest fel la dezvoltarea straturilor interioare ale acestor corpuri.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare