02. Vremea lui Madrit – ajutător planetar

I. IDEI PRINCIPALE

1. Epoca și condițiile în care a avut loc întruparea: când ajutătorii planetari secundari intră masiv în întrupări pământene, înainte de finalizarea creării speciei umane.

2. Sarcinile de ajutător planetar, pentru secundarii întrupați în grupurile înaintașilor poporului saurian, au cuprins:

a. Sarcini de ajutor direct, oferit înaintașilor poporului saurian :  

 – ajutor pentru desfășurare de creație materială, de revenire în viitor a saurienilor la creația materială începătoare, care nu a constituit pe Pământ o sarcină a destinului lor;

 – învățături și îndrumări de manifestări pentru diminuarea agresivității mamiferelor față de ei;

b. Sarcinile de ajutor indirect (nu din corporalitatea de manifestare a speciilor) oferit mamiferelor:

 – începutul diminuării agresivității mamiferelor, pentru care saurienii erau principala lor hrană;

 – atragerea de fluxuri energo-materiale cu vibrații foarte înalte, mult mai bogate decât până atunci în filamente cu vibrație foarte înaltă, care au contribuit la creșterea treptată a volumului corporalității mamiferelor;

c. Formatarea câmpurilor planetare pentru subspeciile speciei umane, aflate în curs de finalizare.

3. Tot mai multe grupuri de spirite aflate în evoluții primare și evoluții secundare încep să vină pe Pământ în acea perioadă, contribuind energetic și vibrațional la ieșirea unor specii din biosistemul pământean și pregătind intrarea altor specii, contribuind astfel la îmbogățirea câmpurilor planetare cu fluxuri cu vibrații înalte și foarte înalte; formatarea câmpurilor cu amprente de activități de creație materială.

II. DETALII, DISCUȚII

În studiul anterior am discutat la modul general despre ajutătorii planetari; este necesar acum să discutăm despre acțiunile lor concrete, în perioada pe care am început s-o studiem, de-a lungul întrupării cu numele de cod Madrit (codul de intrare la întrupare). Vom discuta și despre acest cod, dar pentru început să amintim că am discutat despre Madrit ca fiind în evoluția sa curentă un ajutător planetar și este necesar să-i privim destinul ca pe un ajutor universalizat, în mica societate a înaintașilor poporului saurian. Aceasta înseamnă că era un ajutător nu numai pentru saurieni, ci și pentru mamifere în mod egal: necesitate de ordin energetic și vibrațional pentru derularea evoluțiilor tuturor, pe nivelul următor al fiecărei specii în parte, un nivel superior pentru asemenea viețuitoare – pe Pământ în primul rând, dar și în continuare pentru toți în vederea desfășurării evoluțiilor lor pe o altă planetă, mai curând sau mai târziu. Practic mamiferele aveau nevoie în continuare de un volum crescut al corporalității lor: cu corpuri fluidice puternic dezvoltate, care aveau să ofere treptat putere de creștere și pentru corpul lor fizic – treptat, dar repede. De aceea aveau nevoie de câmpuri bogate în fluxuri energo-materiale cu vibrații foarte înalte, aduse în locurile lor de trai și de entitățile care lucrau în jurul lor în câmpurile pământene, dar și de întrupați biologici – cu corp dublu eteric (vital) și cu corp fizic, pe care entitățile nu le au. De aceea era nevoie de viețuitoare multe cu corp fizic de manifestare care să trăiască în mijlocul populațiilor speciilor celor mai avansate de pe planetă, în apropierea altor specii cu care ele aveau mereu tangență: așa cum erau saurienii în tangență cu mamiferele. Fluxurile vehiculate de corporalitatea fluidică a ajutătorilor aveau rolul de a ajuta saurienii creatori începători în primul rând, pentru susținerea activității lor de creație materială, iar acesta era cel mai important lucru pentru ei în acel moment, în pregătirea lor de a relua activitățile creative începătoare, pe care nu le susținuseră până atunci pe Pământ, dar de care aveau nevoie deosebită pe următoarea planetă din evoluția lor.

Tuturor la un loc – saurieni și mamifere – le era necesară schimbarea registrului de manifestare: de la agresivitatea excesivă de până atunci – la domolirea ei, și pentru mamifere și pentru saurieni, fiecare pe domeniul de existență a speciei, adică în profunzime: de evoluție spirituală. Mamiferele aveau să se confrunte cu îmblânzirea agresivității saurienilor care constituiau principala lor sursă de hrană, cea mai ușor de obținut: nu numai sub forma aceasta grupată în așezări stabile (deci ușor de regăsit în teritoriu), ci și pretutindeni în lume, la orice subspecii de saurieni de pe toate continentele și din apele oceanului planetar.

Tocmai de aceea pretutindeni era, în acea perioadă mai cu seamă, un volum crescut de ajutători, întrupați ca entități astrale, entități eterice și întrupați biologici în biosistemul planetar. Evoluanții secundari  erau peste tot, pe toate continentele și insulele din largul oceanului planetar, peste tot fiind răspândite așezări în care entitățile transcedentale creau specia umană cu subspeciile ei, atrăgând prin corpurile lor cantități uriașe de fluxuri energo-materiale cu vibrații foarte înalte, care se răspândeau în toate câmpurile planetei. Întreg Pământul, ca planetă, avea nevoie de volume uriașe de fluxuri cu vibrații foarte înalte, pentru a putea să gestioneze tot ceea ce se petrecea în acea perioadă de uriașe schimbări.

În mod normal nu este nevoie de atât de mulți ajutători secundari, foarte mulți să fie în plus pe lângă secundarii însoțitori ai grupurilor de spirite care se întrupează pe orice planetă, îndrumătorii lor tradiționali. Dar în acele vremuri de schimbări a biosistemului planetar, cu crearea de specii noi și încheierea ciclurilor de întrupări pentru altele, necesitățile sunt mult mai mari, și de mult mai multe feluri vibraționale decât până în acel moment. Se întăreau câmpurile vechi, se consolidau cele noi cu vibrații necesare noului statut al planetei, conform noilor modificări în biosistemul planetar. Vibrațiile sunt întotdeauna cele care atrag fluxuri energo-materiale bogate, cu vibrații proporționale cu cele ale întrupaților existenți în acea perioadă.

Saurienii aveau nevoie de ajutor, dar îl aveau din partea ajutătorilor poporului lor întreg, ajutătorii lor dintotdeauna, tradiționali – indiferent sub ce formă erau spiritele lui întrupate, ca subspecii ale speciei lor. Dar viețile lor deveneau grele în acel moment prin dezvoltarea mamiferelor în jurul lor, de aceea pentru susținerea lor nu erau suficienți ajutătorii lor de popor, care erau influențați de suferința protejaților lor, din cauza vibrațiilor grele de suferință fizică sau/și de agrevitate. Era nevoie chiar de susținerea ajutătorilor poporului saurian, prin surplus energetic și vibrațional pentru a face față tuturor acestor evenimente de sfârșit de specie – energii din nivelele spirituale superioare: corpurile spirituale specifice evoluțiilor foarte avansate, adică cele enesice și supraenesice, de care era nevoie mult mai mare decât fuseseră până atunci. Numai în acest fel puteau să reziste cu toții până la capăt. Entitățile dimensionale  și interdimensionale veneau să-și ofere și ele ajutorul, nu numai pentru entitățile transcedentale, ci și pentru întreaga planetă, având corporalitatea cu vibrația cea mai înaltă la nivelele tuturor corpurilor lor. Desigur, aceste entități își pot modela singuri vibrațiile radiațiilor și corpurilor lor, după cum sunt necesitățile biosistemului planetar – și nu numai spre creșterea vibrației, ci și spre diminuarea vibrațiilor lor atunci când bioritmul planetei și al viețuitoarelor ei au vibrația lor naturală foarte joasă, în mod obișnuit. Dar când vibrația planetei devine foarte joasă, iar populațiile devin foarte agresive, ele își cresc frecvențele de vibrație astfel încât să poată diminua efectele vibrațiilor joase.

Cu această ocazie este bine să menționăm faptul că entitățile transcedentale se retrag și-și protejează așezările cu ei înșiși în ele sub o bulă energetică puternică, pentru ca nimic să nu se transfere din așezările lor în locurile exterioare, în care trăiesc alte specii, vegetale și animale. Vom discuta pe larg despre acest fel de protecție în capitolele următoare.

Putem crede că intrarea ajutătorilor planetari în rândurile saurienilor a însemnat că aveau sarcină specială pentru saurieni; dar mergând în profunzimea studiilor ajungem să înțelegem faptul că ei au avut sarcini mult mai complexe de ajutători, care împleteau formele de ajutor și pentru saurieni, și pentru mamifere, și pentru subspeciile speciei umane care erau pe cale să fie introduse în biosistemul planetar. Ceea ce unea asemenea evoluanți în acel moment și mai târziu, era faptul că spiritele saurienilor și subspeciilor umane erau toate creatoare începătoare, iar cele ale mamiferelor aveau nevoie de o pregătire de foarte lungă durată pentru a intra și ele în evoluții creatoare. Deci toate aveau nevoie de volume mari de fluxuri și de vibrații foarte înalte, așa cum am mai discutat: saurienii pentru a-și încheia întrupările lor pe Pământ, mamiferele pentru a-și continua evoluțiile pe Pământ, cu corporalitate mult mai mare, mai puternică decât până atunci. Mai mult, spiritele planetei însăși aveau nevoie în evoluția lor, pentru susținerea sarcinilor lor, de volume însemnate de fluxuri cu vibrații foarte înalte, pentru a susține și umanitatea extrem de avansată din punct de vedere creativ, dar și celelalte specii care aveau un rol uriaș în desfășurările universice locale.

Formatarea câmpurilor desigur era susținută de toți ajutătorii secundari, cu toate tipurile de corpuri spirituale pe care le aveau, cu vibrațiile cele mai înalte din aceste evoluții care continuă de atunci, azi și în vor merge mai departe încă câteva milioane de ani – până la o nouă schimbare a speciilor din biosistemul pământean. În plus, această lucrare era realizată inconștient de absolut toate speciile de mamifere de pe Pământ, care aveau să ajute evoluțiile mult mai multor grupuri spirituale decât cele pe care le credem azi evoluând în corporalitățile mamiferelor: grupuri uriașe, și enorm de multe, au evoluat trecător în corporalitățile speciilor și subspeciilor de mamifere în tot acest timp și vor fi folosite în continuare chiar și dincolo de ieșirea din biosistem a speciei umane cu toate subspeciile ei trecute și viitoare. De aceea este necesar să privim cele care se petreceau în acele timpuri ca pe un proces extrem de important și mai ales extrem de complex.

Tot formatarea câmpurilor de către ajutătorii planetari, adică cu amprentele unor întrupați care foloseau fluxuri energo-materiale cu vibrații din ce în ce mai înalte, era însă necesară întregului biosistem. Toate viețuitoarele trebuiau să se obișnuiască cu vibrațiile și cu energiile atrase în volume din ce în ce mai mari decât până atunci – din nivelele spirituale: mai ales budhice și atmice, care fuseseră folosite în volume reduse de saurieni și mamifere până atunci. La acestea era necesar să se adauge treptat și cele enesice și supraenesice – cu cele mai înalte vibrații pământene, care fuseseră aproape inexistente până atunci pe pământ, necesare doar ajutătorilor secundari care nu fuseseră în număr atât de mare. Chiar dacă vibrațiile planetare (și pe Pământ, și în întreg cosmosul înconjurător) se diminuaseră mult vibrațiile foarte înalte, și erau pe cale să se diminueze în viitor constant, până la limita cea mai joasă pe care o putea suporta planeta, aceasta nu însemna dispariția unor nivele de vibrație, ci diminuarea vibrațiilor în fiecare nivel (și fiecare subnivel) în parte. Pentru o perioadă de timp cât durau procesele prin care treceau saurienii, mamiferele necreatoare și pregătirea speciei umane, vibrațiile planetare au fost menținute la un nivel înalt, încetinind puțin diminuarea lor naturală, prin ieșirea periodică a entităților transcedentale din așezările lor protejate de bule energetice, de care am pomenit: nu mult timp, pentru a nu prelungi timpul alocat procesului, dar suficient pentru a ușura simțirile spiritelor în evoluții primare, pentru ca oboseala să nu se instaleze prea repede pentru aceste spirite care nu trăiau ușor procesele schimbărilor din viața lor.

Am discutat despre secundari și rolul lor în schimbările planetare, dar în același timp aveau să vină și alte grupuri spirituale pe planetă (și, în general, în tot sistemul planetar al soarelui): vor veni spirite în evoluții galactice, ca ajutători care se vor plasa în ierarhiile spirituale pământene între secundari și primarii rezidenți umani care vor prelua în cea mai mare măsură corporalitatea speciei umane. Spiritele galactice, în grupuri mari și dese, aveau să vină extrem de curând pe Pământ, simultan cu finalizarea corporalității umane și nașterea primilor copii ai transcedentalilor. Toate aceste grupuri aveau nevoie, pentru a se acomoda cât mai repede cu planeta, de câmpuri bogate cu vibrații înalte și foarte înalte, formatate cu amprente de activități de tip uman, multe și complexe. Pentru aceste necesități în primul rând transcedentalii ieșeau din așezările lor, la perioade din ce în ce mai scurte de timp, cu activități de formatare a câmpurilor planetare în primul rând.

Vedem astfel cum se pregăteau asemenea schimbări uriașe în biosistemul pământean și vom înțelege acum, astfel, cum se vor schimba lucrurile și în perioada următoare pe Pământ, în continuarea vremurilor pe care le trăim acum, noi, azi, și la care vom participa cu toții, în maximum 100-150 de ani, activități umane care vor schimba complet și fața Pământului, și simțirile generale ale oamenilor de pretutindeni. Totcmai de aceea studiem trecutul: ca să ne pregătim intelectual și emoțional pentru viitorul nostru și al urmașilor noștri.

În acest context vom înțelege de ce cercetătorul mental de azi poate crede, la prima vedere și înțelegere, ceva ce am crezut și eu la început: că spiritele umane au contribuit la ”alungarea” lor de pe Pământ, ca un fel de acțiune criminală în contextul în care chiar credeam atunci că lupta pentru supraviețuire este totul… Mult mai târziu am înțeles că acesta era destinul lor, era necesitatea de a se despărți definitiv de statutul evolutiv animalic și a intra tot definitiv în evoluțiile lor de creatori. În acest fel, prin relativa lor suferință, nu aveau să-și mai dorească reîntoarcerea la comoditatea statutului de necreator, iar acest lucru îl vor înțelege la un moment dat, chiar dacă nu foarte curând. Dar în același timp reținem și ajutorul emoțional pe care ajutătorii planetari și celelalte grupuri de ajutători, evoluanți primari avansați (galacticii) le-au oferit saurienilor: înțelegerea, mila, compasiunea – aceste componente ale iubirii universale nu le puteau primi saurienii decât din partea acestor evoluanți avansați. Și, treptat, în evoluțiile lor viitoare, se vor obișnui să-i simtă și să-i accepte ca învățători, îndrumători, oriunde vor trăi în acest univers.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu