10. FRUMUSEȚEA PERCEPȚIILOR ȘI CUNOAȘTERILOR NOASTRE PRIVIND…

I. IDEI PRINCIPALE 1. Percepții ale celor din jurul nostru:  – percepția energiei fundamentale, atunci când spiritele au cunoașterea și experiența perceperii ei;  – percepția mișcării, circulației fluxurilor de filamente…

09. CONCLUZII LA STUDIILE PRIVIND ENERGIA FUNDAMENTALĂ

Toate cele pe care le manifestăm și le creăm au legătură indisolubilă cu energia fundamentală din care cândva ne-am autocreat conjunctural (și nu intenționat, conștient) și la care ne raportăm permanent în evoluțiile noastre.…

08. DESPRE VIBRAŢIA FUNDAMENTALĂ

I. DEFINIRI: VIBRAȚIA FUNDAMENTALĂ: este o particularitate de evidențiere a energiei fundamentale, care constă în emisie de vibrație generată de compactizarea energiei fundamentale aflată și în stare liberă, şi în stare structurată…

07. PERCEPŢIA SUNETELOR FUNDAMENTALE

I. IDEI PRINCIPALE 1. Sunetul fundamental perceput, la fel ca şi luminiscenţa şi vibraţiile fundamentale, este format din: – sunetul fundamental al locului: compus din sunetul specific universului local (Universul Fizic, în cazul nostru),…

06. DESPRE SUNETUL FUNDAMENTAL

I. DEFINIRI: SUNET FUNDAMENTAL: este o particularitate de evidențiere a energiei fundamentale, care constă în emisie de sunet generat de compactizarea energiei fundamentale aflată și în stare liberă, şi în stare structurată simplă…

05. FOLOSIREA LUMINISCENȚEI ÎN VIAȚA CURENTĂ A OMENIRII

I. IDEI PRINCIPALE 1. Nu este corect să credem că percepțiile mentale ale realității înconjurătoare (clarsimțuri: clarvăz, clarauz – cum le numim azi sau pe scurt percepții multisenzoriale) sunt o dezvoltare contemporană, apărute…

04. DESPRE LUMINISCENŢA FUNDAMENTALĂ

I. DEFINIRI LUMINISCENȚA FUNDAMENTALĂ: este o particularitate de evidențiere a energiei fundamentale, care constă în emisie de lumină generată de compactizarea energiei fundamentale aflată și în stare liberă, şi în stare structurată…

03. PARTICULARITĂŢI DE EVIDENŢIERE A STĂRII EXISTENŢIALE…

I. IDEI PRINCIPALE  1. Se urmăresc astfel de particularități în cele două stări ale energiei fundamentale pe care le putem conștientiza acum: – în stare liberă; – în structuri aflate în largul stării sale…

02. CARACTERISTICI ESENŢIALE ALE ENERGIEI FUNDAMENTALE

I. IDEI PRINCIPALE 1. Energia fundamentală eternă şi infinită există: – în stare liberă (nestructurată); – în stare structurată: forme simple şi structuri autoformate în însăşi energia fundamentală aflată…

01. ENERGIE FUNDAMENTALĂ: GENERALITĂŢI

I. DEFINIRI:  1. ENERGIA FUNDAMENTALĂ: este esența, fundamentul existențial infinit și etern al tuturor celor care se autoconstituie conjunctural din ea însăși, și ființează în ea însăși (fluxuri, fire, celule, monade,…

19. FORMAREA PĂRŢII FIZICE A PLANETEI; INFLUENŢA STRUCTURII…

I. IDEI PRINCIPALE 1. După formarea manşonului eteric al planetei, structurile sale încep atragerea fluxurilor materiale fizice, care vor forma partea fizică a planetei: – canalele groase atrag fluxuri energo-materiale fizice care vor…

18. CONCLUZII PRIVIND CANALELE ŞI CORZILE DIN UNIVERS

În primul rând să reţinem acele caracteristici care aseamănă sau diferenţiază canalele şi corzile din acest univers, ca să înţelegem în profunzime această parte a structurilor lumii în care trăim. 1. Discutăm…

17. CANALE MATRICEALE PE PĂMÂNT: PARTICULARITĂŢI ŞI DISTRIBUŢII

I. IDEI PRINCIPALE 1. Canalele fac parte din categoria structurilor fluidice matriceale ale Pământului, având un specific al stelei şi al celorlalte planete ale Soarelui – dincolo de cele specifice structurilor din galaxie şi din…

16. CANALE CORPORALE MATRICEALE: PLANETARE ŞI STELARE

I. DEFINIRE: Canalele corporale sunt structuri exclusiv materiale, de formă tubulară, cu dimensiuni diferite (lungimi, grosimi) care fac parte din corporalitatea stelelor, planetelor şi biosistemelor (vieţuitoarelor) lor.  II. IDEI PRINCIPALE…

15. ÎNCĂ CEVA ÎN PLUS CU REFERIRE LA CORZILE MACRO-STRUCTURILOR…

I. IDEI PRINCIPALE 1. Toate corzile sunt părţi componente ale macrostructurilor între care fiinţează, nu sunt structuri independente, indiferent dacă sunt creaţii sau structuri ale sistemelor corporale de întrupare.  2. Corzile…

14. CORZI (CORDOANE) UNIVERSICE ŞI GALACTICE

I. DEFINIRI 1. Corzile universice şi galactice sunt structuri macro-universice: şi energetice (din energie fundamentală) şi materiale (din materii de diferite vibraţii), de formă tubulară, care fac legătura între elemente independente tot…

13. Corzi şi canale din structurile macro-, şi micro-universice:…

CUVÂNT ÎNAINTE:  A cunoaşte asemenea lucruri nu este doar un exerciţiu de imaginaţie. Chiar şi numai dacă ar fi aşa – tot ar fi un lucru bun pentru noi: pentru dezvoltarea gândirii, structurarea şi ordonarea ei. Dar…

12. Despre planetoizi

I.DEFINIRE Planetoizii sunt formaţiuni naturale macro-cosmice aflate în sfera de radiaţie a unei planete, prin două căi generale: prin atragerea unor formaţiuni de tip asteroizi din circulaţiile cosmice prin sistemul stelar local sau prin…

11. Forma dimensiunilor structurale paralele în dispunerea…

Straturile pe care le numim zonele universului (în interiorul universului) şi dimensiunile structurale paralele (par a fi în exterior, însă tot în interiorul universului sunt, după cum vom vedea) sunt de fapt bule de energie…

10. CÂTEVA DETALII ÎN PLUS DESPRE BARIERELE INTER-ZONALE

Atenţionare: să ţinem cont permanent că atunci când ne referim la barierele inter-zonale, cuprindem şi barierele inter-subzonale în această categorie de macrostructuri universice.  I. IDEI PRINCIPALE 1. Barierele energetice inter-zonale…

09. BARIERE ENERGETICE INTER-ZONALE ŞI INTER-SUBZONALE

I. DEFINIRE Barierele energetice interzonale (în această mare categorie vom ţine cont întotdeauna şi de cele subzonale) fac parte din categoria macrostructurilor universice, create din energie fundamentală de către marii creatori ai…

11. ENERGII ŞI MATERII FLUIDICE; CORPURI FLUIDICE

I. IDEI PRINCIPALE 1. Toate corpurile sunt „solide” în câmpurile lor specifice şi în câmpul universal. Ele sunt stabile în timp şi în spaţiul planetar-stelar şi creează câmpuri de forţă pe…

10. TIMPUL PAZNICILOR: A FOST DOAR IN PERIOADA DINAINTEA PENULTIMEI…

I. IDEI PRINCIPALE 1. Existenţa şi lucrarea paznicilor a fost unică în istoria omenirii, la fel ca şi programele atlante din acele vremuri, cu rol de ajutor numai în perioada descrisă. 2. Oamenii au fost pregătiţi pentru epoca fizică…

09. PARTICULARITATI CORPORALE ALE PAZNICILOR

I. IDEI PRINCIPALE  1. Toţi oamenii aveau (şi au, în general) o structurare identică a sistemului corporal, cu dezvoltări variate în funcţie de evoluţia proprie şi de sarcinile de destin: corpuri planetare şi corpuri spirituale.…

08. SEXUALITATEA PAZNICILOR

I. IDEI PRINCIPALE 1. Paznicii nu erau nici androgini (adică oameni cu organe sexuale de ambele sexe) şi nici nu erau oameni fără organe sexuale; sarcina de paznic nu era învăţată şi nu era lăsată moştenire, ei desfăşurând astfel…

07. CORPORALITATEA PAZNICILOR: GENERALITATI

I. IDEI PRINCIPALE Toţi oamenii aveau acelaşi fel de sistem spiritual, format din: spirit, radiaţia spiritului şi corporalitate pentru protecţie, învăţături de manifestare şi aplicarea lor.  Corporalitatea umană cuprindea toate structurile…

06. UNIVERSALITATEA ACTIVITATILOR PAZNICILOR

I. IDEI PRINCIPALE Toate cele pe care le realizau paznicii, la fel ca şi pădurenii, muntenii şi insularii la nivelul lor de pătrundere foarte mare – le făceau toţi oamenii: fiecare om însă doar la un nivel restrâns de pătrundere,…

05. SARCINILE SPECIALE ALE PAZNICILOR

I. În fiecare dintre aceste studii despre paznicii din străvechimi să pornim de la faptul că: 1. A fost epoca în care au venit pe Pământ toate blocurile spirituale piramidale planificate pentru a fi găzduite pe Pământ; efectivul…

04. INTELEGEREA ABATERILOR SI CORECTARILOR LOR

I. IDEI PRINCIPALE Experienţa bogată a paznicilor se baza pe o abordare profundă a unei multitudini de cunoaşteri: – a fazelor de evoluţie în care se afla fiecare grup spiritual, a obişnuinţelor, înclinaţiilor şi tendinţelor…

03. SPECIFICUL ACTIVITATII PAZNICILOR PE FIECARE CONTINENT SI…

I. IDEI PRINCIPALE 1. Pe continentele de întrupare a rezidenţilor şi a blocurilor spirituale piramidale au acţionat paznicii continentali şi inter-continentali, care au avut sarcină unică de destin activitatea de paznic.  2. Pe celelalte…

02. ACTIVITATILE PAZNICILOR, IN RAPORT CU SARCINILE DE DESTIN…

I. IDEI PRINCIPALE Desfăşurarea activităţilor generale ale paznicilor a avut loc sub formă de: – sarcină unică de destin: pentru paznici continentali şi inter-continentali din A’Tlan şi Cian; – sarcină pasageră (temporară)…

01. PAZNICII DIN STRAVECHIMI

Au fost numiţi: gardieni, paznici, străjeri, veghetori. Toţi au fost numiţi pe deasupra şi atlanţi: gardieni atlanţi, paznici atlanţi, etc. Prin aceste studii vom înţelege că nu toată omenirea în trecut era numai “atlantă”,…

08. Sa privim structurile Universului Fizic în profunzime

Întrucât între timp am învăţat împreună noi elemente legate de Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale , să aducem noi precizări despre ceea ce numim dimensiuni structurale paralele ale universului…

7. Radacinile spirituale ale efectelor radiatiei monadice in…

Anumite înţelegeri ale funcţionării radiaţiei monadice – formarea şi efectele ei în diverse planuri ale universului – ne ajută să aprofundăm cauzele manifestărilor noastre, nu numai diferite de la o monadă la alta, dar…

04. DEZVOLTARILE TRAIRILOR NOASTRE ACTUALE: UN PAS PE DRUMUL…

Am trecut în revistă principalele forme ale trăirilor noastre actuale, pământene, a căror complexitate începem să o conştientizăm azi, în pofida condiţiilor grele de mediu şi sociale din ultimele milenii. Perioada pe…

03. Extinderea perceptiilor: de la fizic – la multisenzorial

Acest studiu este o adaptare a articolului preluat în linii mari de pe Blogul unui om cuminte: SALT ÎN CONŞTIENŢĂ (1): De la conştienţa fizică la conştienţa extinsă, şi cuprinde adaptări ale celor scrise pe blog la studiile detaliate…

02. Trairile destinelor noastre pamantene

Se confundă – aşa cum unii dintre noi deja ştim acum – conştienţa cu conştiinţa. Dar în articolele anterioare am arătat clar care sunt diferenţele între cele două noţiuni. Vom discuta pe larg în cadrul Studiilor…

01. De la constienta si constiinta – la trairea universala

CUVÂNT ÎNAINTE Percep universurile ca fiind perfect echilibrate sferic. Îmbrăţişez această sfericitate, deşi ştiu bine că este numai un termen de comparaţie, doar de pe Pământul pe care îl percepem acum, în…

20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

01. Studiu detaliat despre Mosii popoarelor (1): Scurt istoric…

CATEVA NOTIUNI INTRODUCTIVE Despre Moşi şi trăirile dacilor sub îndrumare moşească am povestit pe larg în secţiunea Drumuri spirituale, Poveştile geţilor. Era o introducere în expuneri despre ceea ce au trăit străbunii noştri…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE…

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

18. STRUCTURILE INTERIOARE ALE CANALULUI DE DESTIN (3): DISCUL…

(Reamintim că S.A.V. înseamnă selectorul-amplificator de vibraţii) Studiul de azi ne va explica o chestiune cunoscută de noi, un simbol de loc îndrăgit, dar pe care vă rog frumos să îl luaţi ca atare şi vom discuta câte…

SCHIMBAREA LA FAŢĂ (2)

În articolul precedent “Schimbarea la faţă (1)” am discutat despre o parte din aspectele spirituale care au stat la baza desfăşurării acestui eveniment: 1. Lucrarea de bază pentru care s-a întrupat coordonatorul general…

SCHIMBAREA LA FAŢĂ (1)

Am scris pe ici şi pe colo despre acest eveniment religios: “Schimbarea la faţă”, dar discutând cu cei apropiaţi am ajuns la concluzia că modul în care am scris era incomplet în lumina ultimelor studii despre universuri,…

Momente de vinovatii: ale mele, ale altora...

Avem momente în viaţă în care ne-am dori vinovăţia altora... Este amprenta societăţii... Cel mai bun lucru este să ne detaşăm de aşa ceva, imediat cum conştientizăm. Ştiu că este o luptă grea. Mă trezesc că spun așa…

17. STRUCTURILE INTERIOARE ALE CANALULUI DE DESTIN (2): STRUCTURILE…

Se poate studia pentru orientare elementul de dicţionar Selectori-amplificatori de vibraţii (elementul va fi detaliat în curând pe baza noilor cercetări).  Să reamintim structurile interioare ale canalului de destin: 1. Canalele…

16. STRUCTURILE INTERIOARE ALE CANALULUI DE DESTIN (1)

Aş dori să adaug ceva referitor la activităţile oricărei monade care are în program întruparea cu corp fizic: există scrieri, vechi şi noi, care spun că omul în esenţa lui este un suflet bun, care face lucruri bune –…

15. A DOUA PARTE A CANALULUI DE DESTIN: CANALUL CORPORALITATII…

Aşadar, prima parte a destinului este cea pur spirituală. Comparativ cu activităţile conştiente pe care le desfăşurăm cu corpul fizic azi – prea puţin cu corpul astral şi corpul mental (pentru că se petrece puţin timp totuşi în…

POPULAŢIILE SPIRITUALE ALE SPECIEI UMANE

SCHEMA GENERALĂ:

1. Monade individuale aflate în evoluţii centrale (coordonatori de evoluţii);

2. Monade individuale aflate în evoluţii secundare (ajutători planetari, stelari şi galactici);

3. Spirite aflate în evoluţii primare:

– spirite aflate în evoluţii primare galactice;

– rezidenţi;

– spirite aflate în evoluţii preliminare;

– spirite aflate în călătorii spirituale regresive: blocuri spirituale piramidale. 

detalii

14. CANALUL DE DESTIN: ACTIVITATILE NOASTRE SPIRITUALE (BUDHICE)…

Acest aspect spiritual al vieţii noastre, necunoscut, nerecunoscut azi – încă – ne determină acea remarcă făcută de unii oameni mai profunzi: OMUL ESTE BUN ÎN ESENŢA LUI, PROFUND ŞI LUCRĂTOR ÎN PĂTRUNDEREA LUI…

13. CANALUL DE DESTIN (continuare)

DE REŢINUT: Avem corpuri în cele trei universuri materiale: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal. Dintre corpurile noastre pe care le avem acum, în Universul Fizic, cele numite de noi: corpul astral şi corpul cauzal sunt…

01. GENERALITĂŢI DESPRE ENTITĂŢI

Din punct de vedere metafizic, o entitate privită din unghiul de vedere pământean poate fi definită ca o întrupare a unui spirit întreg sau a unei monade, în sisteme corporale stabile şi complex structurate, constituite din…

12. Ramificatii în interiorul universurilor materiale de intrupare;…

I. DEFINIRI Canalul de destin este o structură a complexului de întrupare a tuturor spiritelor care este creată, asemenea tuturor celorlalte structuri ale complexului de întrupare, prin compactizarea şi modelarea energiei fundamentale…

11. Intermezzo cu explicatii privind necesitatea studiilor spirituale…

Şi iarăşi zic: este fără doar şi poate plicticos pentru unii faptul că am discutat despre universuri atât de mult, despre modul în care facem evoluţii consecutive şi simultane... Şi voi reface sinteza evoluţiilor ca să fie încă…

10. Despre canalele de intrare in intrupari (5): canalele interioare…

În primul rând să înţelegem faptul că toate structurile despre care discutăm susţin întrupările, de-a lungul întregului lor timp de desfăşurare – întrupări lungi şi scurte deopotrivă – dar în…

09. Despre canalele de intrare in intrupari (4): Conexiunea…

Toate structurile care ţin de întrupare şi de manifestarea monadelor în întrupări reprezintă căi de dezvoltare a forţelor spirituale, ale monadelor, care se vor forma şi întări în viitorul evoluţiilor lor. Orice…

07. Studiu: Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale

În condiţiile în care în viaţa noastră curentă apar tot felul de încercări de a explica formarea şi funcţionarea universurilor, din perspectiva percepţiilor noastre pământene, am discutat – şi vom discuta…

08. Despre canalele de intrare in intrupari (3): intrupare activa…

La începutul evoluţiilor, întrupatul nu-şi simte corpurile din alte universuri, nu-şi simte o parte din corpurile pe care le are chiar universul local – aşa cum bine ştim acum: armonia dintre structurile lor şi dintre vibraţiile…

07. Despre canalele de intrare in intrupari (2): Mai intai despre…

Treptat vom înţelege şi vom despleti spre înţelegere toate cele pe care ne este greu la început să le cuprindem: din neobişnuinţă, şi nu din neputinţa cuprinderii. Chiar dacă suntem la începutul evoluţiilor, şi nu…

06. Despre canalele de intrare in intrupari (1): Generalităţi

Canalele de intrare la întrupare fac parte din sistemul general al structurilor de susţinere a radiaţiei spirituale/monadice pe parcursul întrupărilor. Să înţelegem importanţa tuturor aspectelor implicate în procesul întrupării…

05. Cateva cuvinte despre lacasul monadei/spiritului din Universul…

Să recapitulăm: un sistem spiritual este format din: 1. Monada care se întrupează 2. Radiaţia monadică/spirituală proprie a monadei care se întrupează; 3. Canalul de întrupare (canalul de intrare la întrupare) şi canalul…

04. Detalii privind necesitatea studiilor complexe pentru intelegerea…

În toate cele discutate, studiate până în prezent, s-au relevat elementele definitorii pentru ceea ce numim „sisteme spirituale”. Vor veni încă şi alte studii în continuare dar era, şi este necesar să punem…

03. Generalitati privind sistemele spirituale

Suntem obişnuiţi – cei ce suntem, alţii ne vor merge pe urme, parcurgând cu toţii aceleaşi căi – să gândim că da, am descoperit că nu avem numai un corp, pe care îl numim „corp solid” - în lipsa…

12. Studiu: Frăţii spirituale

Din studiile anterioare putem înţelege acum faptul că monadele desfăşoară evoluţiile lor primare sub două forme – ajutate şi protejate:  a. Formele de ajutor primit de monade în evoluţii Sunt multiple chiar din…

02. O incursiune prin cele necesare cunoasterii propriilor noastre…

I. IDEI PRINCIPALE 1. Puterea energetică proprie a unei monade este dată de intensitatea radiaţiei energetice a celulelor fundamentale radiante ale monadei şi de respiraţia sa naturală.  2. Puterea energetică se dezvoltă ca urmare a evoluţiilor…

01. Cuvânt înainte: evoluţiile noastre eterne în spaţii…

Cu ani în urmă am început studiile despre corpurile noastre, cu titlul Sisteme corporale – subiect foarte căutat în anii 90. Dar după numai câţiva paşi a trebuit să studiez evoluţiile monadelor, liniile lor generale…

10. Generalitati privind rasa toltleca

Să numim această rasă aşa cum venea sunetul fundamental al omului care s-a născut în străvechimi, din împletirea celor două rase fundamentale ale speciei umane: lemuriană şi ariană, pe pământurile continentului care a găzduit…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

08. Generalitati privind rasa lemuriana

Ceea ce este deosebit de important de ştiut este faptul că ea ajută la dezvoltarea activităţilor legate de fiecare fază prin care au trecut rezidenţii în evoluţiile lor pământene până la ultima glaciaţiune: practic ei au…

07. Câteva detalii în plus privind caracteristici generale…

Să nu uităm faptul că rasele de bază, create direct de entităţile transcedentale au fost: forma (rasa) lemuriană şi forma (rasa) ariană, în timp ce forma (rasa) toltlecă a fost ulterior creată chiar de către oameni, prin părinţi din…

06. Cateva cuvinte despre formarea raselor speciei umane

Tot ceea ce este necesar de înţeles în ceea ce priveşte tema raselor speciei umane ar trebui să pornească de la faptul că s-a numit rasă umană într-un context pe care omul îl va abandona acum – aşa cum am scris la…

05. Alte câteva detalii semnificative legate de rasele umane

Aşadar să recapitulăm câteva aspecte tematice: noi discutăm despre rasele umane ca despre modalităţi de ajutor pentru manifestarea spiritelor cu evoluţii diferite, evoluţii care impulsionează spiritele, grupurile de spirite: cele care…

04. Rasele speciei umane: rase şi subspecii

De ce punem noi accent pe crearea speciilor prin transcendenţă spirituală inter-dimensională? Pentru că nu putem discuta despre moştenirea unor corpuri care s-ar perpetua prin moştenire de la specii de vieţuitoare cu spirite aflate în evoluţii…

03. Rasele speciei umane: generalităţi

Rasele speciei umane nu sunt moduri de adaptare ale oamenilor la condiţiile de mediu. Ele nu sunt forme moştenite dintr-o crezută animalitate, ci s-au constituit din creaţia iniţială, transcedentală, a corporalităţii speciei umane: adaptată…

10. Studiu: Alte precizări privind elemente matriceale în…

Fiecare dintre subiectele abordate are o largă deschidere spre viitorul cercetărilor de acest fel şi descoperirilor viitoare, de aceea, în loc de actualizări scurte, voi face articole cu prezentări ale ultimelor studii efectuate.  Pornind…

02. Studiu: Diferenţa dintre elementele matriceale şi cele…

Este necesar să înţelegem de la bun început diferenţa dintre ceea ce numim elemente matriceale şi elemente arhtipale în sistemele noastre corporale.  Pe scurt, să pornim de la definirea detaliată a acestor elemente: 1. STRUCTURILE…

01. SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE ALE CAPITOLULUI

GENERALITĂŢI Numim rase ale speciei umane formele diferite ale corporalităţii fluidice umane de nivel planetar, cu efecte asupra antrenării spiritelor în manifestări specifice evoluţiilor lor. Ceea ce înseamnă, pe scurt: – la…

... PARFUM DE VIATA ROMANEASCA SANATOASA...

... parfum de viaţă românească sănătoasă... ... ceea ce nu înseamnă că în casă... sau pe o buturugă pe acolo... nu există azi și un laptop, pentru a ține legătura cu modernitatea. De fapt, acesta ar fi echilibrul între…

11. STUDIU: PRIMELE EVOLUŢII – ALE CREATORILOR DINTÂI, COORDONATORII…

Cuvânt înainte:   Se tot spune pe de o parte că ceea ce numim Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ar fi evoluat, ci s-ar fi făcut aşa, deodată, prin mister de nepătruns, care astfel nu ar avea dreptul să ne spună ce şi cum să…

09. STUDIU: CE ESTE O MATRICE GALACTICĂ

În urma discuţiilor despre temele prezentate în acest capitol, se dovedeşte a fi necesară o sumă de precizări privind elementele matriceale: în general ale corpurilor de întrupare şi în mod deosebit ale unei galaxii…

10. STUDIU: CE A FOST MAI ÎNTÂI: MONADA SAU SPIRITUL ?...

Mulţi oameni care au aflat de cuvântul “monadă” cred că acestă noţiune este o achiziţie nouă în literatura spirituală; dar nu este de loc adevărat acest lucru. Mai mult, dacă au aflat mai întâi cuvântul…

17. CORPORALITATE LEMURIANA (3): FOLOSIREA CONSTIENTA A PLEXURILOR…

Se vor avea în vedere studiile: Plexurile corpurilor fluidice (1), Plexuri ale corpurilor fluidice (2), Plexuri ale corpurilor fluidice (3), precum şi studiile privind Împământarea . Pe măsura pătrunderii în studiile…

16. CORPORALITATE LEMURIANA (2): DETALII ÎN PLUS PRIVIND STRUCTURILE…

Se vor avea în vedere studiile din capitolul COMPLEXUL REPTILIAN . Să reţinem din cele expuse anterior faptul că toate activităţile umane se bazau în străvechimi pe structurile naturale ale sistemului corporal uman şi pe funcţiunile…

15. CORPORALITATE LEMURIANA (1): STRUCTURI ARHETIPALE ALE SISTEMULUI…

Am discutat despre activităţile de bază ale lemurienilor ca fiind puteri normale într-o societate normală, a unor oameni normali: normali pentru vremurile lor – incredibile pentru noi azi, pornind de la încredinţarea că în…

14. STUDIUL GLACIATIUNILOR (3): RELATIA DINTRE MATRICEA ETERICA…

Aşadar am înţeles până acum că sunt două feluri de fenomene rezultate din diminuări locale, mai repede sau mai lent trecătoare, ale vibraţiei planetare: – glaciaţiunile, rezultate din respiraţiile sincrone ale tuturor monadelor…

13. STUDIUL GLACIAŢIUNILOR (2): CÂTEVA CUVINTE DESPRE RĂDĂCINILE…

În primul rând ar trebui să ne dezobişnuim să privim exprimarea „spiritual” ca fiind de ordin religios-cultural: să privim în schimb fenomenele prin rădăcinile lor formate din existenţa şi manifestarea monadelor…

6. BLOCUL ENERGETIC RADIANT AL MONADELOR: RESPIRAŢIA RADIANTĂ…

Să reţinem aşadar faptul că suntem monade întrupate, iar această exprimare presupune, în lumea universului material în care ne manifestăm acum, următoarele componente ale procesului de întrupare: – monada: care învaţă…

12. STUDIUL GLACIAŢIUNILOR (1): DIVERSE FELURI DE NECESITĂŢI

În linii mari ne-am dat seama cât de mult a însemnat glaciaţiunea pentru experienţa rezidenţilor – dar şi a ajutătorilor care îşi potrivesc mereu pasul după trăirile celor pe care îi ajută. Oricine se poate…

11. STUDIU: Creatie materiala mentala (7): ORAŞUL LEMURIAN…

Luând în considerare faptul că am scris cu amănunte ceea ce caracterizează această etapă din întreaga perioada studiată (VIAŢA LUI HERG (1): COPILĂRIA ÎN CODRII LEMURIENI; VIAŢA ÎN ORAŞUL LEMURIAN ŞI PRIMA GLACIAŢIUNE )…

10. STUDIU: Creatie materiala mentala (6): ORAŞUL LEMURIAN…

Din lipsă de cunoaştere şi, normal, de înţelegere a fenomenelor care au ghidat evoluţiile pământenilor de-a lungul vremurilor, unele scrieri spun că oamenii trecutului au manipulat vremea; drept urmare pământurile s-ar fi „răzbunat”…

09. STUDIU: Creatie materiala mentala (5): CREATIA OBIECTIVULUI;…

Omul trebuie să-şi ştie originea, puterile, evoluţiile; să nu mai creadă că s-ar trage din maimuţe (cu tot respectul faţă de ele şi toate celelalte vieţuitoare) şi nici din clone sau din alte producţii ale unor prezumtive civilizaţii industriale…

08. STUDIU: creatie materiala mentala (4): CREATIE ESANTIONARA

Câteva cuvinte înainte... Nu cunoaştem, şi nu ne vine să recunoaştem potenţialul acestui loc din univers, nici posibilităţile derulării unor fenomene anume, momentului lor, schimbării puterilor lor în timp, sub influenţa unor…

07. STUDIU: Creatia materiala mentala (3): Elemente de creatie…

ALTE DETALII ALE CERINŢELOR DE CERCETARE PERMANENTĂ A CONDIŢIILOR PLANETARE PENTRU CREATORUL MENTAL Cred că ar trebui să ne amintim ceva, pentru a înţelege de ce erau absolut necesare toate aceste condiţii de cunoaştere, atât de complexă,…

06. STUDIU: Creatie materiala mentala (2): conditiile necesare…

Fiecare studiu pe care îl facem privind cele particulare străvechimilor are un dublu rol – pe lângă acela de a ne satisface o curiozitate normală pentru omul acestor timpuri, în care cunoaşterea oficială ne-a împiedicat…

05. STUDIU: Creatie materiala mentala in perioada studiata (1)

Mulţi dintre cei care citesc aici, sau cu care discut aspecte ale celor descrise aici şi în alte studii, se declară sceptici la început privind cele descrise. Însă îşi schimbă părerile când începem discuţii…

RASPUNS LA INTREBARILE DVS. (2): ILUZII VERSUS: SPECULATII,…

Răspunsul se adresează comentariului prezentat la articolul:  http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/865/rspunsuri-la-ntrebri-despre-studiile-prezente-4.html   Partea a II-a: "Ceea ce credem ca este adevarat este cu adevarat o iluzie,…

RASPUNS LA INTREBARILE DVS. (1): UNIVERSUL INTRE STABILITATE…

MOTTO: Pământul se învârte, dar noi credem că stăm pe Pământ nemișcat.  Buna Cristiana (...) As dori sa comentezi in ce masura se "integreaza!" urmatoarele afirmatii!: 1. "Fizica cuantica demonstreaza ca lumea nu este…

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI: DESPRE STUDIILE PREZENTE

Intrebare: Buna ziua,va felicit pt. blogul pe care il promvati,pt.profunzimea si realitatea lui. Ceea ce scrieti am am citit si in alte surse,totusi complexitatea cu care prezentati unele lucruri este impresionanta. As vrea sa stiu cum ajungeti la aceste…

04. VIAŢA LUI HERG (4): CÂTEVA EXEMPLE DE LUCRĂRI ALE CONDUCĂTORILOR-LUCRĂTORI…

Vom discuta pe larg în capitolele următoare despre lucrările ajutătorilor planetari, în general, și cele ale conducătorilor-lucrători când se vor ivi teme noi în sarcinile lor planetare și societare: ceea ce înseamnă…

03. VIAŢA LUI HERG (3): VIAŢA LUNGĂ ŞI COMPLEXĂ A CONDUCĂTORILOR…

Este necesar să detaliem câteva din cele discutate în articolul anterior: VIAŢA LUI HERG (2): EPOCA APELOR (PRIMA GLACIAŢIUNE TRĂITĂ DE SPIRITELE UMANE) . Povestea vieţii lui Herg este aceea a unuia dintre conducătorii-lucrători…

02. VIAŢA LUI HERG (2): EPOCA APELOR (PRIMA GLACIAŢIUNE TRĂITĂ…

Pentru acele timpuri, epoca apelor (ceea ce numim azi glaciațiune) era o etapă într-un anume fel asemănătoare cu cea pe care o traversăm noi azi, când suntem în situaţia de ieşire dintr-o astfel de „groapă” vibraţională.…

01. VIAŢA LUI HERG (1): COPILĂRIA ÎN CODRII LEMURIENI; VIAŢA…

Herg s-a născut în mijlocul codrilor deşi din mijlocul continentului lemurian – situat în acele timpuri în nordul Oceanului Pacific. Departe, undeva în zarea pe care Herg şi părinţii săi o cunoşteau bine, cu mentalul…

01. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DVS.

ÎNTREBARE: „Dacă apare senzaţia aproape fizică de ceva care se tot agaţă de corpul tău fizic, ca nişte fire care tot presează să intre, şi care se încolăcesc... ca o presiune... ce semnifică acest fapt?” Cercetările…

Precizări privind răspunsurile la întrebările puse de cititori

ZIUĂ BUNĂ, DRAGII MEI!!! 1. Referitor la întrebările pe care le primesc din partea voastră prin email, să fac câteva precizări. Primul răspuns la email va fi prezentat aici, la secţiunea Jurnal spiritual şi va cuprinde - după cum…

1. SINTEZA CAPITOLULUI 4. RADIAŢIA MONADICĂ/SPIRITUALĂ

Această prezentare este o sinteză a studiilor din capitolul Radiaţia monadică/spirituală . Literatura populară creează de multe ori circulaţia unor idei pline de confuzii şi superficialităţi. Le înţelegem treptat şi conştientizăm…

5. CONFUZII ÎNTRE NOŢIUNEA DE RADIAŢIE ŞI NOŢIUNEA DE CIRCULAŢIE…

IDEI PRINCIPALE: 1. Radiaţia monadică penetrează orice compactizare a fluxurilor materiale existentă la locul de întrupare în universul local.  2. Nici o materie, oricât de puternic compactizată ar fi, nu poate bloca radiaţia…

SPLENDIDA ÎMPLETIRE A CAPACITĂŢILOR NOASTRE DE CREATOR, ÎNDRUMĂTOR… 14 septembrie 2012: Învățături astrale…

Motto: Nu vreau să contrazic alte opinii, părerile mele mi le demonstrez în felul meu şi sugerez că ar putea să se adauge celor existente deja... Ne-am obişnuit să adoptăm exprimări noi – ceea ce este foarte bine, dar le folosim…

01. SINTEZA Capitolului 3.YUKA

Aceasta nu este numai o sinteză a ideilor principale expuse în text, ci este o suită de idei principale privind caracteristicile vieţii umane în perioada supusă analizei: viaţa umană după retragerea ajutătorilor noştri transcedentali. …

Câteva idei despre starea conflictuală 14 septembrie 2012: Învățături astrale…

Starea conflictuală este un rest spiritual, o rămăşiţă spirituală formată de diferenţa între idealurile noastre şi condiţiile concrete de trai. Tocmai de aceea ne întrupăm în condiţii incomplete ale societăţilor noastre,…

Gânduri printre amintiri… 14 septembrie 2012: Învățături astrale…

…O singură amintire frumoasă le poate întrece pe toate cele rele…Dar până când nu trecem prin cele rele, grele, nu putem face diferența.Și suntem aici, pe Pământ, pentru a învăța, printre multe altele,…

4. Detalii privind radiația monadică în evoluții prin întrupare

I. IDEI PRINCIPALEPrin evoluţia de început a monadelor în interiorul filamentelor energo-materiale (pe scurt: evoluţia filamentară a monadelor) creşte puterea lor energetică interioară până la obţinerea unei puteri energetice…

02. De ce discutăm despre „memoriile” monadei și nu despre…

Sunt mai multe unghiuri de vedere din care avem de înţeles că o asemenea exprimare este incorectă.Să pornim de la ideea că fiecare vieţuitoare pământeană este un complex spiritual format din:– spiritul – întreg,…

Întrebare: De ce ajutătorii trebuie să introducă noutățile…

Răspuns:Ajutorul se învaţă a se oferi în modul cel mai eficient prin întrupare în preajma celui/celor ajutaţi:– din întrupare astrală: adică întrupare cu sistem corporal cu corp astral de manifestare curentă,…

01. Necesitatea studiilor despre memoriile monadelor

În ultimii ani au apărut voci care susţin lipsa de importanţă a preocupării omului pentru cunoaştere, din moment ce spiritul cunoaşte absolut totul despre lumea în care se întrupează – chiar dacă nu-şi aduce aminte,…

3. Generalități privind radiația monadelor

1. IDEI PRINCIPALE Pornind de la:- formarea monadelor: din celule energetice fundamentale şi pături energetice protectoare şi hrănitoare pentru ele;- formarea spiritelor prin gruparea unor monade cu manifestări asemănătoare,putem discuta…

2. Necesitatea studiilor despre radiația monadică

NECESITATEA ÎNTREGULUI STUDIU Literatura populară creează de multe ori circulaţia unor idei pline de confuzii şi superficialităţi. Le înţelegem treptat şi conştientizăm necesitatea de a le corecta, pe măsură ce creşte experienţa…

03. Detalierea necesității studiului filamentelor energo-materiale

Discuţii ample asupra acestui subiect, împreună cu prietenii mei, mă conduc la înţelegerea necesităţii adăugării unor detalii în plus privind studiile despre filamentele energo-materiale.Aşa cum am mai spus, este deosebit de…

02: Detalii privind circulația filamentelor energo-materiale

I. IDEI PRINCIPALE :Nu există filamente în stare de nemişcare, nicăieri în universuri. Mişcarea liberă în interiorul filamentului, precum şi circulaţia filamentelor în spaţiile universice, şi între universuri este…

01: Generalități privind filamentele energo-materiale

I. NECESITATEA STUDIULUI:În acest stadiu al trăirilor noastre pe Pământ, ne este necesar să cunoaştem bine toate elementele care stau la baza:– formării corpurilor noastre, dar şi a corporalităţii tuturor spiritelor întrupate…

03. Cercetări astrale în compania diverselor grupuri de entități…

1. IDEI PRINCIPALE:Corpul astral, precum şi totalitatea structurilor planetare (galactice, în fond) ajută şi creează condiţii pentru derularea şi susţinerea vieţii tuturor vieţuitoarelor din galaxie.Pe o anumită avansată de evoluţie,…

02. Evoluțiile astrale – căi de legătură între evoluțiile…

NOTĂ: Discuţiile, atenţionările din acest studiu au loc datorită faptului că am întâlnit, rar ce-i drept, idei conform cărora, când facem călătorii astrale, mergem în alt univers din care privim cele care se petrec în…

01. Introducere în tematica călătoriilor astrale

I. IDEI PRINCIPALE:Se va porni de la expunerea prezentată în secţiunea ALTE STUDII, Călătorii spirituale, pct.b: CĂLĂTORII ASTRALE.1. Discutăm despre experienţe înafara corpului fizic, vise lucide sau conştiente – fenomene…

8 aprilie 2013: Trecem pe ”roșu” sau ne oprim?…

I. SINTEZĂ:Se evidenţiază necesitatea derulării ordonate a deplasărilor noastre cotidiene, profitând de fazele derulărilor, ceea ce conduce la concentrarea atenţiei spiritului, formarea şi consolidarea flexibilităţii în folosirea…

3. Extratereștrii reptilieni…

I. SINTEZĂ:Cunoaşterea detaliată a acestor elemente de corporalitate pământeană este necesară pentru evitarea unor confuzii cu care ne confruntăm deseori în perioade dificile de evoluţie, la nivele foarte joase de vibraţie.O astfel…

2. Structurile complexului reptilian și funcționarea lor

I. SINTEZĂ:Complexul reptilian este format din complexul reptilian al corpului fizic şi complexul reptilian al fiecărui corp fluidic din sistemul nostru corporal. Toate la un loc formează complexul reptilian al complexului corporal uman.Complexul…

Atenționările îngerilor noștri

Este adevărat că această postare apare ca urmare a prezentării unui caz concret actual: cineva care vede deseori peste zi cifre repetitive, de genul: ora 13:13, 21:21; număr de maşină 1616, etc.Nu este singurul mesaj care a ajuns la mine şi nu…

Poziția mea față de prezentarea actuală a istoriei poporului…

Răspund pe scurt la o serie de întrebări care mi s-au pus, cerând să-mi precizez poziţia faţă de cele care se scriu acum, în presă, pe diverse motoare de socializare (bloguri, siteuri, facebook) cu privire la originile poporului…

1.noiembrie.2012: Din sfaturile doamnei Aurora Sităruș 14 septembrie 2012: Învățături astrale…

“…Să te aperi fără să ataci, să obţii ceea ce doreşti fără să iei “farfuria” din faţa altuia, să urci fără să te cocoţi pe umerii altcuiva, să dai fără să te aştepţi să primeşti ceva în schimb (pentru…

05. Studiu: Universul nu este gol

Sigur că acesta este un subiect foarte amplu, care nu trebuie discutat numai din acest punct de vedere, pe care îl dezbat acum, aici. Dar tocmai punctarea unor elemente din mai multe direcţii cred că formează o înţelegere complexă a…

14 septembrie 2012: Învățături astrale… 14 septembrie 2012: Învățături astrale…

Învăţătorul nu trebuie să înveţe elevul său, ci elevul să fie atent…Valabil şi pentru cei care primesc învăţături astrale. Şi eu le-am numit “comunicări” până când mi-am dat dat seama clar…

2. Aspecte speciale ale împământării: purificarea energetică

Am discutat în articolul anterior - ÎMPĂMÂNTAREA (1) - despre anumite structuri ale sistemului nostru corporal, care ne permit ancorarea în cel puţin două medii generale, necesare dezvoltării noastre spirituale:1.…

1. Generalități despre împământare

I. DEFINIRI   1. Canalul de împământare este canalul central al plexului rădăcinii (chakra Muladhara), canal care are proprietatea de a se lungi până ce depăşeşte câmpul (pătura) de fluxuri energo-materiale care învăluie…

Despre uitare, în linii mari…

Este un subiect deosebit de complex, adus în discuţie de către Florin, în comentariul său de la elementul de dicţionar „Universuri”.„Exista posibilitatea ca aceste monade(secundarii) care coboara(se intrupeaza in universul…

Eclipsa inelară de soare

Au circulat pe mail non-stop materiale pro şi contra celor comunicate unui român privind inele de energie aduse de eclipsa inelară. Am discutat despre acestea în diferite medii şi cred că este necesar să o discut şi aici.Iată acest…

INscensiunea…

Recunosc faptul că în ultimul timp m-am pregătit mai mult în partea istorică pe care o am în planul prezentărilor. Nu pot să spun că eram chiar demobilizată din cauza faptului că nu se discută pe forumuri, videochaturi, bloguri…

1. Generalități privind călătoriile spirituale

I. IDEI PRINCIPALE 1. Călătoriile spirituale sunt realizate numai prin forţele spiritului care se  deplasează prin spaţiile universului cu o corporalitate adecvată. 2. Din perspectiva de pământean, asemenea călătorii pot fi: –…

Este corect oare să socotim matematic viețile noastre anterioare?

Am primit mailuri referitoare la acest subiect, am discutat pe forumuri încă de mult timp, pe diferite grupuri de pe facebook… Am ajuns la concluzia că sunt necesare multe precizări privind anumite aspecte ale cunoaşterii vieţilor noastre…

02. Detalii suplimentare privind universurile

Prezentarea sumară a universurilor – chiar şi ceva mai detaliată privind formarea lor de-a lungul evoluţiilor – arată doar o imagine globală şi a lor, şi a folosirii lor în parcursul evoluţiilor (se vor studia ce înscrise…

01. Generalități privind universurile

Pentru detalii privind începutul creației monadelor și evoluțiile lor până la crearea Centrului de evoluție cu universurile în care se desfășoară trăirile și învățăturile valurilor succesive de monade, se vor urmări…

Sinteza treptelor si sub-treptelor de evolutie ale monadelor…

Se pot studia elementele de dicţionar: energie fundamentală, monadă, popor spiritual, întrupare, ciclu de vieţi (întrupări), Centru de evoluţie  şi Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale   Monadele autoformate…

Sinteza creaţiilor materiale umane de-a lungul timpului

1. CREAŢIA MATERIALĂ TRANSCEDENTALĂSe va studia cu titlu de generalitate şi capitolul ALTE STUDII: “CREAŢIE MATERIALĂ” la adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articole/6.-creatie-materiala.htmlEste necesar să înţelegem…

08. Conștientizarea energiilor noi și vechi

De multe ori, mai peste tot în discuţiile de pe forumuri, bloguri, site-uri, facebook, se discută despre „energia nouă”. Aşadar să discutăm şi noi mai pe larg despre acest subiect. O asemenea exprimare atenţionează asupra faptului…

10. De la creaţia mentală la creaţia manuală

Cunoaştem multe lucruri despre încredinţările oamenilor privind creaţia materială manuală, din zilele noastre. Sunt încredinţări formate în baza unor îndrumări – cercetări şi informări oficiale, însă modul…

Cu respect despre extratereștri: Vin extratereștrii peste…

MOTTO: Entităţile nu mint – doar îşi adaptează explicaţiile la gradul de cunoaştere al primitorului. Asta este părerea mea… Sigur că fiecare poate să accepte sau nu acest lucru, însă personal înţeleg foarte clar…

09. Învăţăturile creaţiei materiale, de la un univers la…

Am început studiile privind creaţia materială urmărind creaţia mentală, pentru că, în condiţiile pământene pentru creatorii conştienţi de anvergura omului, ea este puţin cunoscută – comparativ cu cea manuală: trupească…

08. Creaţia materială mentală (3)

Având în vedere elementele pregătitoare din articolele anterioare, să urmărim concret în ce constă şi cum se derulează diverse aspecte ale creaţiei materiale mentale, după care vom vedea locul ei în etapele de învăţătură…

2012 (1): Despre sfârșitul Calendarului Mayaș

Am lăsat să treacă puţin timp de la acel 28.octombrie.2011, chiar puţin de la acel 11.11.2011… căci spiritele prea încinse cu greu pot accepta chiar şi cele mai simple, chiar dacă cât de cât corecte analize: respingere…

2012 (2): Calendarul Mayaș ajuns la sfârșit

(Această postare este anexă la articolul: “Câteva cuvinte despre sfârşitul Calendarului Mayaş“)„CALENDARUL MAIAS A AJUNS LA SFARSIT” de Carl Johan CallemanTraducere prezentată de Ed. For You (newsletter) de la…

2012 (3): Înainte și după 2012: ieșirea de sub lume

(Această postare este anexă la articolul: “Câteva cuvinte despre Calendarul Mayaş“)1. CE ŞTIAU ATLANŢIIS-a tot vorbit despre “sfârşit” de mai multe ori în timpul evoluţiei oamenilor pe Pământ: dar…

07. Creaţia materială mentală (2)

1. CÂTEVA PRECIZĂRI ÎN PLUSEste drept că asemenea precizări, precum şi altele de acelaşi fel, vom avea în vedere de-a lungul acestui studiu complex privind creaţia materială – dar şi alte unghiuri de vedere privind creaţia…

06. Creaţia materială mentală (1)

GENERALITĂŢISunt multe lucruri care ar fi bine să fie înţelese până să pătrundem în universul vast, deosebit de complex, al creaţiei materiale mentale.În alte lucrări (pe Blogul unui om cuminte, mai ales) am început…

05. Etapele de creaţie materială ale omenirii pe Pământ…

Pe parcursul tuturor studiilor voi relua o anumită idee ori de câte ori se va ivi prilejul şi vă voi aminti să facem fiecare acelaşi lucru, ori de câte ori vom putea: o integrare a elementului discutat în sinteza generală a celor…

04. Etapele de creaţie materială ale omenirii pe Pământ…

Privită din câteva puncte de vedere, o asemenea creaţie este disociată de Creatorul său, de însăşi corporalitatea sa. Şi doar creaţia aşa-zisă de lut ar fi asociată radiaţiei – suflării Sale – pe care Creatorul, Dumnezeu,…

03. Etapele de creaţie materială ale omenirii pe Pământ…

Din discuţiile avute pe această temă, de-a lungul timpului, rezultă necesitatea unei precizări: vibraţia planetară înaltă – mult mai înaltă decât vibraţia actuală a Pământului – nu determină, nu impune…

02. Capacitatea spirituală de creaţie

Ştim acum că este necesar să cunoaştem modul în care se înşiruie speciile pe Pământ: putem înţelege astfel evoluţiile spiritelor, înţelegerea necesităţii, modului de formare şi modului de folosire a corpurilor.Capacitatea…

01. Omul – creator conştient universal

Atenţionez asupra faptului că această temă este preluată de pe Blogul unui om cuminte, însă este remodelată aproape complet, completată cu elemente rezultate din întrebările şi discuţiile purtate pe aceeaşi temă cu prieteni şi…

06. Dimensiuni structurale paralele ale Universului Fizic

Este necesar să avem în vedere, de la bun început, că discutăm despre spaţii-structuri ale Universului Fizic, diferenţiate între ele prin vibraţia materiilor care le formează şi vibraţia energiilor care le vitalizează, le…

05. Introducere în tematica dimensiunilor structurale paralele

Până când vom înţelege împletirea tuturor noţiunilor extinse şi profunde ale universului care ne cuprinde, ne hrăneşte, ne învaţă, ne iubeşte conştient şi concret: prin structurile lui şi prin Creatorii lor eterni…

07. Moşii de ieri şi moşii de azi (1)

Niciodată oamenii nu au încetat să fie sprijiniţi de cei străvechi, chiar şi după ce ei s-au retras din mijlocul popoarelor pe care le-au ajutat de sub ochii lor, milenii de-a rândul.Istoria nu i-a putut menţiona decât numai…

07. Evoluția galaxiilor matriceale: constituirea, ființarea…

Dacă s-a înţeles acum modul de constituire şi de funcţionare a stelelor şi planetelor, va fi foarte uşor să se înţeleagă şi modul de constituire şi de funcţionare a galaxiilor matriceale, specifice doar zonelor I şi II ale universului.…

06. Substructuri ale sistemului matriceal planetar: celule de…

IMAGINEA GENERALĂ A ELEMENTELOR MATRICEALE DE CONSTITUIRE A PLANETEI NOASTRE1. Nucleul matriceal, format în nodul unei corzi stelare – unde acest nod este o structură arhetipală de constituire a unei planetei din componenţa sistemului…

05. Întrupări comune de tip “planetă”

Detalii ale întrupărilor de tip “stea”, aşa cum au fost descrise, nu sunt complet desfăşurate fără a discuta despre structurile planetare.Să pornim de la următoarele idei principale:– structurile planetare se constituie,…

04. Formarea stelelor

Când discutăm despre formarea unei galaxii, ne putem imagina – şi, pentru un clarvăzător aflat la începutul descoperirilor sale: poate confunda şi astfel generaliza (aşa cum am făcut şi eu!) – „caroiajul” cosmic,…

04. Variația vibrației medii zonale

I. DEFINIRE: Este un proces periodic de modificare (creştere/diminuare) a vibraţiei filamentelor energo-materiale circulante prin toate subzonele zonei universice locale, format în principal din 2 faze succesive, care au astfel un traseu sinusoidal:…

03. Constituirea rețelelor matriceale galactice

Se va urmări studiul “Zonele Universului Fizic” .Reţelele galactice sunt creaţia coordonatorilor-lucrători ai evoluţiilor tuturor popoarelor spirituale din fiecare subzonă a universului. Întrucât este necesar să înţelegem…

02. Necesitatea formării structurilor matriceale de întrupare

Se va studia Schema generală a universurilor din Centrul de evoluţie ; elementul de dicționar “Ciclu de vieţi (întrupări)” . Cel dintâi element de constituire a corpurilor de întrupare a spiritelor, fie întrupare…

01. Generalități

Pentru urmărirea capitolului în curs este necesară parcurgerea capitolului EVOLUŢII, aflată tot în cadrul acestei secţiuni (STUDII GENERALE).Evoluţiile monadelor, grupate în spirite, pe parcursul primelor etape ale evoluţiilor…

03. Schema generală a universurilor din Centrul de evoluție

Universurile sunt macrostructuri care, în totalitatea lor, constituie Centrul de evoluţie în care trăim. Ele sunt create de monadele care au acumulat o experienţă deosebit de bogată pentru a le simţi necesitatea, a pregăti spaţiul…

04. Viața lui Yuka (1)

Yuka era un băieţel blond, de câţiva ani, într-un cârd de copii pentru care joaca principală era urmărirea entităţilor eterice pentru a învăţa tot ceea ce trebuia să sublinieze ele pe marginea sarcinilor de destin care…

05. Viața lui Yuka (2): Câteva studii în plus despre timpul…

Iată, aşadar, că ne aflăm în faţa unei societăţi deosebit de dezvoltate, ale cărei elemente existenţiale trebuiesc studiate profund, pentru a fi bine înţelese: şi pentru a înţelege funcţionarea ei însăşi, şi pentru…

02. Yuka: Studii preliminare (1): Generalități privind evoluțiile

Orice specie planetară este de fapt reprezentarea unei forme de evoluţie pentru un grup de spirite care se manifestă prin puterea radiaţiei lor, canalizată printr-un sistem corporal complex.  Corpurile de întrupare ale spiritelor sunt…

03. Yuka: Studii preliminare (2): Crearea omului prin transcendenţă…

DEFINIRE: Transcendenţă interdimensională: proces de creaţie a corporalităţii cu corp fizic a tuturor speciilor din această zonă a universului, de către entităţile dimensionale ajutătoare şi coordonatoare ale evoluţiei spiritelor care se…

01. Sinteza Capitolului 2 – MADRIT

Madrit este ajutător planetar care se poate implica în evoluțiile tuturor speciilor de viețuitoare de pe Pământ. La începutul ciclului său de vieți pământene, primul său destin cu manifestare prin corp fizic a fost alături…

02. Viața lui Madrit (1): Despre rezidenți și ajutătorii…

Una dintre metodele pe care le vom folosi în aceste studii va fi reluarea unor aspecte ale capitolelor anterioare, în care se face uneori doar o deschidere de studiu. Studiul este continuat astfel, având deja creată o bază de discuţie,…

03. Viața lui Madrit (2): Generalități despre evoluțiile…

(Se va studia elementul de dicţionar Evoluţii preliminare ).Poate să existe o reţinere la început pentru a se numi „oameni” aceste creaturi, deşi aveau alură umană: cap asemănător celui uman, membre superioare adaptate…

04. Viața lui Madrit (3): Viața în așezare

Din gama unor manifestări noi, realizate cu corpuri relativ vechi – cunoscute aşadar, făcea parte programul de manifestări pe care ajutătorii întrupaţi în aşezărilor sauriene avansaţi trebuiau să le ofere spre învăţătură…

05. Studiu: Nu suntem descendenți ai oamenilor-morsă

Inserarea unor explicaţii detaliate în interiorul capitolelor doreşte a crea şi a susţine înţelegerile privind faptul că nimic nu este o poveste, o ficţiune, o pagină de literatură creată pe baza altor poveşti similare. Fiecare…

03. Viața lui Olco (2): Entități spirituale și entități…

ENTITĂŢI SPIRITUALEÎn atmosfera Pământului, grupurile aveau să se împrăştie, fiecare formaţiune spirituală de acest fel începându-şi pe loc sarcinile. Se poate crede că această formaţiune spirituală, mai precis…

04. Viața lui Olco (3): Printre saurieni

Sentimentul general pe care îl simţeau grupurile de ajutători nou-veniţi pentru saurieni era o milă nesfârşită: saurienii erau în plină epocă de declin al evoluţiei lor pe Pământ, materializată prin dispariţia treptată…

04. Țipătul noului născut (studiu)

Este necesar să facem o precizare: monadele care intră în Centrul de evoluţie sunt energizate suplimentar de către coordonatorii de evoluţii pentru a li se observa corect capacitatea şi particularităţile definitorii ale înaintărilor…

01. Sinteza Capitolului 1 – OLCO

Olco este o entitate venită în Universul Fizic din Universul Spiritual Secundar, pentru desfăşurarea unui ciclu de vieţi (destine), în calitate de ajutător planetar secundar.  Programul destinului în curs de desfăşurare…

02. Viața lui Olco (1): Călătoria spre Pământ

Ştia că trebuie să scrie…Ştia de mult că este un călător care putea să-şi scrie amintirile. Îşi dăduse seama vorbind cu oamenii despre lucruri de mult uitate… Cândva observase că nu erau multe lucruri uitate, ele…

05. În interiorul monadelor

I. IDEI PRINCIPALE 1. Monada autoformată în spaţiile energiei fundamentale atrage energie pe care o compactizează în interiorul său: în celulele sale fundamentale şi în pături compactizate în jurul celulelor. În…

06. Manifestări ale monadelor

I. IDEI PRINCIPALE 1. Corpurile de întrupare sunt necesare la începutul evoluţiilor pentru protejarea spiritelor – propria distrugere sau distrugeri conjuncturale, pentru canalizarea radiaţiei lor şi manipularea ei pe seturi de raze,…

07. Alte trepte de evoluție ale monadelor

EVOLUŢII INTRAPLANETARE Evoluţiile unui spirit întreg, întrupat într-un singur sistem corporal, protejat de steaua şi de planeta locală, le putem numi, pentru departajare: evoluţii intraplanetare – căci spiritele sunt chiar…

08. Evoluții înaintate ale monadelor

CÂTEVA CUVINTE DESPRE BLOCAJE SPIRITUALE ŞI CĂLĂTORII SPIRITUALE REGRESIVE, ÎN TREPTE Înaintarea primarilor în evoluţii are loc de multe ori cu blocaje, înţelese şi ajutate de către coordonatorii de evoluţii. Organizarea…

04. Zonele Universului Fizic

Pentru a înţelege elementele de cunoaştere legate de zonele de evoluţie a monadelor în Universul Fizic, este necesară explicarea noţiunii de “zonă de vibraţii a universului”: ea este o delimitare a universului, prin pături…

09. Desfășurarea evoluțiilor monadelor în structurile Centrului…

Un asemenea subiect poate fi perceput ca o sinteză a unor cunoaşteri din parcursul mai multor capitole. Presupune împletirea mai multor linii de cunoaştere generală a evoluţiilor, precum şi a locurilor de desfăşurare ale acestora. Vom urmări…

01. Despre Centrul de evolutie

I. DEFINIRI:  1. CENTRU DE EVOLUŢIE: este un spaţiu protejat, finit, delimitat prin pături energetice compacte în energia fundamentală infinită şi eternă, creat de monade înalt evoluate pentru autoprotecţie şi învăţături…

02. Formarea monadelor

I. DEFINIRI: 1. CELULE ENERGETICE FUNDAMENTALE: sunt cele mai mici formaţiuni independente din energia fundamentală eternă şi infinită, formate prin fragmentarea conjuncturală a celor mai subţiri fire de energie compactizată, având…

03. Trepte de evoluție ale monadelor

I. IDEI PRINCIPALE În interiorul unui Centru de evoluţie, monadele sunt ajutate să parcurgă trepte de evoluţie, ajutate de creatorii Centrului de evoluţie care devin astfel şi coordonatorii evoluţiilor lor. Primele trepte de evoluţie, destinate…

Dictionar