04. Viața în așezare; maturitatea lui Madrit

Am discutat anterior despre care a fost contribuția lui Madrit și a partenerului său de viață și lucrare în mica așezare a înaintașilor saurieni: alungarea mamiferelor agresive din preajma lor prin folosirea altor sunete decât cele folosite de ei în același scop – în loc de sunete agresive (grohăituri, lătrături) să se folosească fluierături, mult mai blânde decât sunetele folosite anterior.

Mai mult