Prezentare Studii generale

Ceea ce caracterizează acest fel de studii este în primul rând caracterul unitar prin care este privită evoluţia în general, dar şi evoluţia cunoaşterii cercetătorului în derularea studiilor spre rădăcinile tuturor celor cunoscute pe Pământ. Avem chiar aici, pe Pământ, o cunoaştere deosebit de complexă, acumulată în perioadele planetare cu vibraţie foarte înaltă, timpuri în care avem multă experienţă – datorată evoluţiilor anterioare vieţilor noastre pe Pământ – să ne folosim cunoaşterea în viaţa curentă. Dar o astfel de experienţă nu o putem cuprinde la fel în perioada cu vibraţie planetară joasă, așa cum este ea azi. Ceea ce avem de făcut nu este trăim doar pentru a supravieţui, să aşteptăm oricum să vină iar vremea cu vibraţie planetară înaltă pentru a ne recupera şi folosi cunoaşterea noastră, ci să ne străduim să o redescoperim noi înșine treptat, din timp: la început prin intuiţii proprii, comparându-ne şi ajutându-ne unii cu alţii apoi, pe măsura creşterii vibraţiei; să avem încredere în dezvoltarea corpurilor noastre, a simţurilor noastre – cele pe care le conștientizăm azi, dar şi a multor alte capacităţi senzoriale; de înţelegere, de reamintire a evenimentelor trăite anterior vremurilor actuale chiar aici, pe Pământ şi, treptat, din alte locuri din univers.

Noi trăim acum în perioada de creştere a vibraţiei planetare şi, pe acest fond universic, trăim tocmai această perioadă de dezvoltare a corporalităţii noastre: care a fost restrânsă mult după ultima glaciaţiune, pentru a ne proteja şi pe noi înşine, şi planeta, şi întreg biosistemul ei. În vârtejul evenimentelor trăite în ultimele milenii, ne-am uitat cunoaşterea profundă, acumulând în schimb cunoaşteri avansate despre planetă şi și despre trăirile noastre complexe în mijlocul biosistemului ei. Am învățat cum să ne adaptăm acestui nivel, nivelul fizic al planetei, cum să trăim în mijlocul altor vieţuitoare, cum să ne protejăm și cum să le protejăm pe ele; apoi cum să relaţionăm între noi, oamenii, ţinând cont de marile tulburări inerente ale omenirii: datorate trecerii de la un nivel foarte înalt al vibraţiei către nivele ei cele mai joase și apoi, invers: de la acestea foarte joase – înapoi către nevele din ce în ce mai înalte. 

Epoca pe care o trăim azi are şi particularitatea de a ne ajuta să redescoperim lucruri de mult uitate despre lumea înconjurătoare – însă încă o facem cu teamă, cu neîncredere. Dar a venit vremea să ne depășim fricile, temerile, să căutăm înțelegeri. Și trebuie să ştim că pe de o parte ne-ar fi foarte greu să ni le reamintim pe toate deodată, în profunzime și cu toate amănuntele, și să facem față și la toate cele necesare vieții cotidiene. De aceea ele apar treptat, lin, și ne pot ajuta mult și în viața curentă, și pentru a ne pregăti de marile schimbări ce vor veni prin revenirea la toate cele de odinioară, când vibrația planetei va crește foarte mult și corporalitatea noastră va ajunge să ne ajute să trăim din nou așa cum era altădată. 

Astăzi omul are puterea să-şi reprezinte, prin sintetizare şi comparare, orice element general de evoluţie care se poate petrece în locurile în care trăieşte. Treptele de comparaţie formează în timp puterea de reprezentare la diferite nivele, iar prin cercetarea tuturor amănuntelor disponibile la un moment dat își poate crea un cadru deschis altor posibilităţi de cunoaştere. Toate se acumulează treptat şi creează un înţeles şi mai profund: pentru toți oamenii, pentru toate formele de experiență pe care ei le acumulează în timp.

Orice om poate fi cercetător şi poate să-şi îmbogăţească cunoaşterea prin rezultatele cercetărilor altora. Preluarea, şi dezvoltarea rezultatelor poate conduce în continuare la dezvăluirea altor trepte şi direcţii de cercetare. Chiar şi prin întrebările pe care le pun cercetătorilor, cei care nu au timp sau putere de cercetare (deocamdată) contribuie astfel la continuarea aprofundărilor şi cu toţii devenim astfel angrenaţi în derularea mai departe a cunoaşterilor. 

***

În acest capitol vom urmări elemente generale privind energia fundamentală eternă și infinită, din care ne-am autoformat conjunctural și care ne menține în viață, în manifestare, în evoluții care sunt și ele eterne și infinite. Vom urmări toate trăirile noastre: începătoare și avansate, conform unor trepte de evoluție pe care le putem cunoaște, asupra cărora putem gândi pe larg acum. Ele sunt organizate, coordonate și ajutate de înaintașii care au creat și ordonat spații vaste unde să trăim, să învățăm, să consolidăm cele învățate. Prin asemenea învățături urmărim dezvoltarea armonioasă a tuturor razelor noastre energetice, de-a lungul unor evoluții îndelungate, având ca bază memoriile noastre; aceste memorii ne formează o experiență din ce în ce mai cuprinzătoare, pe care o putem folosi treptat în orice situație, în orice spații și în orice timpuri ale vieții noastre spirituale eterne. Ne sprijinim pe evoluțiile altora, care sunt mult mai vechi în evoluții decât noi, dar și pe evoluțiile celor care abia au intrat pe această cale și evoluează la fel, ajutați de noi și de cei mai vechi, ajutându-ne reciproc, ajutând cu toții mereu pe cei mai nou-intrați în evoluții. 

Cunoașterea tuturor condițiilor de învățătură – începătoare sau avansate – ne creează o imagine complexă a lumilor în care trăim: în care vom trăi etern în spațiile infinite ale energiei fundamentale care oferă în mod natural condiții de viață altora ca noi și ca înaintașii noștri. 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu