AJUTĂTOR SPIRITUAL

« Back to Glossary Index

Este un individ sau o entitate cu putere mare energetică și cu experiență personală bogată de manifestare, care oferă ajutor altor indivizi sau entități cu putere energetică mai mică sau mai puțină experiență de manifestare în evoluțiile proprii. Sunt două aspecte ale ajutătorului spiritual:

– în relația dintre evoluanți cu același nivel de evoluție care se ajută între ei, având nevoie unii de alții în funcție de complexitatea lucrărilor sau fiind în faze diferite ale bioritmului personal, devenind după caz ajutător sau ajutat;

– în relația dintre evoluanți aflați în faze diferite de evoluție, cu puteri energetice radiante diferite și experiență diferită, în care cei cu experiență mai multă ajută, îndrumă și coordonează pe cei cu putere mai mică și experiență mai puțină. 

Un alt aspect, universal valabil, este faptul că nu numai cel ajutat are de învățat de la ajutătorul său, ci și ajutătorul însuși învață de la cel ajutat, conștient de acest lucru: învață din înclinațiile individuale ale celui ajutat, din moduri diferite de înțelegere la care ajutătorul se adaptează pentru a-și putea oferi ajutorul. Acest aspect este urmărit, dezvoltat și consolidat ca o etapă extrem de importantă a evoluțiilor, după etapa de învățături începătoare – pe care le numim primare, care formează baza manifestărilor pentru orice monadă: sunt evoluțiile secundare de ajutători, care extind baza învățăturilor proprii de a oferi ajutor oricăror evoluanți. Învățăturile de ajutători se referă și la ajutorul oferit celor cu evoluție mai puțină, dar și altor ajutători – cu evoluție mai multă, pentru a fi factori de legătură între ajutători, împărțindu-și sarcinile pentru ca ele să fie realizate simultan, precum și pentru a-și împleti pe diverse trepte acțiunile de ajutor reciproc, învățăturile reciproce și consolidările care măresc precizia aplicării experienței fiecăruia în parte. 

Cele care se urmăresc în evoluțiile de ajutător secundar (monade în evoluții secundare) țin în principal de relațiile cu evoluanții primari (monade în evoluții primare); acestea sunt: 

– ajutători secundari de grup spiritual;

– ajutători secundari de popor spiritual: care însoțesc un popor spiritual pe parcursul întregii sale evoluții primare, în toate fazele lui de evoluție, ceea ce înseamnă o îmbogățire și o consolidare extrem de importantă, amplă și profundă pentru orice secundar, o experiență care îi va fi de real folos în etapele foarte avansate ale evoluțiilor sale secundare și o temelie solidă pentru evoluțiile sale centrale: adică atunci când sarcina de ajutător-coordonator și cea mai înaltă treaptă de creator se derulează de la nivel individual până la înaltele nivele de legătură de acest fel cu monadele cu aceeași evoluție din întreg Centrul de evoluție, precum și cu monadele cele mai avansate din celelalte Centre de evoluție

Să reținem faptul că numai primele monade din primul Centru de evoluție creat în energia fundamentală liberă nu a avut parte de ajutor exterior, doar între ele aceste monade au dus o evoluție extrem de lungă și anevoioasă. Dar experiența acumulată în acest fel a fost deosebit de importantă pentru coordonarea celorlalte monade care li s-au alăturat, de care beneficiem și noi în toate evoluțiile aflate în curs de desfășurare. Ulterior toate evoluțiile, din toate Centrele de evoluție care s-au format au primit ajutor de la cele deja existente și evoluate, care ajutor s-a transformat cu timpul în conlucrare pentru ajutor reciproc și pentru ajutor oferit noilor grupuri de monade care aveau toate șansele să formeze Centre noi de evoluție.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare