07. Circuitul evoluțiilor primare

I. IDEI PRINCIPALE

1. Multe grupuri de spirite aflate în prezent pe Pământ își împletesc evoluțiile, ajutându-se reciproc în feluri pe care nu le bănuim azi:

 a. Evoluții comune: planeta, ca întrupare comună a unui întreg popor de spirite, precum și steaua (Soarele) care guvernează planeta, alături de alte planete aflate în guvernarea ei;

 b. Popoarele spirituale aflate în evoluții începătoare, dependente de energia radiantă a spiritelor planetei: pe Pământ sunt toate speciile de viețuitoare de la viruși la mamifere (exclusiv);

 c. Grupuri de spirite necreatoare care evoluează independent de planetă: pe Pământ sunt mamiferele necreatoare;

 d. Blocuri mari de grupuri de spirite creatoare avansate, aflate în curs de universalizare: pe Pământ sunt oamenii.

2. În corporalitatea speciei umane se întrupează:

a. Spirite în evoluții primare:

 – spirite rezidente: care fac evoluție pentru prima dată în evoluții la acest nivel de vibrații al universului, în condițiile planetare pământene;

 – spirite aflate în călătorii regresive: venite dintr-o altă zonă a universului, cu vibrații foarte înalte – în această zonă cu vibrații joase în care se află galaxia noastră;

 – spirite aflate în evoluții preliminare: sunt spirite înaintașe ale multor popoare de spirite care realizează evoluții pregătitoare pentru o treaptă de evoluție majoritar fizică pentru ele, în viitorul lor;

 – spirite aflate în evoluții individuale în pauzele dintre întrupările lor comune: grupuri de spirite în evoluții pregalactice (care vin din evoluțiile comune stele și planete din galaxiile matriceale ale zonei I și II ale universului), grupuri de spirite în evoluții galactice (care vin din evoluțiile galaxiilor cu întrupări simultane din zona a III-a a universului) și grupuri de spirite în evoluții post-galactice;

b. Monade aflate în evoluții secundare;

c. Monade aflate în evoluții centrale.

3. Evoluțiile se împletesc și evoluanții se ajută reciproc, chiar dacă evoluanții sunt conștienți mai mult sau mai puțin, până la momentul în care evoluțiile devin forme conștiente permanente de trăire:

 – fiecare treaptă și subtreaptă de evoluție primară pornește de la cea mai joasă vibrație a zonei I a universului, apoi trec în zona a II-a, dar fără a evolua cu toate planetele acestor două zone, ci numai pe anumite planete, care se potrivesc cu înclinațiile lor;

 – evoluțiile nu trec apoi în zona a III-a, ci pentru treapta următoare iau de la capăt zona I, mergând mai departe pe baza aceluiași principiu;

 – evoluțiile din zona a III-a sunt cele mai elevate evoluții, un corolar al tuturor evoluțiilor cu vibrația cea mai înaltă din toate treptele de evoluție primară.

În acest fel se derulează toate treptele evoluțiilor primare.

II. DETALII, DISCUȚII

Am discutat multe lucruri cu privire la evoluțiile primare, și vom discuta despre multe altele, dar este necesar să evidențiem de la început câteva aspecte legate de principiile de derulare a evoluțiile primare, pentru că vedem bine cum pe aceeași planetă se împletesc multe feluri de evoluții, începând cu întrupările comune: steaua care guvernează planetele ei, planeta care susține multe populații spirituale în evoluții începătoare (intraplanetare): toate speciile, de la viruși la mamifere (exclusiv), apoi populații de spirite care evoluează independent de ajutorul energetic radiant al planetei: mamiferele necreatoare și creatoare avansate, aflate în curs de universalizare – oamenii (pe Pământ).

Este de precizat faptul că momentan nu evoluează pe Pământ spirite creatoare începătoare, dar până la ultima glaciațiune au evoluat pe Pământ astfel de grupuri de spirite creatoare începătoare în creație fizică. Acestea erau la rândul lor spirite înaintașe ale popoarelor lor de spirite, venite pe Pământ pentru a realiza obișnuiri cu diferite feluri de manifestări umane generale, pentru a trăi în câmpurile spiritelor umane cu puține manifestări fizice – dar ele fiind în evoluțiile lor personale spirite creatoare mentale – creația mentală nu intra în atribuțiile creatoare ale celor în evoluții preliminare. Ele nu au mai intrat în evoluții după ultima glaciațiune, dar vor reintra asemenea grupuri în viitorul foarte apropiat în întrupări pe Pământ. Au ieșit din întrupare în toată perioada cât vibrația planetară a fost la minimul ei planetar (și zonal) și cât timp evoluează pe Pământ blocurile spirituale piramidale cele mai agresive, care ar fi agresat și obosit foarte tare aceste spirite. Imediat ce aceste blocuri spirituale foarte agresive vor pleca de pe Pământ, vor începe să intre la întrupări pământene alte grupuri de spirite în evoluții preliminare, care sunt creatoare începătoare.

Trebuie să facem diferența între spiritele în evoluții preliminare care sunt în faze de creatoare începătoare, față de cele creatoare avansate – diferențele sunt foarte mari și ca creatori, și ca utilizatori de creații fizice foarte avansate. Căci spiritele în evoluții creatoare avansate nu sunt capabile de capacități creatoare foarte avansate, dar sunt capabile să utilizeze creații tehnologice foarte avansate: obiecte de uz casnic foarte complexe, mașini complexe, diferențe între obiecte de uz personal de diverse calități, subtilități, etc. Adică ceea ce creatorii începători nu pot avea asemenea abilități și sunt foarte departe de timpul când vor putea și ei să se manifeste asemănător, chiar dacă creatori de tehnologie încă nu pot fi sub nicio formă deocamdată. Dar sunt obișnuiți să folosească asemenea obiecte, să se orienteze între mari obiective  (ceea ce denotă inteligență avansată) create de ajutători avansați în societățile de pe planetele lor de rezidență de unde au venit pe Pământ, pe care se vor întoarce din călătoriile lor preliminare, îmbunătățind creațiile din societatea lor personală.

În specia umană se împletesc spirite aflate în evoluții primare: rezidenți și ajutătorii lor cei mai apropiați de evoluția lor – spiritele galactice (pregalactice, galactice și post-galactice) și, în mijlocul și în apropierea lor: evoluanții secundari și centrali. Atunci când condițiile le sunt favorabile proiectelor lor de evoluție progresivă, întâlnim și blocuri spirituale piramidale, care vin din zona a II-a a universului în zona I prin călătorii regresive: din locuri cu vibrație foarte înaltă în locuri cu vibrație foarte joasă din univers, spre rădăcinile propriilor lor evoluții. Trăirile spiritelor din aceste blocuri piramidale nu sunt evoluții propriu zise, ci cunoașteri de sine cu privire la cele pe care le-au învățat în evoluțiile anterioare, și corecții ale manifestărilor fizice (cu vibrațiile cele mai joase) moștenite din evoluțiile de trecere de la evoluțiile necreatoare și cele creatoare: în esența lor agresive, puternic distructive de multe ori, perverse, încălcându-și propriile lor principii de manifestare când interesele lor sociale le cer imperios. Concret, se nasc manifestări noi, de cele mai multe ori agresive și perverse, prin diferențe între obișnuințele formate în ultimele evoluții proprii în zona a II-a a universului și cele proprii spațiilor și vibrațiilor din zona I (zona evoluțiilor începătoare), adică anumite trăsături ale manifestărilor care nu apar decât foarte puțin și foarte rar în evoluțiile progresive și pe care noi le știm foarte bine, sub formă de frici și panici, de lupte – în loc de adaptări – pentru supraviețuire sau supremație socială, de frustrări: atunci când au tot ce le trebuie la ei acasă, în vibrații înalte – comparativ cu ceea ce găsesc pe planetele din zona I, încercând în van să obțină ceva prin metode elevate spiritual ori prin metode care nu au nicio elevare spirituală, sub influența biosistemului vegetal și animal. Influențele vibrațiilor foarte joase prin care trece planeta și ale biosistemului necreator extrem de bogat determină astfel de devieri de la manifestările extrem de elevate pe care le au de asemenea în memoriile lor – dar care sunt puțin consolidate și astfel slab reprezentate în obișnuințele lor curente.

Toate asemenea trăiri conduc la apariția unor stări, manifestări care conduc spre analize, înțelegeri (ale rădăcinilor, derulărilor și efectelor lor), care în continuare conduc la corecții ale manifestărilor de acest fel, la fel ca și consolidări ale manifestărilor corectate.

Din studiul lor, al împletirilor lor, cunoaștem ce putem și ce nu putem să facem până la acest moment al evoluțiilor personale. Discutând despre primari, discutăm în același timp și despre secundari și centrali. Centralii pot să lucreze cu ei înșiși, se cunosc personal foarte bine și în acest fel își pot stabili orice locuri de manifestare care îi pot ajuta, în orice fel de situații, să lucreze asupra lor înșiși, având abilitatea de a-și schimba vibrația și astfel putând să trăiască trecând frecvent de la o vibrație la alta: de la un loc cu o vibrație anumită – la un loc cu o altă vibrație, după cum le cere conștiința (pentru corecții, îmbunătățiri și noi îmbogățiri) și bineînțeles sarcinile personale: fără nicio greutate sau oboseală.

Secundarii nu au ajuns încă până la abilitățile de acest fel, au foarte multe nevoi, mai ales în situații legate de societățile primarilor aflați în călătorii regresive (din acele blocuri spirituale piramidale), când trăirile sunt grele, ispitele sunt mari, amprentările sunt foarte puternice, foarte dese și necesitățile sarcinilor lor pe care le au în mijlocul acestor societăți sunt foarte complexe. În restul evoluțiilor lor, secundarii nu au niciun fel de probleme și își duc și ei cu bine sarcinile până la sfârșit: și cele personale, și cele de ajutători pentru primari.

Fiecare subtreaptă și treaptă de evoluție primară are această particularitate în evoluția spiritelor de a se derula în mijlocul celorlalte trepte și subtrepte, varietatea fiind absolut necesară pentru derularea întrupărilor. Spiritele aflate pe fiecare treaptă de evoluție pornesc de la începutul zonei I (adică de la subzona cu vibrația cea mai joasă), merg spre terminalul zonei I (adică subzona cu vibrația cea mai înaltă) și apoi trec în continuare în zona a II-a. Dar evoluțiile începătoare nu merg chiar până în terminalul zonei a II-a, căci condițiile de trai se desfășoară acolo în subzone cu vibrație foarte înaltă pentru spiritele micuțe. La început spiritele în evoluțiile începătoare evoluează odată cu planeta care le sprijină cu radiația ei puternică; planeta însă nu evoluează peste tot, în toate subzonele acestei zone și nu în toate galaxiile din subzone. În consecință, aceste spirite micuțe, în evoluții intraplanetare , evoluează odată cu planeta prin primele două zone ale universului obișnuindu-se, prin intermediul planetei, cu vibrațiile de la cele mai joase la cele mai înalte ale acestor zone, potrivit cu înclinațiile lor. Pe planetă, efectuează pe ea toate cele necesare primelor evoluții, primelor forme de manifestare, dar pe urmă merg și cu alte planete, făcând evoluțiile proprii, dar numai pe planete anumite pe care se întrupează încă și mai rar decât planeta inițială, pe care au făcut evoluțiile lor de obișnuire cu manifestările prin corporalitate. Este, pe de o parte, o reluare a celor învățate anterior, care formează astfel o bază de evoluție, dar fiecare fază primește și o îmbogățire de cunoașteri și consolidarea lor; astfel își completează evoluțiile inițiale pentru primele lor subtrepte de evoluțieevoluție intraplanetară.

Mai departe însă nu vor trece în zona a III-a după parcurgerea acestor subtrepte, pentru a evolua acolo, așa cum am crede noi, pentru a realiza evoluții intra-planetare în zona a III-a. Sunt multe subtrepte ale evoluțiilor intra-planetare și toate se desfășoară în același fel: evoluții inițiale de la începutul zonei I și completări pe planete care și ele fac întrupări de completare – îmbogățire și consolidare.

Când trec la treapta următoare: evoluții independente, când spiritele au crescut și pot să evolueze fără adaosul energetic radiant al spiritelor planetei, evoluțiile lor merg la fel, pe aceeași cale, în evoluții pe subtrepte din ce în ce mai elevate, mai complexe, până când sunt cu adevărat pregătite să intre în evoluții în zona a III-a: zona unde se desfășoară cele mai frumoase, complexe și elevate evoluții. Dar până acolo, spiritele primare vor parcurge de mai multe ori, pe baza acelorași principii, toată zona I și în continuare toată zona a II-a. Abia la final, când există o acumulare uriașă și corectă de experiență, consolidată în toate domeniile vieții pe orice fel de planetă, progresiv și regresiv, vin la rând evoluțiile în zona a III-a, cu forme de corporalitate specifice însă tuturor evoluțiilor începătoare, dar spiritele se află pe treapta cea mai înaltă a evoluțiilor lor primare, cu un grad uriaș de conștiență și conștiință, cu o pricepere uriașă, fiind însă obligate să fie răbdătoare și înțelegătoare pentru întrupări uneori cu o restrângere mare de manifestări, după cum le cere corporalitatea: de la manifestare foarte simplă (viruși, bacterii) la cele mai avansate manifestări ale creatorilor conștienți avansați și la marile întrupări comune (planete și stele în galaxii uriașe).

Așadar să reținem, primele forme, de pe treptele cele mai puțin avansate, se vor derula luând de la capăt zona I și apoi trecând în zona a II-a. Toate se vor derula conform principiului de a merge în întrupări pe planete cu întrupările lor dese, apoi pe planete cu puține întrupări ale lor, de completare, diversificare și consolidare ale întrupărilor anterioare, numai acolo unde le sunt necesare tuturor – planete și biosistemele lor, numai în anumite subzone și numai în anumite galaxii.

Reîntorcându-ne pentru un moment la evoluțiile începătoare, așa ajungem treptat cu radiația în creștere permanentă până la susținerea, cu razele care au vibrațiile cele mai înalte, a unor corpuri spirituale. Din momentul obținerii puterii de a susține corpurile spirituale, se încheie evoluțiile intra-planetare și încep evoluțiile independente, individuale, fără ajutorul radiant al spiritelor planetei. Mai întâi se vor derula evoluțiile de spirite necreatoare, pe baza acelorași principii cunoscute acum de noi, dar în acest stadiu, spiritele necreatoare care evoluează independent cu corpuri spirituale (mamiferele necreatoare pe Pământ) nu mai merg cu tot poporul pe o planetă pentru evoluții, ele merg de la o planetă la alta în grup restrâns din poporul lor spiritual: fac câteva întrupări pe o planetă, după care merg mai departe pe o altă planetă, aleasă cu multă știință și atenție deosebită de coordonatorii de evoluții. Dar alte grupuri, din același popor de spirite, vin și ele pe urma celor dintâi, pe aceeași planetă și folosind corporalitatea fraților lor, lăsând-o apoi moștenire grupului următor până când toate spiritele din acel popor spiritual evoluează în același fel, urmând același traseu pe planete diferite, în corporalități diferite și în condiții de trai diferite de la o planetă la alta. Dar toate parcurg condițiile de pe aceeași planetă și merg la fel în continuare, dar pe altă planetă. Este foarte obositoare o asemenea formă de înaintare de aceea, spre ușurare, se aleg planete care nu sunt obositoare pentru un popor de spirite în această fază de evoluție. Pe urmă, când vor crește mai mari, vor merge pe absolut orice fel de planetă, împlinind astfel șirul celor care nu au putut să fie prinse în programele lor de la bun început. În acest fel spiritele se obișnuiesc să evolueze din ce în ce mai independent pe măsura avansării în evoluții.

Așadar să reținem că mamiferele au o corporalitate generală, realizată de coordonatorii de evoluții la un nivel mediu de structuralitate, după cum fiecare popor de spirite are nevoie, ca să se potrivească fiecărei înclinații ale spiritelor din popor. Dar și cele mamiferele necreatoare merg de la începutul zonei I, urmând evoluții progresive până în terminalul zonei I, apoi trec în zona a II-a și merg, începând cu această treaptă, chiar până în terminalul zonei a II-a. Apoi, în evoluțiile lor independente creatoare, evoluează mergând din nou de la începutul zonei I spre terminalul ei, apoi în zona a II-a până în terminalul ei. Este treapta spiritelor creatoare începătoare, care merg în evoluții progresive pe baza acelorași principii de înaintare, unde cunoașterea lor de creație este cu un singur corp – de regulă corpul cu vibrația cea mai joasă, cu vibrația asemănătoare părții pământene a planetei (pe care noi îl numim fizic).

Toate planetele sunt alese cu grijă de coordonatorii de evoluții, anumite planete sunt alese și pentru ele însele, și pentru biosistemele lor – tocmai pentru că evoluțiile sunt lungi și este necesar ca și spiritele planetare, și cele ale viețuitoarelor să nu obosească și să poată să meargă încet, atent, consolidând toate manifestările de care au nevoie mai departe. Aici se pune în valoare în primul rând răbdarea coordonatorilor de evoluții – singurii care conștientizează această împletire de evoluții, pentru că până la un moment dat spiritele nu conștientizează lumea în care trăiesc în toată complexitatea ei: mai bine zis, până când devin creatoare conștiente avansate, nu au conștiența evoluțiilor proprii. Există o conștiență de sine, dar nu și conștientizarea evoluțiilor proprii, nemaivorbind despre subtilitățile conștiinței – dar și altele asemănătoare, proprii altor planete, din alte galaxii, din subzone diferite.

Astfel se desfășoară evoluțiile noastre – și nu am discutat decât despre evoluțiile spiritelor până la cele creatoare, așa cum sunt majoritatea viețuitoarelor de pe Pământ. Dar în continuare vin treptele spiritelor creatoare conștiente, care lucrează până la o creștere a abilităților lor deosebit de avansate: la început fac o creație materială cu un singur corp – corpul fizic, ajutat de corpul astral pentru autostabilizare vibrațională: dar nu există încă o conștiență de lucrare, de trăire astrală, diferită de cea fizică, căci în timpul somnului activitatea lor astrală este o continuare a activităților fizice – dar la alte nivele de vibrație, care le mențin în simțiri de care vor avea nevoie și în viața astrală de după cea fizică, și în perioada de învățături dintre întrupări sau grupări de întrupări, care se desfășoară în alt univers – Universul Material Astral, universul învățăturilor lor (Universul Fizic fiind universul de consolidare în vibrații joase a învățăturilor primite în Universul Astral).

Abia creatorii conștienți avansați ajung să conștientizeze sarcinile lor astrale care se derulează și în timpul vieții fizice – în timpul somnului – și în timpul vieții astrale de după terminarea vieții fizice. Deci iată că sunt niște aspecte de care trebuie să fim conștienți în continuarea ciclului nostru de întrupări pe Pământ.

Creatorii conștienți care ajung la perfecțiunea trăirilor și creației lor materiale, conform principiilor de înaintare pe care le cunoaștem acum, merg progresiv în zonele I și II; în zona a II-a vibrațiile sunt foarte înalte și spiritele au condiții, și experiență în creație avansată – pentru a învăța apoi să execute creație materială și cu alte corpuri cu vibrație apropiată de corpul fizic. Și astfel începe să se desfășoare, mai întâi în zona a II-a cu vibrație foarte înaltă, procesul de universalizare: realizarea treptată a unor sarcini cu corpul astral, de micro-creație, apoi creație extinsă cu corpul astral: în timpul vieții fizice și după viața fizică. Este o folosire a unui corp astral care este susținut de raze cu vibrații astrale foarte înalte și înalte, mult mai extinse aceste subseturi de raze astrale comparativ cu cele folosite în zona I (așa cum este și în subzona în care se află galaxia noastră). Dar creația astrală nu o vor putea folosi în zona I, atunci când vor face călătorii regresive, căci nu sunt astfel de condiții aici, în zona I, zona evoluțiilor începătoare.

Pe Pământ însă spiritele umane sunt în curs de universalizare, dar nu realizează creație astrală, din cauza vibrației foarte joase din această zonă, în schimb realizăm creație mentală, unde toate materiile corpului mental au o vibrație foarte înaltă. Pentru creație cu corpul mental este necesar ca și vibrația planetei să fie foarte înaltă, și corpurile din sistemul corporal să fie puternic dezvoltate, cu toate straturile lor. Nu numai creația materială trebuie să se desfășoare în aceste condiții, ci și toate celelalte manifestări umane care se realizează prin intermediul corpului mental: în primul rând comunicare și deplasare pe Pământ. Toate formele de manifestare prin acest corp se desfășoară de fapt printr-un corp stratificat format din structuri eterice cu vibrații foarte înalte, dar sprijinit de razele care au vibrații mentale foarte înalte, fără să participe direct la realizarea creației. De aceea trebuie să specificăm permanent că creația mentală – realizată cu corpul mental – este o creație din materii eterice puternic compactizate, în care se inserează celule din materii fizice.

Așadar să reținem că aici pe Pământ realizăm creație materială doar cu două corpuri și ne spunem că suntem spirite creatoare conștiente aflate în curs de universalizare. Dar în spatele acestor posibilități de aici stau mult mai multe feluri de creație cu corpuri pe care le avem aici, dar au alte funcțiuni, și cu alte feluri de corpuri pe care nu le avem aici, de loc, în zona I – dar le avem, avem integrală priceperea de a realiza, începând cu zona a II-a, suntem obișnuiți cu ele (chiar dacă din multe cauze nu ne amintim acum, dar ne vom aminti în viitorul apropiat), ceea ce înseamnă că anumite raze sunt dezvoltate în plus față de ceea ce au spiritele rezidente umane. Dar noi, cei ce evoluăm acum pe Pământ, în calitate de ajutători ai rezidenților, ne adaptăm celor care pot fi folosite de rezidenți, chiar dacă puterea și priceperea ajutătorilor care vin cel puțin din zona a II-a sunt mult mai mari și puterea de adaptare este mult mai avansată. Aici avem, și intuim experiența întreagă a spiritului, care ne conduce la multilateralitatea pe care o avem, cu care trăim – chiar dacă nu o conștientizăm în această perioadă. Corpurile cu care lucrăm poartă cu ele amprentele experienței totale a spiritului, chiar dacă aici rămâne în mare parte nefolosită direct – dar ajută manifestarea curentă pe care o conștientizăm, adaptarea rapidă la utilizarea noilor tehnologii, la realizarea cărora nu contribuim cu nimic. Corpurile noastre sunt astfel instrumente pentru care avem obișnuiri de folosire în orice fel de manifestări – nu numai în creație materială proprie, aproape toți oamenii le au, cu excepții care însă dovedesc o abilitate deosebită în a se adapta la societatea care nu-i privește, nu-i primește cu mult drag, dar realitatea pe ei îi privește cu adevărat conștientizând puterile lor de adaptare la acest mediu: la noi în țară sunt țiganii, în alte țări sunt inuiții, alte triburi de pe platourile montane foarte înalte, de prin insulele arhipelagurilor, aflându-se în evoluții protejate, despre care vom discuta în viitor.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu