TRANSCEDENȚĂ INTERDIMENSIONALĂ

« Back to Glossary Index

Este procedeul universal de creare a corporalității speciilor de viețuitoare planetare cu spirite aflate în evoluții începătoare, mai ales în zona aceasta, cu vibrațiile cele mai joase din Universul Fizic – dar și în celelalte universuri materiale. Acest proces presupune o înșiruire de procese de mare finețe și complexitate, pe care numai cele mai avansate monade din Centrul de evoluție le pot realiza. Prin puterea radiației lor energetice, prin cunoașterea tuturor formelor de evoluție pe care poporul spiritual pentru care ele creează corporalitatea (de la intrarea în Centrul de evoluție până la momentul creației), prin cunoașterea direcțiilor generale și specifice poporului spiritual care trebuie să se deruleze în continuare, monadele centrale care sunt coordonatorii evoluțiilor (cea mai înaltă treaptă de evoluție din Centrul de evoluție) se întrupează în spațiile dimensionale ajutătoare pentru Universul Fizic. La întruparea lor, ele însele creează baza matriceală energetică a corporalității pe care au cunoașterea că le trebuie spiritelor care se vor întrupa în ea, și în baza ei + în baza radiației lor personale, ele constituie corporalitatea necesară noii specii. Este o corporalitate ca și cum ar fi sistemul corporal propriu de întrupare și trăire proprie – dar ele o creează pentru a o oferi unui popor spiritual (sau mai multor popoare spirituale) și nu pentru a trăi ele însele cu ea în spațiile lor dimensionale.

Cu această corporalitate – integrală pentru specia care o va folosi: oameni, sau insecte, ierburi, copaci, corali, alge, pești, păsări, mamifere – entitățile dimensionale trec în Universul Fizic, pe planeta care devine astfel reședința curentă a speciei (cu toate subspeciile sale) și cu toate reperele specifice nu numai viețuitoarelor cu corp fizic de manifestare, ci și entităților eterice și astrale (și alte feluri de entități specifice altor galaxii). Din acest moment, le putem numi entități transcedentale (pe scurt: transcedentali), dincolo de faptul că pentru existența lor curentă ele sunt, și rămân entități dimensionale. Pe planeta din Universul Fizic, ele trăiesc o viață lungă până la schimbarea treptată – prin respirație și prin hrana din mediul planetar – a materiilor cu vibrație foarte înaltă din spațiul dimensional. Pe rând, structurile corporale schimbă materiile și încep treptat funcționarea la nivelul vibrațional local (în funcție de condițiile pe care le oferă planeta) în modul propriu de trai de care au nevoie spiritele ajutate, până când începe să funcționeze sistemul fizic reproductiv. Din acest moment, transcedentalii dau naștere la urmași – indiferent de sistemul local, de specie, de înmulțire, reproducere. Corporalitatea urmașilor se creează însă cu ajutorul coordonatorilor de evoluții, care asigură crearea structurilor energetice ale corporalității: canalul de destin cu toate structurilor lui interioare și cuplajele cu canalul de direcționare a radiației în Universul Fizic. În această corporalitate se vor întrupa pe rând:

 – primul rând de urmași: spirite ajutătoare pentru poporul care va prelua corporalitatea; acești primi urmași (copii) vor colabora cu părinții lor transcedentali pentru perfecționarea funcțiunilor la toate nivelele de vibrații, cu toate variațiile necesare pentru poporul de spirite care va folosi corporalitatea;

 – după toate corecțiile care pot fi necesare, urmașii copiilor transcedentalilor (deci a doua generație) vor fi înaintașii poporului de spirite pentru care s-a creat corporalitatea, care se vor adapta la condițiile oferite de aceasta și de mediile planetare, având îndrumările necesare din partea părinților și generației de transcedentali, creatoare a corporalității.

După perfectarea manifestărilor tuturor și învățăturilor de adaptare la noile condiții de întrupare, entitățile transcedentale se retrag în spațiile dimensionale din care au venit (se spune ”au coborât” raportat la diferențele de vibrație: de la o vibrație foarte înaltă la o vibrație mai joasă și foarte joasă); dar transcedenatalii vor rămâne acolo pe toată perioada cât specia va trăi pe planetă: căci trancedentalii trăiesc fără oboseală în mediul lor natal, în straturile dimensionale paralele vieți de zeci, chiar sute de milioane de ani pământeni, fiind cei mai avansați ajutători planetari care pot ajuta în orice situație toate speciile care își împletesc întrupările pe planetă.

Entitățile transcedentale care realizează formarea unei specii se împart la locul, mediul ei de trai, în două grupe inegale ca număr: unele trăiesc mai departe cu transcendența interdimensională, până la capăt, în timp ce un număr mic de entități dimensionale fac transcendența numai pentru a continua, acolo și dacă este necesar, corectări în funcție de starea corporală și mediul biologic de trai. De asemenea, în perioada în care au loc primele nașteri în specie acest grup mai mic lucrează pentru cei care devin părinți, creând condiții pentru traiul lor. În cazurile unor specii creatoare avansate, aflate în curs de universalizare – cum suntem noi, oamenii – transcedentalii nu creează numai corporalitatea speciei, ci și primele așezări, pe fondul formatării câmpurilor unde vor fi amplasate așezîrile și unde vor fi și alte așezări noi, realizate de creatorii care se vor întrupa. În tot acest timp spiritele speciei, venite pe planetă și întrupate în corpuri spiituale și astrale, asistă, urmăresc cu atenție absolut toate activitățile prin care se creează formatarea câmpurilor planetare cu vibrație specifică creatorilor (pentru obișnuirea biosistemului planetar cu vibrațiile spiritelor creatoare), formatarea teritoriilor viitoarelor așezări pe toate continentele și insulele (acolo unde este cazul), crearea construcțiilor prin procedee pe care le numim materializare, remodelare și dematerializare – adică procedee de creație ale oricărei specii creatoare avansate în curs de universalizare. Aceasta înseamnă că o asemenea specie va lucra mental și va cerceta astral când vibrația planetei este foarte înaltă și înaltă, iar când vibrația planetară se va diminua, întrupații vor folosi creația materială fizică, pe care de asemenea o cunosc bine, ca și cea mentală, încă cu mult dinainte de venirea pe Pământ (în cazul nostru). Ceea ce au de făcut spiritele rezidente este să-și adapteze cunoașterile proprii la realitățile noi de pe planeta pe care evoluează pentru prima dată (Pământul în cazul omenirii), ajutați, îndrumați de entitățile transcedentale, apoi chiar de către ajutătorii planetari foarte evoluați, întrupați în mijlocul lor și de entitățile astrale ale destinelor lor.

Transcendența interdimensională se realizează numai când vibrația planetară este foarte înaltă (chiar dacă cu mici variații normale), iar când vibrația planetară se diminuează considerabil se adaptează corporalitățile speciei doar prin modificările care au loc cu ajutorul sistemelor arhetipale ale corporalităților lor. Vom reveni în studii detaliate atunci când vom discuta în detalii despre crearea speciei umane.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare