02. Pe scurt, o prezentare generală a evoluțiilor primare

I. IDEI PRINCIPALE

1. Evoluțiile spirituale cuprind:

a. Evoluții primare: sunt evoluțiile monadelor grupate sub formă de spirit, întrupate într-un singur sistem corporal sau fiecare monadă cu sistemul său corporal, dar menținându-se formațiunea de spirit;

b. Evoluțiile secundare: sunt evoluțiile monadelor care evoluează individual prin întrupări și fără întrupări – cu, și fără intermedierea vreunui sistem corporal; pe Pământ evoluează exclusiv prin întrupări;

c. Evoluțiile centrale: sunt evoluțiile monadelor care se pot manifesta direct din Universul Central în orice punct al Centrului de evoluție , precum și prin întrupări, la fel ca în evoluțiile lor anterioare; sunt cele mai avansate monade în evoluții – creatori de universuri și coordonatori ai tuturor evoluțiilor care se derulează în Centrul de evoluție.

2. Evoluțiile primare cuprind:

a. evoluții primare începătoare: cu întrupări ale unui spirit întreg (câte 2-10 monade într-un spirit) într-un singur sistem corporal, cu corp unic de manifestare pentru toate la un loc;

b. evoluții primare avansate individuale: cu întrupări în care monadele rămân reunite în spirite, dar se întrupează individual, fiecare cu un sistem corporal propriu;

c. evoluții primare cu întrupări ale popoarelor întregi de spirite într-un singur sistem corporal, fără manifestare fizică sau astrală, individuală sau în comun, ci doar cu activități individuale mentale și astrale sub formă de percepții, informare-analiză și comunicări cu entitățile astrale, eterice și spirituale destinate trăirilor împreună.

3. Pe Pământ evoluează prin întrupări:

 – spirite aflate în evoluții primare începătoare – intraplanetare: toate viețuitoarele de la viruși la mamifere (exclusiv);

 – spirite aflate în evoluții primare avansate individuale: mamifere necreatoare și oamenii care sunt spirite avansate în curs de universalizare;

 – planeta însăși, care este întruparea unui întreg popor de spirite în evoluție primară comună, într-un singur sistem corporal.

II. DETALII, DISCUȚII

Din ”Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție” să ne amintim că evoluțiile spirituale cuprind:

a. Evoluții primare: sunt evoluțiile monadelor grupate sub formă de spirit (câte 2 -10 monade într-un spirit) care se întrupează împreună în același sistem corporal, sau individual fiecare monadă într-un sistem corporal (monadele rămânând în continuare în formațiunea de spirit) și în finalul acestor evoluții primare – evoluții sub formă de întrupări ale unui întreg popor de spirite într-un singur sistem corporal (planetă), precum și grupări mai mici sau mai mari de popoare de spirite întrupate într-un singur sistem corporal (stea și galaxie cu întrupări simultane);

b. Evoluții secundare: evoluțiile monadelor care au crescut suficient pentru a susține individual un sistem corporal foarte complex și a se manifesta tot atât de complex prin structurile lui în universurile materiale; în paralel învață să se manifeste și direct, monadă cu monadă fără intermedierea unui sistem corporal de întrupare, în spații special amenajate în universurile spirituale, la nivele de vibrație foarte înalte;

c. Evoluțiile centrale: sunt cele mai avansate evoluții, în care monadele au o putere energetică radiantă care crește uriaș, putând să se manifeste din orice punct al Centrului de evoluție în orice alt punct al acestuia, dar și înafara Centrului de evoluție, în conlucrare cu toate celelalte Centre de evoluție cunoscute; sunt coordonatorii tuturor evoluțiilor de Centrul de evoluție, sunt creatori de universuri cu toate structurile lor interioare, dar și creatori ai celor mai fine și totodată puternice structuri din interiorul și exteriorul universurilor.

Pe scurt aceasta este o prezentare generală a evoluțiilor monadelor, care pot fi grupate în diferite feluri, după necesitățile de studiu.

Evoluțiile primare sunt cele dintâi pe care le vom studia. Ele pot fi împărțite, prin intermediul întrupărilor spiritelor, în trei mari categorii:

a. Evoluții ale spiritelor aflate la începutul evoluțiilor lor, în care toate monadele din același spirit (între 2 și 10 monade) se întrupează în același sistem corporal, și se manifestă toate la un loc prin aceleași structuri ale aceluiași corp de manifestare curentă: corpul astral (la începuturile întrupărilor în Universul Fizic) și apoi corpul fizic; pe Pământ sunt viețuitoarele de la viruși la mamifere (exclusiv);

b. Evoluții cu întrupări ale spiritelor avansate în evoluțiile primare, în care monadele rămân reunite într-un spirit prin pături (cămăși) spirituale din ce în ce mai puternice (pe măsura creșterii puterii energetice radiante a monadelor), dar pentru că puterea lor energetică radiantă a crescut prin evoluțiile anterioare, ele se pot întrupa individual, fiecare monadă în parte, într-un sistem corporal propriu; și cum puterea energetică radiantă crește fără oprire, crește proporțional și experiența de folosire a acesteia, de manifestare a monadelor, care și ea se îmbogățește permanent, consolidată cu fiecare întrupare în parte; pe Pământ sunt viețuitoare cu spirite de acest fel, pe care le împărțim, conform avansărilor lor în evoluții, în necreatoare (mamifere până la oameni) și creatoare avansate aflate în curs de universalizare (oameni); toate se pot manifesta prin întrupări cu corp astral și întrupări cu corp fizic;

c. Evoluții cu întrupări ale unor popoare întregi de spirite într-un singur sistem corporal, fără manifestări fizice individuale sau comune, ci doar cu activitate mentală și astrală sub formă de percepții, informare, analiză și comunicare mentală cu entități astrale, eterice și spirituale. Sunt de mai multe feluri:

 – întruparea unui întreg popor de spirite într-un singur sistem corporal pe care îl numim planetă;

 – mai multe popoare de spirite cu aceeași evoluție, întrupate în același sistem corporal pe care îl numim stea;

Formele începătoare de evoluții cu întrupări comune de tip stea și planetă sunt organizate în galaxii, în care stelele și planetele se află într-o matrice de rețele de corzi materiale, pornite de la un nucleu central al galaxiei: asemenea galaxii le numim galaxii matriceale; stelele și planetele, împreună cu biosistemele lor, se întrupează pe rând și ies din întrupări pe rând; ele formează cea mai mare parte a galaxiilor din Universul Fizic.

 – o multitudine de popoare de spirite cu aceeași evoluție întrupate într-o formă superioară de galaxie: galaxie cu întrupări simultane ale tuturor stelelor, planetelor cu planetoizii și biosistemele lor: intrările și ieșirile lor din evoluții se derulează întotdeauna simultan; este ultima treaptă a evoluțiilor primare, care se desfășoară într-o zonă special creată și organizată a Universului Fizic.

Vom folosi în studiile noastre diferențierea între mamifere și oameni, întrucât spiritele umane, adică spiritele care folosesc corporalitatea speciei umane, care sunt spirite foarte avansate comparativ cu mamiferele (pe care impropriu le numim sălbatice), spiritele umane sunt creatoare avansate, aflate în curs de universalizare. Aceasta înseamnă că spiritele umane se pot manifesta în mod curent nu numai cu un singur corp – corpul fizic – ci și cu alt corp în plus: în cazul oamenilor, pe Pământ, acesta fiind corpul mental. Cu aceste două corpuri (fizic și mental) pot fi realizate majoritatea manifestărilor umane (percepție, deplasare, comunicare, creație materială). Ca și celelalte viețuitoare planetare, oamenii pot desfășura manifestări și cu corpul astral, dar acestea sunt încă reduse comparativ cu folosirea corpului mental și fizic, de aceea nu se consideră încă folosirea corpului astral, nici pentru oameni, cu atât mai puțin pentru alte viețuitoare, ca făcând parte încă din procesul avansat de universalizare. Toate spiritele pământene se pot manifesta și cu corpul astral, dar pe parcursul întrupării cu corp fizic de manifestare, corpul astral este folosit inconștient pentru autostabilizare vibrațională (pe timpul somnului) și doar spiritele umane se pot deplasa cu acest corp, fără restul sistemului corporal – care rămâne în stare latentă (în adormire) pe planeta natală: este o călătorie prin sistemul stelar local pentru majoritatea spiritelor umane sau prin toată galaxia pentru o parte a spiritelor umane, în funcție de evoluția și experiența de acest fel acumulată, dezvoltând și alte lucrări în alte sisteme stelare ale galaxiei.

De aceea nu punem la socoteală și corpul astral ca și corp de manifestare curentă – decât atunci când are loc întrupare cu corpul astral ca și corp de manifestare curentă. Dar, ca entitate astrală, în întreaga zonă a universului în care se află galaxia noastră, dezvoltarea radiației spiritelor nu este atât de avansată pentru a se realiza creație materială astrală – cu corpul astral, astfel încât entitățile astrale pot realiza creație materială doar cu corpul mental.

Dar oamenii sunt spirite care se pot manifesta complex prin corpul lor mental, fiind creatori avansați în creație cu corpul mental, plasându-se astfel în categoria celor mai avansate spirite primare. Ele se pot manifesta însă mult mai complex, nu numai ca și creatori, căci desfășoară în același timp și deplasare, și comunicare pe cale mentală – practic toată viața lor poate fi susținută de forțele corpului mental, folosind însă tot sistemul lor corporal sub diferite aspecte, fără să rămână nimic nefolosit din sistemul corporal al speciei umane. Doar condițiile în care poate fi desfășurate asemenea acțiuni mentale sunt diferite – asemenea activități mentale pot fi desfășurate când vibrația medie planetară este foarte înaltă: pot fi desfășurate în orice condiții, dar când vibrația planetei se diminuează mult, până la minimul ei posibil, spiritele umane protejează, de comun acord, restul biosistemului planetar și înlocuiesc manifestările mentale cu manifestări majoritar desfășurate cu corpul fizic.

Să reținem așadar că spiritele umane sunt creatoare avansate în curs de universalizare și fiecare monadă din fiecare spirit se întrupează în câte un sistem corporal propriu, fără ca spiritul ca formațiune de evoluție să se dezmembreze de-a lungul întrupării. În acest fel, fiecare monadă beneficiază și de puterea energetică radiantă proprie, și de radiația colaterală a fraților de spirit, și de energia radiantă a cămășilor spirituale care mențin unitatea monadelor în spirit, între ele. Este un ajutor special pentru monade, căci astfel întrupate sarcinile evoluțiilor lor, care sunt din ce în ce mai complexe, beneficiază de ajutor radiant deosebit de complex.

Asemenea sarcini se împletesc cu cele ale evoluțiilor comune: ale poporului spiritual întrupat ca planetă, pplanetă pe care oamenii desfășoară sarcini, și învață să le desfășoare în orice condiții planetare, oricât de grele: pentru ei înșiși și pentru ocrotirea planetei și biosistemul ei. Poporul de spirite întrupat ca planetă face o evoluție primară din cele mai avansate – evoluții comune, alături de evoluțiile unei grupări foarte largi de popoare de spirite care se întrupează într-un singur sistem corporal numit stea. Este important să aducem vorba aici de aceste evoluții avansate, întrucât oamenii au capacitatea de a intui necesitățile planetei și biosistemului ei, de asemenea au capacitatea de a conlucra cu entitățile eterice, care sunt întrupări ale unor spirite din poporul de spirite al planetei și din popoarele de spirite ale stelei care guvernează planeta. Este adevărat că o scurtă perioadă de timp planetar – câteva milenii, și asta foarte rar de-a lungul evoluțiilor primare – trăim în societăți limitative, agresive, pentru a ne conștientiza puterile și neputințele, a ne corecta greșelile și a ne înțelege propriile limite. Dar în 99% din evoluțiile noastre progresive, trăim în societăți echilibrate, în care toți oamenii conștientizează și sunt ajutați să conlucreze cu toate entitățile planetei, chiar dacă planeta trece printr-un minim vibrațional care creează condiții grele de trai curent.

În concluzie, pe Pământ, biosistemul planetar se poate împărți, pentru studierea lui, în întrupați cu spirite în evoluții primare, secundare și centrale. Spiritele aflate în evoluții primare sunt așadar:

 – spirite aflate în evoluții începătoare: spirite întregi întrupate într-un singur sistem corporal – de la viruși și bacterii până la mamifere (exclusiv); sunt spirite în evoluții ajutate de planetă (le numim spirite în evoluții intraplanetare)

 – spirite aflate în evoluții primare avansate, în care monadele rămân reunite în spirite, dar fiecare monadă din orice astfel de spirit avansat în evoluțiile primare se poate întrupa într-un sistem corporal individual, propriu: sunt mamiferele necreatoare și oamenii, unde oamenii sunt întrupări ale spiritelor avansate în evoluții, aflate în curs de universalizare.

 – planeta însăși este întrupare a unui întreg popor de spirite, așadar o întrupare comună a acestor spirite într-un singur sistem corporal. Pământul nu are sateliți naturali (planetoizi), ci doar sateliți atrași de planetă din mediul cosmic.

Să nu uităm că toate aceste evoluții se derulează sub coordonarea și îndrumarea monadelor centrale, precum și cu ajutorul permanent al monadelor secundare întrupate în mijlocul primarilor, care desfășoară sarcini complexe de ajutor pentru toate celelalte grupuri de evoluanți: pentru planetă și biosistemul ei, în orice condiții planetare.

Vom mai discuta despre aceste aspecte, pe larg, în studiile viitoare.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu