01. Madrit – prima întrupare cu corp fizic, în mijlocul saurienilor

I. IDEI PRINCIPALE

1. Este prima întrupare cu corp fizic, ca ajutător planetar pe Pământ, în mjlocul unei așezări a înaintașilor poporului saurian: ajutător pentru saurieni, mamifere, specia umană (și subspeciile ei) aflată în formare și pentru participarea la formatarea câmpurilor planetare în schimbările ce urmau să aibe loc.

2. Generalități privind ajutătorii planetari, care pot fi:

a. Din punctul de vedere al corpurilor de manifestare curentă:

 – întrupați cu corp fizic de manifestare (întrupați biologici), având în sistemul lor corporal corpuri spirituale create de coordonatorii de evoluții;

 – întrupați cu corpuri astrale de manifestare, adică sunt acei întrupați pe care îi numim entități astrale;

 – întrupați cu corp eteric de manifestare: sunt entitățile eterice ale planetei, ale stelei care guvernează planeta (Soarele) și ale celorlalte planete din sistemul planetar al stelei.

b. Din punctul de vedere al sarcinilor lor de ajutători:

 – ajutători personali de destin ai celor întrupați cu corp fizic, ajutători de grup restrâns de evoluție personală, de grup de călătorie spirituală, ajutători planetari care ajută toți întrupații de pe planetă la un loc și planeta însăși; nu numai ajutătorii planetari ajută întreg biosistemul și planeta, ci orice ajutători personali și de grup spiritual sunt pregătiți să ofere ajutor atunci când este necesar.

II. DETALII, DISCUȚII

Întrucât nu toate cele necesare înțelegerilor au fost explicate pe larg nici în Dicționar, nici în studiile anterioare, vom începe și acest capitol, și cele următoare cu mici studii pentru înțelegerea celor legate de subiectele abordate; în acest capitol vom discuta despre întrupările unui ajutător planetar, aflat în evoluții secundare pe care îl vom denumi generic Călătorul, aceste studii fiind descrierea întrupărilor sale în diverse timpuri pe Pământ. Urmărim însă nu numai descrierea vieților Călătorului, particularitățile trăirilor generale omenești în mijlocul diferitelor condiții planetare care facilitează diverse forme de manifestare ale spiritelor, ci și formele generale de societate, etapele de creație ale oamenilor în funcție de schimbările planetare și multe altele asemănătoare care au marcat puternic viața oamenilor pe Pământ.

***

Întruparea Călătorului a avut loc într-o formă specială de trăire și societate care nu aparținea nici poporului saurian deși se referea la întrupări sauriene, nu aparținea nici celor necesare spiritelor umane care încă nu aveau perfectată corporalitatea creată de coordonatorii evoluțiilor umane prin transcendență interdimensională. Fiind ajutător planetar, avea puterea și experiența de a ajuta toate speciile din biosistemul pământean: direct, întrupat în mijlocul poporului de spirite cel mai evoluat de pe planetă în acel moment (poporul saurian), pentru a oferi ajutor, alături de mulți alți ajutători planetari, și speciei în mijlocul căreia se întrupa, și speciilor cu care semenii de întrupare veneau în contact, dar și pentru specia umană (și subspeciile ei) în mod indirect: prin îmbogățirea câmpurilor planetare cu fluxuri energo-materiale atrase cu corpurile sale de sorginte sauriană, fluxuri care aveau să fie folosite de specia umană și subspeciile ei; despre toate acestea am discutat în ultimul articol al capitolului anterior (OLCO: ”Saurienii și ajutătorii lor” ) și este necesar să discutăm pe larg acum despre ajutătorii de toate felurile de evoluții și de forme de întrupare pentru a înțelege cum acționau ajutătorii în eforturile lor de ajutor oferit planetei și biosistemului ei.

DESPRE AJUTĂTORI, PE LARG

Chiar cu puțin timp în urmă un prieten mă întreba dacă avem mai mulți ajutători, mai multe feluri de ajutători. Da, am remarcat de mult timp că în literatura ezoterică apare ideea de a primi comunicări de la un ajutător, dar de fapt întotdeauna avem mulți ajutători, în funcție de necesitățile sarcinilor noastre, dintre care avem cel puțin doi ajutători din momentul în care începe fiecare întrupare: prin întruparea monadei în corpurile spirituale pe care coordonatorii evoluțiilor le creează, imediat după unor structuri energetice de protecție pentru corporalitate: este vorba despre ceea ce poate fi numit canalul protector de destin, cu un complex de structuri interioare, care adăpostesc corpurile noastre, sistemul nostru corporal. Crearea acestor componente ale sistemului nostru corporal are loc în momentul nașterii fetiței care va deveni mamă la maturitatea sa corporală: până atunci ea va fi purtătoarea corpurilor spirituale ale tuturor potențialilor săi copii, urmași, iar acești copii sunt oricum deja întrupați în corpurile lor spirituale chiar din momentul în care ele sunt create. Vom mai reveni cu multe detalii atunci când vom discuta pe larg despre sistemele noastre corporale și mai ales despre întrupări; pe parcursul acestor studii de început vom avea nevoie doar de elemente orientative pentru înțelegerea celorlalte elemente descrise în articole.

Putem clasifica ajutătorii în funcție de mai multe criterii; să începem cu felul de întrupare a spiritelor:

1. Întrupați cu corp fizic de manifestare curentă (sau întrupați biologici), care este și corpul cu vibrația naturală cea mai joasă din întregul sistem corporal, ajutat de o serie de corpuri fluidice. Sunt ajutători care se întrupează în mijlocul poporului de spirite care are nevoie să fie ajutat, trăind viața proprie după modelul celor ajutați, timp în care oferă câte ceva din cunoașterea și experiența lor celor care au nevoie să-și îmbogățească cunoașterea pe planetă, întrucât comparativ cu cei ajutați ei au o experiență superioară în multe domenii ale vieții obișnuite.

2. Întrupați cu corp eteric de manifestare, pe care astfel îi numim entități eterice, care sunt de fapt ajutători planetari și stelari cu multă experiență, cunoaștere și putere energetică proprie, care fac parte din poporul de spirite întrupat ca planetă, dar și în popoarele de spirite care se întrupează în comun ca stea – steaua care guvernează planeta natală (cum este pentru noi Soarele) – și planetele din sistemul planetar al stelei locale. Ele au puterea de a-și modela corporalitatea lor conform unor mecanisme speciale ale corpurilor, la fel ca și orice altă entitate: de la o formă de sferă (când se află în deplasare) la corporalitate cu forme asemănătoare celor pe care doresc să-i ajute: cu prioritate biosistemul mărunt al planetei – dar și orice altă specie planetară. Ele au numai corpuri eterice în corporalitatea lor, cu vibrații ușor diferite (din subnivelele marelui nivel eteric) și se pot manifesta cu fiecare corp în parte și cu toate la un loc. Chiar dacă corporalitatea lor nu pare atât de complexă ca a oamenilor sau entităților astrale, ele participă alături de entitățile spirituale și entitățile astrale la îmbogățirea câmpurilor energetice planetare cu fluxuri energo-materiale cu vibrații necesare speciilor noi care se creează pe planetă și cu vibrații noi. Toate sunt necesare evoluanților de pe planetă, care vor trăi schimbări mari planetare, dar și noilor grupuri de evoluanți care vin pe planetă, pentru perioade mai scurte sau mai lungi.

3. Întrupați cu corp astral de manifestare curentă, pe care le numim entități astrale: spre deosebire de întrupații biologici și entitățile eterice, entitățile astrale nu se pot manifesta decât cu corpul lor astral, întrucât corpurile astrale sunt extrem de flexibile și plastice (își pot modifica în orice fel formele), pot să se adapteze astfel la orice condiții din galaxie și au particularități de deplasare extrem de rapidă prin toată galaxia (dar numai în funcție de evoluția lor și de sarcinile pe care le au). Entitățile astrale participă la ajutorul oferit tuturor evoluanților (dar, de asemenea, în funcție de evoluția personală), precum și la multe alte activități de natură planetară, stelară și galactică. În plus, ele participă la formatarea câmpurilor planetare cu amprente de natura manifestărilor unor specii noi sau grupuri noi de spirite care vin pe planetă și folosesc corpurile unor specii mai vechi: în acest fel ele ajută la obișnuirea biosistemului cu vibrațiile noi, ajută și la ușurarea acomodării noilor veniți pe planetă, să nu li se pară planeta absolut străină; participă la crearea de micro-spații pentru manifestarea viețuitoarelor pe timpul somnului (stare pe care o numim vis – dar ea este manifestare astrală de fapt). În funcție de evoluția lor spirituală, participă alături de ajutătorii cei mai înalți ai tuturor evoluanților din galaxie: entitățile dimensionale și entitățile interdimensionale, învățând și consolidând activitățile necesare tuturor desfășurărilor în galaxie.

M4. Întrupați cu corp fizic de manifestare curentă, dar corporalitatea lor (inclusiv corpul fizic) are vibrație mult mai înaltă decât cea a oricăror alți evoluanți din univers: sunt entități pe care le numim entități dimensionale și entități interdimensionale, pentru care spațiile lor natale sunt spații cu vibrațiile mult mai înalte decât cele ale Universului Fizic, pe care le numim spații dimensionale fixe   și spații interdimensionale mobile. Așadar corpul lor fizic are vibrație mult mai înaltă decât alte feluri de corpuri fizice din tot universul, iar fiecare corp din sistemul lor corporal are vibrații pe nivele proporționale cu corpul fizic de manifestare – deci cu vibrații mult mai înalte pe fiecare nivel decât corpurile de același fel din Universul Fizic. Datorită proprietăților corporalității și experienței uriașe de manifestare oriunde în spațiile tuturor universurilor materiale și spațiilor lor ajutătoare, aceste entități nu au nevoie să se manifeste decât cu corp fizic, de aceea nu le vom întâlni ca entități astrale, sau eterice sau spirituale. Între aceste entități vor fi și coordonatori de evoluții, având evoluții dintre cele mai înalte de creatori ai structurilor energetice și materiale, îndrumători cu cele mai mari puteri energetice, pe care le folosesc pentru a ajuta evoluanții primari și secundari, îndrumându-i în activitățile lor creație materială avansată, activități de formatare a câmpurilor planetare, de microcreații punctuale astrale pentru planetă și multe altele.

Ajutătorii cu corp astral de manifestare pot fi:

 – cei direct întrupați cu corp astral de manifestare, care au sarcini exclusiv astrale, de ajutor pentru întrupații cu corp fizic (pentru viețuitoarele planetei, pentru oameni pe Pământ, pentru alte entități planetare, stelare și galactice), care ajută și prin vibrații, și prin îndrumări în cercetări avansate ale creatorilor avansați, și în alte sarcini de relaționare între întrupații din galaxie;

 – entități astrale care se desprind din întrupații biologici prin decesul lor fizic, după finalizarea sarcinilor lor fizice, având în continuare sarcini astrale, la fel ca și orice entități astrale întrupate direct cu corp astral de manifestare – dar legate în primul rând de grupurile proprii de spirite cu care au derulat sarcinile lor fizice. Ele se află în ultima fază a întrupării aflată în curs de desfășurare și își folosesc starea de entitate astrală pentru a studia cu prioritate cele care nu au avut parte de dezvoltări, aprofundări în timpul vieții fizice, conform programelor lor de evoluție. În rest au sarcini egale de lucru cu orice entitate astrală, conform evoluțiilor lor spirituale: astfel spiritele umane desfășoară activități pentru întreg biosistemul planetar, alături de entitățile eterice: pentru planeta lor, pentru steaua locală și biosistemele celorlalte planete din sistemul planetar al stelei.

Și revenind la ideea de la început că am avea ajutători (îngeri) în număr corespunzător evoluțiilor noastre, stabiliți pentru toată viața, să reținem că avem ajutători: personali, de grup spiritual aflat la întrupare, de popor propriu spiritual, de grup de călătorie spirituală cu care am venit pe Pământ, ajutătorii planetari așa cum am discutat, îndrumători dimensionali și interdimensionali, dintre care fac parte și Moșii de popor omenesc: ajutători pentru tot biosistemul planetar și îndrumători pentru creatorii avansați (cum sunt oamenii), care au o corporalitate specială pentru derularea sarcinilor lor și o întrupare de foarte lungă durată (1 2 milioane de ani). Sunt organizați în mici așezări pentru grupuri restrânse, iar grupurile de Moși sunt coordonate de un Moș cu evoluție centrală avansată: pentru orientare să știm că Zalmoxis era coordonatorul grupurilor de Moși pentru populațiile dintre munții Urali (versantul vestic) și munții Alpi (versantul estic). De altfel exprimarea de acest fel nu este corectă – adică Zalmoxis ESTE, nu ”a fost”, întrucât dânsul coordonează în continuare Moșii care ne ajută fără încetare, neștiuți deocamdată – dar nu pentru mult timp în continuare.

Ajutători de toate felurile îi avem:

 – pentru toată viața (ajutători astrali de destin);

 – pentru o anumită perioadă de timp din întrupare, în perioada de manifestare cu corp fizic;

 – pentru anumite lucrări din programul propriu al întrupării (schimbări de domiciliu, de serviciu, conlucrări, deplasări înafara locului natal, etc.).

Cunoscând toate aceste aspecte, putem să înțelegem și rostul unor ajutători de felul lui Madrit în mijlocul înaintașilor poporului saurian, ajutători planetari ajutați la rândul lor de alți ajutători întrupați în același fel, precum și de entități de toate evoluțiile, din toate spațiile, de-a lungul destinului lor.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu