08. Saurienii și ajutătorii lor

I. IDEI PRINCIPALE

1. Perioada istorică analizată se caracterizează prin pregătiri pentru:

 – ieșirea spiritelor sauriene din evoluțiile pământene, sarcinile lor pământene fiind finalizate;

 – intrarea spiritelor umane, formarea speciei umane cu subspeciile ei.

Toate au loc simultan, cu alte multe derulări și alte pregătiri pentru derulările următoare.

2. Ajutătorii poporului saurian nu erau suficienți pentru toate cele necesare unor asemenea derulări la nivel planetar; entitățile spirituale, entitățile astrale, ajutătorii întrupați cu corp fizic în mijlocul poporului saurian (pentru că încă nu se putea ca oameni, a căror specie se pregătea de intrare în biosistemul pământean), aveau sarcini pentru necesități foarte importante exact în această perioadă:

 – formatarea câmpurilor planetei (câmpurile fizic, eteric, astral, mental, cauzal și câteva feluri pe vibrații spirituale) prin atragerea de fluxuri energetice cu vibrațiile necesare speciei umane;

 – amprentarea câmpurilor pământene cu amprente de natura activităților creatoare, cu emoții și gânduri, acțiuni care vor ajuta subspeciile umane;

 – ajutor oferit spiritelor rezidente umane care veneau pe Pământ, în valuri, în aceeași perioadă; veneau ca entități spirituale, rămâneau ca entități astrale pentru efectuarea ciclului lor de întrupări pământene, asistând pentru început la crearea corporalității umane și funcționarea ei în condițiile pământene din acele vremuri, precum și crearea infrastructurii așezărilor umane (clădiri și alte creații necesare).

II. DETALII, DISCUȚII

ÎNTREBARE: De ce aveau nevoie saurienii de ajutor din partea entităților spirituale? Nu aveau ajutorul lor din partea entităților astrale ajutătoare ale poporului lor?

Este necesar să știm pe de o parte că fiecare evoluant devine treptat ajutător pentru cei din jurul lui, dar tot pe parcursul evoluțiilor se delimitează tipuri diferite de ajutători, pentru că spiritele învață diferite feluri, tipuri de ajutor oferit în diferite situații altor evoluanți: mai puțin evoluați sau mai evoluați decât ei. Deci putem să împărțim în general ajutătorii în:

 – ajutători între ei, aflați pe aceeași treaptă de evoluție și în aceleași condiții de trăire, și generale, și particulare;

 – evoluanți care au învățat diferite feluri de ajutor și aplică învățăturile lor aici, în Universul Fizic, în vibrațiile cele mai joase din toate universurile materiale, le consolidează oferind ajutor, în evoluții cunoscute de ei, celor care au mai puțină evoluție, ajutători care își îmbogățesc experiența și apoi și-o consolidează în combinații complexe de ajutor, sub îndrumarea altor ajutători cu cunoaștere superioară (îndrumători conform planificărilor, coordonatori de evoluții).

Concret, putem cunoaște diferite tipuri de ajutor care se desfășoară și simultan, și consecutiv (secvențial) – conform cu nivelul nostru actual pământean de putere de pătrundere, de înțelegere a acestor feluri de manifestări:

1. Ajutători ai poporului spiritual: însoțitori de popor pe tot timpul unei etape întregi de evoluție (pe tot timpul tuturor subetapelor din etapa respectivă):

 – ajutători care se întrupează și cu corp fizic de manifestare, și cu corp astral de manifestare (entități astrale): pe lângă ajutor prin exemplu oferit direct întrupaților, ei înșiși învață, consolidează și își îmbogățesc experiența, de aceea este necesar să schimbe la un moment dat poporul ajutat cu alt popor, cu alte forme de evoluție (preiau alt popor, în altă etapă de evoluție – de la formele de evoluție primară începătoare – la foarte avansate);

 – alți ajutători printre care și sub formă de entități astrale, care asistă și își oferă ajutorul la nevoie până la a intra în acțiuni directe și permanente de ajutor pentru poporul asistat;

2. Ajutători de blocuri de grupuri de întrupați: cu corp fizic, cu corp astral și cu corpuri spirituale pentru călătorii cosmice, între locuri îndepărtate;

3. Ajutători planetari: sunt ajutătorii care oferă ajutor întregii planete: planetei însăși și întregului biosistem planetar, dar și la nivelul stelei (cu toate planetele pe care le guvernează), al sistemului stelar și galaxiei la toate nivelele ei; chiar dacă atunci când vibrația planetară este joasă și din corpul fizic de manifestare se pot desfășura foarte puține lucrări de o înaltă anvergură, această perioadă cu vibrație joasă este foarte scurtă și ajutătorii planetari sunt primii care își reiau activitățile și cu corpul astral, și cu corpul fizic – cu corpul fizic lucrările fiind extrem de puternice, variate și profunde.

4. Coordonatori de evoluții, îndrumători pe căile evoluțiilor: ei intră deseori în mijlocul celor care parcurg pas cu pas evoluțiile, orienându-i și ajutându-i direct, în tangență diectă cu ei.

Și acum să ne întoarcem la subiectul studiului.

De la început entitățile spirituale nou venite au știut că pe Pământ deja era de mult începută crearea speciei umane; entitățile asemănătoare lui Olco veniseră pe Pământ pentru realizarea unui ciclu întreg de întrupări sub formă corporală de oameni; unii veniseră pentru același fel de ciclu de întrupări, dar evoluția lor cuprindea la început și întrupări în specia sauriană, în mijlocul înaintașilor poporului saurian. În primul rând pentru evoluțiile secundarilor era necesar să se întrupeze și într-o specie care să aibă corporalitate asemănătoare celei pe care o vor avea spiritele umane, pentru că secundarii au experiență foarte mare și de creatori foarte avansați, și de ajutători pentru specii creatoare începătoare. S-ar fi întrupat și în subspecii ale speciei umane, dar și specia umană, și subspeciile sale nu erau încă create, ajunse la schimbarea lor intergrală, și era necesar să se deruleze acum aceste întrupări, la începutul ciclului pământean, pentru îmbogățirea experienței lor într-o specie oarecum asemănătoare, folositoare unor spirite mult mai puțin evoluate chiar și comparativ cu subspeciile umane.

Așadar, trebuie privită această experiența de ajutător secundar nu numai sub aspectul necesităților celor ajutați, ci și din punctul de vedere al evoluțiilor ajutătorilor: care pregătesc din timp și extinderea felurilor de ajutor la nivele începătoare, primare, în vederea dezvoltării modurilor de ajutor, în plus și pentru învățături de conlucrare, de coordonare a lucrărilor, de îndrumare între ei dar și pentru alți ajutători, în vederea planificărilor etapelor de evoluții. Toate stau la baza lucrărilor de conlucrare și coordonare pe spații din ce în ce mai extinse: la nivel planetar, stelar cu sisteme planetare complexe, galactic, apoi roiuri de galaxii, galaxiile dintr-o subzonă și apoi din toată zona universică. Sunt învățături ale treptelor secundare care încep chiar de la începutul evoluțiilor secundare și continuă apoi pe toate treptele secundare și la începutul evoluțiilor centrale.

Cu cca. 20 milioane de ani înainte de momentul sosirii lui Olco pe Pământ, entitățile dimensionale ajutătoare ale Pământului începuseră crearea corporalității umane: în stratul dimensional imediat paralel cu Universul Fizic. Corporalitatea unei noi specii se creează în spațiul dimensional natal al entităților dimensionale, cu absolut toate structurile necesare speciei și tuturor subspeciilor sale, cu structuri specifice timpurilor de variație a vibrației medii planetare pe care le va parcurge specia, planificate cu mult timp în avans. Crearea speciei este realizată în vibrația extrem de înaltă a stratului dimensional al creatorilor, al entităților dimensionale, mult mai înaltă decât orice fel de vibrație din Universul Fizic. Cu această corporalitate, ca fiind o corporalitate proprie a entităților creatoare – nu o creație separată de creator (așa cum sunt expunerile biblice și ale altor descrieri care nu puteau fi înțelese altfel de la începutul prezentărilor religioase), așadar cu această corporalitate entitățile au venit pe Pământ, în locuri pregătite dinainte: numim această pregătire, acțiune: formatarea câmpurilor – realizată tot de ele, alături de alte entități dimensionale ajutătoare pentru purtătorii de corporalitate nouă. O formatare cuprinde și ridicarea vibrației locurilor care vor fi folosite pentru trăirea lor, și amprentarea altor spații – restului planetei – cu energiile care au vibrații caracteristice speciei noi, în cazul nostru specia umană. Ridicarea vibrației spațiilor de trăire s-a făcut nu numai prin impregnare, ci și prin tragerea selectivă de energii, de fluxuri de filamente energo-materiale cu specific uman din spațiile cosmice. Asemenea lucrări pot fi realizate prin contribuția multor alte entități dimensionale și inter-dimensionale. Entitățile cu vibrație foarte înaltă pot veni cu orice fel de corporalitate – de regulă formă strânsă, sferică, așa cum știm acum că ne apar entitățile în spațiile noastre (bule, sferule mai mici sau mai mari), dar care își pot regla vibrația, radiația lor spirituală astfel încât să răspândească vibrații pe planetă într-o primă fază, la un nivel foarte înalt, dar acceptabil pentru restul biosistemului. Aceasta a fost o primă formatare a câmpurilor și structurilor planetei: munți, șesuri, vegetație, obișnuirea biosistemului deja existent (vegetale și animale) cu astfel de vibrații.

Următoarea fază a fost venirea și staționarea definitivă a entităților transcedentale pe Pământ: entitățile transcedentale fiind acele entități dimensionale care făceau tranziția corporalității lor – din stratul lor dimensional, natal, unde au creat corporalitatea lor, în universul nostru, pe planeta noastră; și așa ne apropiem de epoca lui Olco și Eat. După instalarea definitivă a entităților transcedentale pe Pământ, ele au început crearea așezărilor în care vor trăi și ele, și pe care le vor lăsa moștenire oamenilor. Între timp vibrația planetei se diminuase; de aceea, până ce avea să se diminueze și vibrația corpurilor umane la nivelul normal al viețuitoarelor Pământului, fiecare așezare, cu entități în cuprinsul lor, avea să fie protejată într-o bulă energetică cu o construcție extrem de complexă, protejând exteriorul de vibrația extrem de înaltă a așezării cu locuitorii lor.

Crearea corporalității umane și a așezărilor era necesară pentru ca spiritele umane, care aveau să le folosească, să se orienteze în condițiile în care vibrația corporală și a așezărilor lor avea să varieze permanent, în condițiile în care și biosistemul avea să se schimbe câte puțin dar fără încetare, și la fel toate condițiile planetare, de-a lungul timpului. Spiritele umane veneau deja în grupuri pe Pământ având o experiență foarte profundă și vastă de creație materială de multe feluri, din care pe Pământ aveau să folosească doar creație materială mentală (la începutul și la sfârșitul ciclului lor de întrupări, în vibrații foarte înalte) și creație materială fizică (atunci când vibrația planetei avea să se diminueze până la un punct minim suportat de biosistem).

În exteriorul așezărilor trebuia continuată formatarea câmpurilor prin atragere de fluxuri energo-materiale în atmosfera planetei, ceea ce se realizează prin entități și viețuitoare cu corporalitate care folosește astfel de fluxuri: cu toate vibrațiile corpurilor umane. Niciodată un singur grup spiritual nu beneficiază de o formă de ajutor pe o planetă, și chiar dacă pe parcurs vom detalia mult aceste aspecte, sunt necesare pentru început câteva explicații.

Mai întâi, pe scurt – apoi vom vedea și detaliile:

1. Olco făcea parte din ajutătorii planetari: secundari cu multă experiență, care au participat în toate timpurile la formatările vibraționale ale câmpurilor planetei. Formatarea se face prin atrageri și folosiri de fluxuri energo-materiale:

 – în mod inconștient, de către viețuitoarele cu un grad redus de conștientizare dar care au corpuri spirituale (corpuri care au o vibrație foarte înaltă), chiar dacă aceste corpuri ale lor nu sunt foarte complexe, așa cum sunt cele ale spiritelor umane: astfel de viețuitaore sunt mamiferele necreatoare pe Pământ;

 – în mod conștient, de către entități spirituale cum era și Olco, și apoi ca entitătea astrală Eat, și celelalte întrupări cu corpuri fizice care au urmat. Secundarii vin cu mult timp înainte de crearea completă a corporalității speciei umane – oriunde, pe orice planetă, privind orice specii ale spiritelor creatoare avansate, aflate în curs de universalizare.

Pe Pământ, secundarii sunt aceia care au în sistemele lor corporale toate vibrațiile pe care le folosesc ca specie planetară, ca oameni în situația noastră. Dar specia umană nu era încă creată decât ca entități transcedentale, cu o corporalitate care avea încă o vibrație incompatibilă cu restul biosistemului planetar. De aceea secundarii întrupați ori ca entități, ori ca saurieni, puteau sta în mediul planetar cu corpuri care aveau structuri cu vibrații foarte înalte, corpuri fizice sau corpuri de entități create de coordonatorii evoluțiilor lor proprii: la început corpuri cu vibrație foarte înaltă, acele corpuri spirituale de călătorie despre care am discutat, apoi corporalitate specială pentru entitățile astrale, realizată tot de către coordonatorii de evoluții. Prin intermediul corpurilor lor, de la bun început entitățile spirituale au contribuit la formatarea câmpurilor Pământului; dar era nevoie și de formatări la nivel astral, de aceea Olco s-a întrupat și ca entităte astrală, alături de foarte mulți planetari care au ajuns pe Pământ în acea perioadă. Ajutătorii care erau mult mai vechi pe planetă contribuiau prin trăirile lor la formatarea câmpurilor, la ridicarea vibrației lor, la toate nivelele. Saurienii erau – în ciuda celor în general crezute azi – mamifere de un alt fel decât ceea ce credem azi, catalogând mamiferele doar după modul în care se înmulțesc ca specie și își hrănesc puii: nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte matern. Din punctul de vedere al evoluțiilor, mamifere sunt acele viețuitoare care au în sistemul lor corporal corpuri spirituale susținute de raze cu vibrație foarte înaltă, care pentru alte viețuitoare nu sunt suficient dezvoltate ca să susțină corpuri spirituale oricât de simple. Saurienii au fost mamifere (și cele terestre, și cele acvatice, și cele zburătoare), dar chiar dacă aveau corpuri spirituale, ele erau foarte puțin dezvoltate și oricât de multe erau pe Pământ, nu aveau puterea de a trage suficient de multe fluxuri energetice cu vibrație foarte înaltă. De aceea erau foarte importante entitățile spirituale și entitățile astrale, iar Olco, apoi Eat și următoarea sa întrupare ca saurian, au participat intens la astfel de lucrări inconștiente de formatare a câmpurile planetare la maximul de vibrație necesară. Căci corporalitatea sauriană era creată pentru nivele foarte înalte de vibrație, și știm acum că diminurea vibrației planetare a determinat ieșirea din întrupări a spiritelor sauriene.

Și aici intrăm la răspunsul concret la întrebare: entitățile spirituale, entitățile astrale ajutătoare ale saurienilor nu pot fi mai multe decât cele ale poporului saurian, ale evoluției sale personale. Ajutătorii de popor spiritual nu pot fi foarte mulți, căci dacă ar fi – spiritele ajutate s-ar moleși, nu ar mai fi impulsionate să-și rezolve cât mai multe probleme, să învețe cât mai mult, să-și îmbogățească și să-și consolideze cele practicate în mod curent. Pentru ceea ce au spiritele unui popor de făcut, ajutătorii proprii sunt suficienți; dar pentru mai mult decât atât pe planetă, este nevoie de alți ajutători, iar cu acest prilej al împletirii lucrărilor pentru mediul în care are poporul de trăit, vin în ajutorul tuturor mulți alți ajutători cu multe feluri de evoluții, astfel încât poporul de spirite învață în același timp și felul în care toți ajutătorii conlucrează pentru binele tuturor.

De aceea era necesară venirea altor spirite care să se întrupeze în mijlocul saurienilor: și pentru ei, și pentru mamiferele agresive, și pentru mediul planetar și toate viețuitoarele planetei. Și în plus era nevoie nu numai de energii cu vibrație foarte înaltă – cum erau cele trase de corpurile spirituale și cele trase de corpurile entităților astrale, ci și de corpuri cu vibrație naturală mai joasă, cum sunt corpurile fizice și corpurile eterice. Cele mai complexe corpuri funcționale în acea perioadă erau ale saurienilor – dar în special ale înaintașilor saurieni, pregătite pentru capacități de creație materială, pe care restul poporului lor nu le avuseseră și nu le aveau în întrupările lor pământene. Spiritele sauriene erau tot atât de iuți ca și cele ale mamiferelor, de aceea încetinirea lor în vederea desfășurărilor creative se baza pe volum uriaș al corpurilor fizice, ajutate de corpuri fluidice pe măsură de mari, de voluminoase; foarte rar intrau pe rând în subspecii sauriene iuți, agresive, numai pentru a nu-și pierde capacitățile de rapiditate de care aveau nevoie totuși în desfășurările evoluțiilor lor.

Iar înaintașii creativi – chiar dacă începători – aveau nevoie să fie ajutați, astfel încât și unii ajutători de popor, și ajutători planetari lucrau împreună pentru a-i îndruma să învețe ei înșiși să folosească anumite procedee pentru îndepărtarea mamiferelor și nu pentru uciderea lor. În plus, ajutătorii planetari puteau trage prin corpurile lor de tip saurian-avansat energii cu vibrație foarte înaltă, realizând astfel altă parte din sarcinile lor: lucrau și în celelalte activități ale vieții saurienilor, dar accentul cădea întotdeauna pe sarcina lor de îndepărtare a mamiferelor prin alte metode decât cele de ucidere.

O altă parte a ajutătorilor planetari erau întrupați chiar în mijlocul saurienilor necreativi, pe toate continentele și insulele din oceanul planetar, întrucât așezările înaintașilor nu erau decât trei sau patru în medie pe Pământ – în ultima parte a existenței lor fiind maximum cinci în același timp, când toți înaintașii se aflau întrupați cu corp fizic, pentru consolidări și pentru a oferi exemplu fraților lor care ieșeau rând pe rând din întrupările lor cu corp fizic și urmăreau cele ce se petreceau în așezările înaintașilor lor.

Este necesar însă de adăugat faptul că între timp au început să sosească și alte spirite în preajma Pământului, care așteptau să se întrupeze în specia umană: spiritele umane rezidente și spiritele ajutătoare pentru ei – spiritele galactice (pe scurt galacticii). Galacticii sunt ajutătorii cei mai apropiați de evoluanții primari rezidenți, despre care am discutat pe scurt în studiile anterioare (și vom dezvolta pe viitor). Vor veni pe planetă treptat grupuri numeroase de spirite venite tot din evoluții care se derulează în lucru cu vibrație foarte înaltă din univers, deci obișnuite cu corporalități care au vibrație foarte înaltă, manifestări extrem de elevate și vădind o experiență foarte bogată în manifestări umane. Toți acești evoluanți vor fi ajutați de ajutătorii planetari, cu evoluție mult mai multă decât orice primari: cu putere energetică și cu experiență multă pe planetă, fiind veniți de mult timp aici. Pentru că este nevoie de atragerea unor fluxuri din ce în ce mai bogate pentru toate sarcinile spiritelor umane, un număr tot mai mare de evoluanți de acest fel vor necesita o atmosferă puternic și bogat aprovizionată cu fluxuri cu vibrație foarte înaltă, de câmpuri filamentare puternic amprentate tot de ajutătorii planetari foarte înaintați, primii care s-au întrupat pe Pământ ca oameni – copii ai entităților transcedentale, care au continuat sarcinile transcedentalilor de formatare a câmpurilor planetei cu vibrații înalte. Astfel și câmpul fizic al planetei – care nu poate fi formatat de entitățile care nu au corpuri fizice și corpuri dublu eterice – este formatat, amprentat de întrupații cu corpuri fizice care folosesc din plin fluxurile atrase și circulante în jurul planetei. De asemenea era necesară amprentarea câmpurilor în primul rând cu emoții, sentimente apropiate de cele umane. Dar necesitatea nu era numai pentru specia umană, această lucrare era – și este mereu necesară – pentru toate populațiile umanoide: subspeciile speciei umane. Numim omul de Cro-Magnon, omul de Neanderthal (cei mai cunoscuți) ca subspecii umane, dar de-a lungul timpului au existat mult mai multe asemenea subspecii, a căror corporalitate a fost creată odată cu specia umană. Dar de fapt diferențele între specia umană și subspeciile ei au fost uriașe, întrucât subspeciile erau create pentru spirite începătoare în creația materială, iar specia umană era creată pentru spiritele creatoare foarte avansate, aflate în curs de universalizare. Acest fel de creatori avansați pot să creeze în această parte a Universului Fizic prin două corpuri, în două feluri diferite: cu corpul mental și cu corpul fizic. Subspeciile erau începătoare chiar în creația fizică, iar ca spirite în evoluțiile lor erau cu foarte multe etape de evoluțieîn urma spiritelor umane. Astfel de spirite începătoare erau pe aceeași planetă cu spirite foarte avansate pentru a ajunge treptat, de-a lungul multor etape de evoluție, să creeze fluid fizic și să înceapă apoi să creeze și mental – creația mentală având nevoie de foarte multe faze începătoare din multe puncte de vedere până la primele creații de nivel înalt. Spiritele subspeciilor vor intra în evoluții pământene în același timp cu specia umană și, analizate comparativ, vor prezenta diferențe uriașe între cele două feluri de manifestări care se derulau pe Pământ – fizice și mentale. Dar subspeciile au și altă caracteristică: corporalitatea lor este utilizată pe rând de multe grupuri diferite de spirite, venite din multe locuri din această subzonă pentru a se obișnui, la fel ca și înaintașii saurienilor, cu variațiile energetice și vibraționale, cu atmosfera planetei, cu materiile și cu biosistemul pământean. Ajutătorii întrupați în rândurile înaintașilor saurieni nu au ajutat numai saurienii, așa cum am văzut în aceste studii, ci și formatarea câmpurilor pe măsura necesităților subspeciilor: pentru că au fost, au trăit de-a lungul timpurilor, în cele cca 40-50 milioane de ani, multe subspecii umane. Au existat câteva subspecii folosite de foarte multe grupuri spirituale, care au suferit mici modificări, ajustări ale corporalității lor pentru a fi ajutate să se adapteze mai bine.

Deci vibrațiile corpurilor spirituale ale ajutătorilor întrupați în mijlocul saurienilor au întărit câmpurile cu diferite feluri de amprente, ajutând în același timp:

 – saurienii: să se adapteze situației pe ”timpul apelor” – perioadele condensărilor plafonului cețos în contact cu pământurile, apele și biosistemul, adaptări necesare mult mai des decât mai târziu, când vibrația planetei a devenit din ce în ce mai joasă;

 – mamiferele: creșterea corporalității lor s-a datorat creșterii vibrației corpurilor spirituale (corpul spiritual (budhic) fiind matrice pentru corpul dublu eteric, matrice la rândul lui pentru corpurl fizic) ca urmare a atragerilor de fluxuri cu vibrație foarte înaltă necesare oamenilor. Anterior venirii spiritelor umane, câmpurile planetare erau sărace în fluxuri cu vibrație foarte înaltă, numai atât cât le trebuia saurienilor și micilor mamifere (cunoaștem bine din prezentările istorice că mamiferele în acela perioade aveau corpuri foarte mici, de mărimi asemănătoare cu mamiferele de talie mică de azi, șobolani, pisici, câini, etc.). Mamiferele erau în majoritatea lor, în acele timpuri, spirite întrupate obișnuite cu vibrații medii, cu adaptări pentru vibrații medii și joase: pentru a face față vibrațiilor joase aveau nevoie de dezvoltări, ajungând la dimensiunile cunoscute de noi azi. Dar saurienii, evoluând în vibrații foarte înalte, s-au retras total, încheind ciclul lor de întrupări în perioadele întrupărilor lui Olco și puțin într-o perioadă de circa un jumătate de milion de ani mai târziu. De aceea mamiferele s-au dezvoltat mult în epoca următoare, nu în epoca saurienilor;

 – subspeciile umane ale căror spirite aveau să vină, aveau și ele nevoie de vibrații foarte înalte la început, aveau nevoie de amprente la nivel vibrațional mediu – toate pe care nu le puteau găsi în mediul din timpul saurienilor; energii cu vibrații înalte se mai găseau, dar nu atât de dense încă, pe cât ar fi avut ele nevoie, fiind creatoare chiar dacă începătoare, doar puțin mai avansate în creație decât înaintașii spiritelor sauriene. De aceea specia umană și subspeciile ei au fost create în timpul când se încheia ciclul întrupărilor saurienilor.

După plecarea majorității saurienilor, venirea spiritelor umane pe Pământ avea să creeze câmpuri extrem de puternice, de dense pe nivele de vibrație foarte înalte, care se formau încet la început prin corpurile spirituale ale entităților spirituale și entităților astrale care aveau corpuri de tip uman. Încet – pentru că aveau nevoie și saurienii de energii cu vibrații foarte înalte, iar această nevoie era foarte complexă: înaintașii saurienilor aveau nevoie de energii înalte pentru sarcinile lor, dar aceleași energii împiedicau înmulțirea speciei lor, care se pierdea și ea treptat: uneori, dacă spiritele au nevoie, stingerea speciilor se realizează treptat, cu conștientizarea întrupaților, alteori – pentru majoritatea speciilor – stingerea se realizează fără conștientizarea spiritelor. Saurienii aveau nevoie de astfel de conștientizări, de formarea sentimentelor de pierdere care la nivelul lor de evoluție numai în acest fel se pot forma. Pentru înaintași, care își formau învățături cu un nivel mai înalt în acea perioadă comparativ cu restul poporului lor, sentimentul de pierdere se forma prin distrugerea creațiilor lor materiale, obținute cu multă trudă, de către condițiile atmosferice locale (condensarea plafonului cețos), și atacurile agresive ale mamiferelor.

Amprentele emoționale de pierderi, provenite de la saurieni, erau necesare subspeciilor umane, de aceea ele au rămas în energia fundamentală a Pământului, care au fost necesare apoi și pentru oameni: nu pentru rezidenți, ci pentru alte grupuri de spirite care au folosit corporalitatea umană mai târziu cu cca 20 – 30 milioane de ani: care aveau să vină pe Pământ special pentru a trăi în vibrațiile cele mai joase, specifice negativităților de tip agresiune, frică, panică, durere, etc.

Așadar să reținem importanța existenței acestor ajutători ai tuturor evoluțiilor de pe Pământ, cu sarcinile atât de complexe pe care le-au avut de-a lungul timpurilor!…

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu