1. Spații organizate pentru evoluții: a. Clasificări; Despre spațiile protejate

I. IDEI PRINCIPALE

1. Centrul de evoluție este un spațiu-bulă protejat pentru a nu deranja desfășurările dinafara lui, este unul din multe alte Centre de evoluție existente în energia fundamentală liberă infinită.

2. Centrul de evoluție este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor:

 – spații protejate: Universul Spiritual Central și Universul Spiritual Secundar;

 – spații ale evoluțiilor protejate: Universul Spiritual Primar și universurile materiale asociate: Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic;

 – alte spații-bule ajutătoare pentru evoluții: spațiile structurale dimensionale și spațiile structurale interdimensionale;

 – structuri ajutătoare pentru întrupările monadelor, care la un loc formează Universul de canalizare a radiațiilor monadelor între Universul Spiritual Primar și universurile materiale, cu structurile ajutătoare complexe pentru evoluții prin întrupare;

 – alte structuri temporare sau permanente pentru fixarea spațiilor și pentru deplasări ale ajutătorilor între spațiile universice.

3. Spațiile protejate sunt spații create prin delimitarea unor porțiuni din marea bulă a întregului Centru de evoluție, având protecțiile cele mai puternice din Centrul de evoluție, iar fondul energetic propriu este întărit prin infuzie de energie suplimentară, după necesitățile fiecărui spațiu în parte.

II. DETALII, DISCUȚII

Pentru orientare în continuarea studiilor despre evoluții este necesar să avem o cunoaștere generală a spațiilor în care se derulează evoluțiile noastre: ele sunt create și întreținute chiar de către coordonatorii evoluțiilor noastre, care astfel ne creează condiții optime pentru parcurgerea lor.

Fiecare element de studiu prezentat în continuare va fi detaliat într-un capitol separat privind universurile, cu toate structurile lor interioare și exterioare. Deocamdată să facem cunoștință cu ele.

Centrul nostru de evoluție este unul dintre multe alte Centre de evoluție existente în energia fundamentală liberă infinită, eternă. Să ne aducem aminte din primele studii despre Centrele de evoluție din apropierea spațiului unde s-a autoformat un grup restrâns de monade, cu o conștiență minimă – dar perceptibilă – pentru a se proteja și a crește împreună. Aceasta a fost rădăcina formării Centrului nostru de evoluție, iar acele Centre de evoluție care au descoperit și urmărit formarea și creșterea micului grup de monade, și au protejat discret formarea începuturilor noastre, au rămas apoi în continuare ajutătoare pentru noul Centru în formare, de-a lungul creșterii lui; iar când primele monade ale grupului s-au dezvoltat, și-au dezvoltat conștiența și conștiința lor suficient, au rămas în conlucrare cu acest grup inițializator al Centrului nostru de evoluție: grup al Celor Dintâi (sau Făuritorilor Dintâi, cum îi numeau geții, străbunii noștri). Acest ajutor s-a desfășurat – cu o experiență pe care acele Centre de evoluție din jur o aveau din lucrări anterioare asemănătoare, au protejat grupul nostru inițial și, între timp, au adus un grup de bule – restrâns la început – în interiorul cărora grupul a putut să crească și ca putere energetică, și ca experiență generală de folosire a puterii lor energetice radiante. Ulterior, când experiența creativă a celor care au ajuns cei pe care îi cunoaștem azi ca fiind coordonatorii evoluțiiilor noastre, cei mai puternici și experimentați creatori, au amenajat la rândul lor spațiile pe care le aveau la dispoziție creând alte spații interioare, aducând și alte bule pe care le-au amenajat pe măsură ce au intrat noi valuri de monade în trăiri, în evoluții în interiorul Centrului nostru de evoluție. Tot ei vor continua să dezvolte acest Centru de evoluție cu noi spații, până când acest Centru de evoluție va atinge o mărime considerată optimă pentru ca evoluțiile să se dezvolte armonios: pentru a se putea realiza contiții optime pentru un volum de evoluanți care pot să fie ajutați astfel încât să nu obosească prin aglomerații prea mari. Când va fi atins un astfel de moment, coordonatorii evoluțiilor noastre vor crea un nou Centru de evoluție, un ”pui”, așa cum și alte Centre de evoluție au creat anterior, la rândul lor, proprii lor ”pui”. Condițiile de creație ale unui nou Centru de evoluție sunt extrem de complexe, și pentru realizarea unor spații interioare și exterioare pentru legarea lor cu Centrul-părinte, dar în același timp și astfel încât să nu deranjeze condițiile de autoformare a altor monade în spațiile neorganizate ale energiei fundamentale în stare liberă, dinafara Centrelor de evoluție. Tocmai de aceea evoluanții avansați – secundari și centrali – se pregătesc, în plus față de derulările evoluțiilor lor progresive, pentru creări de amenajări de spații în vederea creării unui nou Centru de evoluție.

Așadar Centrul de evoluție este o bulă uriașă de energie fundamentală care poate fi mărită până la un punct cu energie fundamentală suplimentară, fiind astfel o adevărată casă a altor bule – cele pe care le numim azi universuri.

Dar să nu uităm că celelalte Centre de evoluție nu s-au amestecat în formarea experienței de viață a monadelor, lăsându-i pe cei noi să descopere singuri, fără ajutor, proprietățile energiei fundamentale, caracteristicile ei și căile de folosire a posibilităților care pot determina apariția formelor de potențial ale energiei fundamentale. Iar acumulând experiență de viață, de manifestare, această experiență i-a condus la un moment dat la hotărârea nestrămutată de a ajuta orice monadă din infinitul energiei fundamentale, precum și monadele care tind să se grupeze la rândul lor și rezistă mult timp putând astfel să creeze un nou Centru de evoluție. Sau să ajute valurile noi de monade care intră în evoluții în Centrele deja create: toate sunt discret ajutate să înțeleagă importanța conservării vieții oricăror monade, de a le face viața, creșterea și experiența de manifestare să fie eterne, ca și energia fundamentală din care s-au autoformat conjunctural. Adică să protejeze viața monadelor și să le ajute să învețe autoprotecția, creșterea lor și a experienței lor de manifestare.

Să reținem că direcția care le ajută pe toate celelalte în evoluțiile lor, în creșterea monadelor este protecția. Și pentru că discutăm despre spații, să facem diferența, în primul rând, între două mari categorii de spații:

 – Spații protejate;

 – Spații ale evoluțiilor protejate.

DESPRE SPAȚIILE PROTEJATE

Spațiile protejate sunt spațiile care necesită protejare – nu însă și evoluanții din cuprinsul lor. În aceste spații se derulează lucrări extrem de puternice, în care monadele ajunse la o putere energetică radiantă extrem de mare se manifestă direct, fără intermedierea unor sisteme corporale, manifestări în care se folosesc toate razele lor simultan, ajunse la o vibrație extrem de înaltă, astfel încât precizia și calitatea execuției lor este foarte înaltă.

Sunt două mari spații protejate delimitate chiar în spațiul marii bule care formează Centrul de evoluție însuși:

a. Universul Spiritual Central;

b. Universul Spiritual Secundar.

a. PE SCURT DESPRE UNIVERSUL SPIRITUAL CENTRAL

Universul Spiritual Central (pe scurt Universul Central) este un spațiu delimitat în energia fundamentală a bulei care este Centrul de evoluție cu toate cele existente în interiorul lui: spațiul acestui univers înconjoară astfel, în mod protector la rândul său, întreg interiorul Centrului de evoluție. Pe de altă parte, el este de asemenea spațiul care delimitează întreg Centrul de evoluție de energia fundamentală din exterior, cu o interfață structurată astfel încât să nu influențeze procesele extrem de fine care se petrec în exteriorul Centrului.

Așadar să reținem că Universul Central nu este o altă bulă în interiorul marii bule a Centrului. Pentru susținerea funcțiilor sale, energia fundamentală a universului este suplimentată prin infuzie de energie, care astfel îi remodelează fondul general energetic în limita spațiului propriu, conform necesităților monadelor centrale care desfășoară sarcinile lor în structurile lui interioare.

Acest univers este structurat interior conform necesităților lucrărilor cele mai complexe care sunt desfășurate de monadele centrale: de realizare a celor mai complexe creații și a celor mai subtile structuri din întreg Centrul de evoluție: unele dintre aceste creații sunt permanente, altele sunt temporare, după necesități. Universul are de asemenea legături interioare cu toate structurile Centrului: cu toate celelalte spații și formațiuni interioare ale bulei care formează Centrul de evoluție.

b. PE SCURT DESPRE UNIVERSUL SPIRITUAL SECUNDAR

Universul Spiritual Secundar (pe scurt Universul Secundar) este un spațiu delimitat în energia fundamentală a bulei care formează Centrul de evoluție, care și el, la fel ca și Universul Central, înconjoară tot restul Centrului de evoluție, fiind tangent la Universul Central, de care îl despart pături din energie fundamentală extrem de puternic compactizată. La fel ca și Universul Central, fondul energetic al spațiului său este întărit prin infuzie de energie fundamentală suplimentară, conform necesităților de trăire și lucru ale monadelor secundare, care trăiesc și își desfășoară activitățile în interiorul său direct, fără corporalitate, la fel ca și monadele centrale.

Universul Secundar este destinat primelor evoluții ale monadelor avansate în evoluții care se manifestă fără corporalitate, iar structurile sale interioare, extrem de complexe, țin cont întotdeauna de necesitățile monadelor de trecere de la manifestări prin corporalitate la manifestări directe fără corporalitate. Tot în premieră în viața monadelor, monadele secundare încep învățăturile creației din energie fundamentală – nu din materii, din filamente enorgo materiale, pentru care structurile acestui univers sunt adaptate corespunzător.

Universul Secundar este de asemenea dotat cu legături interioare cu toate celelalte structuri ale Centrului de evoluție, cu toate celelalte spații și formațiuni ale Centrului de evoluție.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu