INTRUPAȚI BIOLOGICI

« Back to Glossary Index

Biosistemul curent al Pământului cuprinde două ramuri spirituale principale, indiferent de treptele de evoluție ale spiritelor care evoluează independent:

a. Entități: grupare din care fac parte entitățile astrale: întrupați care au corpul astral de manifestare curentă, ajutat de o sumă de corpuri cu vibrație superioară corpului astral: corpuri planetare sau corpuri planetare + corpuri spirituale; de asemenea și entități eterice care au un sistem corporal format doar din corpuri eterice cu vibrația aflată pe subnivele ale marelui nivel eteric;

b. Întrupați biologici, care au corpul fizic de manifestare curentă, binecunoscuți de noi azi.

În general se obișnuiește să se numească ”viețuitoare” întrupații cu corp fizic de manifestare și entități astrale întrupații cu corp astral de manifestare, unde entitățile eterice sunt curent confundate cu entitățile astrale (tuturor la un loc și se mai spune și ”îngeri” – dar este bine să nu-i confundăm cu evoluanții care parcurg treptele evoluției secundare) avansată, de îngeri. Nu este însă corect nici să-i numim ”viețuitoare”, pentru că viețuitoare sunt absolut toate spiritele întrupate pe planetă și planeta însăși, care este o întrupare comună a unui întreg popor de spirite. Dar le vom numi totuși și noi ”viețuitoare” în aceste studii, conform obișnuințelor tuturor, însă vom ști bine acum cum ar fi corect să le numească lumea.

Întrupații biologici cu particularități care aparțin numai lor:

1. Pe parcursul vieții, absolut toți au un sistem corporal care permite desprinderea parțială a corpului astral și deplasarea lui pe orice distanță în galaxia natală, timp în care desfășoară activitate de autostabilizare vibrațională și, în funcție de evoluția fiecăruia, derularea de activități astrale în toată galaxia. Spre deosebire de ei, entitățile de orice fel, întrucât au corporalitate cu vibrație foarte înaltă (mult mai înaltă decât a corpurilor dublu eteric și fizic ale întrupaților biologici) nu au mecanisme de desprindere a niciunui corp sau grup de corpuri de restul sistemului corporal.

2. Destinul întrupării lor cuprinde o perioadă de manifestare cu corpul fizic, iar după finalizarea sarcinilor cu corp fizic, acesta dublat de corpul dublu eteric (cu rol de vitalizare a corpului fizic) sunt lepădate din radiația întrupatului, iar spiritul se manifestă în continuare prin corpul astral, devenind o entitate astrală. Dar să reținem că în continuare spiritul întrupat nu mai poate deveni altceva (cum ar fi entitate spirituală pentru cei care au corpuri spirituale în sistemul lor corporal) și după terminarea sarcinilor astrale iese total din întruparea în Universul Fizic. Este valabil în egală măsură și pentru orice fel de întrupați.

Pentru întrupații cu corpuri spirituale, spiritele se întrupează, la începutul fiecărei întrupări, în corpurile spirituale pe care coordonatorii de evoluții le creează deasupra corpurilor spirituale ale mamei, și se manifestă prin ele: iar după procesul de procreere (înmulțirea speciei) urmează cuplarea corpurilor moștenite de la părinți (corpuri planetare) cu corpurile spirituale create, urmând ca spiritele să nu se mai manifeste prin corpurile spirituale, ci numai prin corpul fizic (când vibrația planetară este foarte joasă) sau prin corpul mental + corpul astral pe lângă corpul fizic (când vibrația planetară este foarte înaltă și înaltă).

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare