01.c. Despre ce vom discuta în cadrul acestui capitol

În primul rând să menționăm faptul că acest capitol va fi cel mai cuprinzător, tocmai pentru a prezenta cât mai multe aspecte generale ale evoluțiilor noastre, urmând ca ulterior să dezvoltăm ceea ce aici deschidem ferestre către diverse teme: și vom observa că, pe măsură ce avansăm în prezentări, apar noi curiozități și astfel noi deschideri mai departe. Dar începem acum și vom vedea pe parcurs unde ajungem!

Am discutat anterior despre energie fundamentală, acum vom discuta pe larg despre Centrul de evoluție în care ne desfășurăm evoluțiile, pornind de la formarea monadelor și creșterea lor înafara Centrelor de evoluție, apoi despre intrarea lor într-un Centru de evoluție – concret: al nostru, primele trăiri aici și primele lor manifestări. Vom studia ce se petrece în interiorul monadelor pe parcursul creșterilor lor și cum încep, și se desfășoară procesele de manifestare – manifestări incipiente și în continuare diversificarea manifestărilor lor.

Vom continua cu descrieri succinte ale spațiilor organizate ale Centrului de evoluție pentru derularea treptelor de evoluție – pe care le vom detalia ulterior în alte capitole ale siteului:

 – spații protejate: universurile spirituale ajutătoare – Universul Spiritual Central și Universul Spiritual Secundar;

 – spațiile evoluțiilor protejate: Universul Spiritual Primar și universurile materiale atașate acestuia – Universul Material Astral, Universul Material Cauzal și Universul Material Fizic;

 – spațiile ajutătoare pentru universurile materiale: spații dimensionale fixe, spații interdimensionale mobile și spații ajutătoare create de coordonatorii de evoluții;

 – un univers aparte este ceea ce putem numi Universul canalelor de direcționare a radiațiilor de întrupare ale monadelor;

 – alte structuri energetice din Centrul de evoluție.

Cunoscând în mod ordonat spațiile în care se desfășoară evoluțiile, vom putea studia despre fiecare treaptă a evoluțiilor:

 – evoluțiile începătoare: evoluțiile filamentare și mecanismul formării atracției între filamente – astfel vom înțelege bazele formării corporalității noastre de întrupare;

 – evoluții spirituale, cu rădăcinile lor și direcțiile de evoluție: formarea spiritelor și organizări în interiorul lor, organizările spiritelor în diverse feluri de grupări spirituale;

 – învățăturile specifice treptelor de evoluție – baza eternă a trăirilor monadelor.

Și întrucât evoluăm acum în Universul Fizic, este necesar să știm câte ceva despre organizarea acestui univers și desfășurarea evoluțiilor în spațiile universului: despre zona I, zona a II-a și zona a III-a ale universului, cu intrările la întrupări, derulări ale întrupărilor și ieșirile din întrupări, specifice fiecăreia în parte. Este important să înțelegem că evoluțiile se desfășoară în paralel – și nu consecutiv în universurile materiale: deci nu toate evoluțiile în Universul Astral, apoi toate în Universul Cauzal, apoi toate în Universul Fizic – ci combinate după necesitățile evoluțiilor fiecărui popor de spirite. Astfel ajungem să înțelegem conceptul de întrupare cu toate direcțiile de manifestare a monadelor în aceste evoluții spirituale ca fiind împletite în spațiile universice. Tot astfel vom pătrunde în înțelegerea drumurilor evoluțiilor spirituale care constituie, așa cum spuneam mai sus, baza de manifestare a monadelor în eternitatea vieții lor.

Despre întrupări este necesară o discuție amplă privind condițiile desfășurărilor lor; despre corporalitatea de întrupare – mai ales că în viitor vom discuta pe larg, într-un capitol separat, despre sisteme spirituale formate din: monadă, radiația monadei, corporalitatea de întrupare și câmpurile corpurilor de întrupare, din care și mai departe vom avea alte capitole întregi privind sistemele corporale și funcțiunile lor – de o complexitate cu totul deosebită.

Desigur va fi interesant de studiat apoi – după aceste generalități – despre fiecare fel de întrupare pe care îl putem înțelege privind Universul Fizic, din postura de întrupat pe Pământ, după ce vom studia cele trei etape generale de evoluție: evoluțiile primare, evoluțiile secundare și evoluțiile centrale.

Vom vedea cum se derulează evoluțiile pe Pământ, în diferite etape: înainte de ultima glaciațiune și după ultima glaciațiune, cum se împletesc ele pe Pământ acum în:

 – evoluții tipice obișnuite care se derulează când vibrația planetară este înaltă și corporalitatea noastră funcționează la toate nivelele lor optime, la nivele maxime de calitate și de moralitate: pe care nu le trăim acum pe Pământ, le-am trăit înainte de ultima glaciațiune și puțin timp după glaciațiune, în timpul cărora ne-am sprijinit pe experiența noastră anterioară, care ne ajută în orice alte feluri de evoluții să ne sprijinim pe tiparul lor, pe cele mai importante particularități ale lor; vom trăi în acest fel din nou, revenind la cele anterioare, în viitorul apropiat;

 – evoluții atipice, care se petrec foarte rar și nu se referă numai la evoluțiile spiritelor umane, ci la toate întrupările care se desfășoară simultan cu cele ale spiritelor umane: Pământul ca planetă, Soarele – steaua care guvernează Pământul și celelalte planete din sistelui lui planetar. Trebuie să privim planeta ca fiind o întrupare comună a unui popor de spirite într-o fază normală de evoluție: dar în cazul Pământului (și numai a câtorva alte planete din galaxia noastră) este o întrupare atipică de la începutul timpului său de constituire, biosistemul planetar este atipic din punct de vedere al spiritelor care se întrupează pe Pământ.

Și discutând despre evoluții atipice, este necesar să studiem blocurile de grupuri de spirite umane (spirite care pot folosi corporalitatea speciei umane) – a căror prezență pe Pământ stă la baza tuturor celorlalte organizări de evoluții atipice care formează lumea actuală în care trăim. Cu această ocazie vom discuta pe larg despre aceste blocuri aflate pe Pământ – le numim blocuri spirituale piramidale – și despre călătoriile lor regresive: din spațiile din care pornesc, cu vibrație foarte înaltă – până în această galaxie aflată într-un loc din univers cu vibrație foarte joasă comparativ cu locurile din care vin aceste blocuri de spirite.

Să ne oprim deocamdată aici, cele ce vor veni în continuare le vom discuta pe parcurs. Este necesar să ne îndreptăm din când în când atenția către alte feluri de studii, care vor completa tabloul evoluțiilor, detaliind alte aspecte care ne vor fi de un real folos în studiile istorice (ale umanității pe Pământ) pe care le vom urmări în paralel cu aceste studii despre evoluții.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu