02. Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție

Centrul de evoluție este un spațiu-bulă de energie fundamentală, puternic protejat pentru a nu se deranja desfășurările dinafara lui. Este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare din energie fundamentală realizate de coordonatorii de evoluție, necesare desfășurării evoluțiilor monadelor (și diferitelor grupări de monade):

1. Spații protejate: cu protecții (pături de energie fundamentală puternic compactizată) în exterior, pentru a nu deranja desfășurările dinafara lui, precum și protecții interioare pentru protecția evoluanților din interiorul Centrului de evoluție. Acestea sunt: Universul Spiritual Central și Universul Spiritual Secundar:

 – Universul Spiritual Central: este un spațiu delimitat în energia fundamentală a bulei care este chiar Centrul de evoluție cu toate cele existente în interiorul lui: el are structurări interioare speciale pentru derularea activităților monadelor centrale pentru îndrumarea și coordonarea tuturor evoluțiilor din Centrul de evoluție;

 – Universul Spiritual Secundar: este un spațiu delimitat în energia fundamentală a bulei care este chiar Centrul de evoluție cu toate cele existente în interiorul lui: el are structurări speciale pentru derularea activităților avansate de învățătură conform evoluțiilor monadelor secundare. precum și pentru studiu consolidat pentru ajutor oferit evoluanților primari.

2. Spații ale evoluțiilor protejate: pentru monadele aflate în evoluții începătoare, primare, care sunt protejate prin procedeul de întrupare:

 – Universul Spiritual Primar: unde sunt plasate monadele puternic protejate în structurile sale, monade a căror radiație este captată și direcționată spre alte spații ale Centrului de evoluție – universurile materiale, unde monadele se manifestă indirect, prin intermediul corporalității de întrupare; universurile materiale afiliate Universului Spiritual Primar sunt:

 – Universul Material Astral: este universul în care se desfășoară învățăturile monadelor aflate în evoluții primare, unde structurile lui au vibrațiile cele mai apropiate de momentul de evoluție primară, fiind cel mai ușor de folosit de către evoluanții primari:

 – Universul Material Cauzal: este universul în care se desfășoară aplicările și consolidările învățăturilor primite în Universul Astral, desfășurate în vibrații mult mai înalte decât vibrațiile din Universul Astral;

 – Universul Material Fizic: este universul în care se desfășoară aplicații și consolidări ale învățăturilor primite în Universul Astral, desfășurate în vibrațiile cele mai joase din toate cele trei universuri materiale.

3. Alte spații-bule ajutătoare pentru universuri: bule naturale de energie fundamentală care sunt ajutătoare pentru universurile spirituale; în cazul Universului Spiritual Primar, de care sunt legate universurile materiale, aceste spații speciale sunt destinate ajutătorilor îndrumători ai evoluanților primari din universurile materiale:

 – spații dimensionale paralele fixe: sunt bule naturale de energie fundamentală fixate de universul material pe care îl deservesc; sunt structurate interior complex, dupăcum curg sarcinile ajutătorilor care au în vedere necesitățile evoluanților din Universul Fizic;

 – spații interdimensionale mobile: sunt bule naturale de energie fundamentală care nu sunt legate de niciun univers, dar se mișcă liber între universul în preajma căruia sunt plasate și spațiile dimensionale fixe, influențând vibrațional evoluanții din univers, în direcțiile necesităților lor de evoluție.

4. Structuri ajutătoare pentru universuri, create din energie fundamentală de monade foarte avansate în evoluții (coordonatorii evoluțiilor):

 – spații de lucru restrânse și temporare;

 – structuri necesare derulării lucrărilor de amenjare și de întreținere pentru universuri și spațiile lor ajutătoare;

 – structuri de fixare a bulelor universice și ajutătoare, în energia fundamentală a Centrului de evoluție;

 – structuri ajutătoare pentru întrupări: canale de captare, distribuție și direcționare a radiației monadelor aflate în Universul Spiritual Primar spre universurile materiale și spațiile lor ajutătoare, pentru desfășurarea manifestărilor prin întrupare ale monadelor. Alături de acestea sunt și creații sunt formă de bule plate și canaliforme, create ca derivații ale canalelor principale, pentru învățături și aplicații ale monadelor secundare și centrale în vederea conlucrării lor cu coordonatorii de evoluții. Toate aceste canale la un loc formează un univers energetic aparte, în întregime creat de monadele coordonatoare de evoluții: Universul Canalelor de direcționare a radiației monadelor pentru derularea întrupărilor.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu