06.b. Studiu: începutul percepțiilor monadelor

Cele pe care azi le numim percepții sunt de fapt percepții ale unor vibrații venite din mediul de trai, ale începutului, împletite între ele și împletite cu multe amintiri înregistrate în memoriile monadei. Conform puținei noastre cunoașteri de azi, dacă nu am perceput (văzut, auzit) diverse lucruri, nici nu le putem percepe ….

Mai mult

06.a. Începuturile manifestării monadelor

Din punct de vedere al existenței și evoluției monadelor, manifestarea este în mod egal simțirea monadelor, intenția monadelor și aplicarea intenției lor prin folosirea energiei din care sunt constituite și aportului energetic permanent prin respirație, care le întreține existența, vitalitatea: conform puterii lor energetice și experienței proprii de folosire a acesteia. ….

Mai mult

05. ”Țipătul” noului născut (studiu)

Este necesar să facem o precizare: monadele care intră în Centrul de evoluţie sunt energizate suplimentar de către coordonatorii de evoluţii pentru a li se observa corect capacitatea şi particularităţile definitorii ale înaintărilor în evoluţii. În acest fel se crează condiţiile necesare primelor forme de evoluţie, după cum reacționează la aceste prime impulsuri, în vederea dezvoltării lor interioare libere…….

Mai mult

02. Formarea fluxurilor primordiale în energia fundamentală

Am făcut o intrare în subiect în primul capitol al acestor studii: ”Energie fundamentală”, astfel încât acum putem să intrăm în mai multe detalii pentru înțelegerea cât mai profundă a felului în care am ajuns noi, acum, monade conștiente de viața pe care o avem și o folosim pentru a ne dezvolta, în plus și pentru a ajuta și pe altele …

Mai mult

01.c. Despre ce vom discuta în cadrul acestui capitol

În primul rând să menționăm faptul că acest capitol va fi cel mai cuprinzător, tocmai pentru a prezenta cât mai multe aspecte generale ale evoluțiilor noastre, urmând ca ulterior să dezvoltăm ceea ce aici deschidem ferestre către diverse teme: și vom observa că, pe măsură ce avansăm în prezentări, apar noi curiozități și astfel noi deschideri mai departe. Dar începem acum și ….

Mai mult

01.b. Studiind realitatea pe care o putem percepe acum, de pe Pământ

Analiza lumii percepute de noi, azi, se realizează:
– cu ajutorul simțurilor corpului fizic și prelungirilor tehnologice create de noi, specific situației planetare de azi; – folosind intuiții și clar-intuiții; – folosind clar-simțuri, pe măsură ce se formează noi căi neuronale, corespunzătoare obișnuinței decodificării percepțiilor venite de la senzorii corpurilor astral, mental și cauzal.

Mai mult

01.a. De ce învățăm despre evoluțiile noastre?

Suntem spirite întrupate care se folosesc de corpurile lor pentru a-și dezvolta experiența de manifestare. Nu suntem spirite bune sau rele, ci spirite aflate în diferite faze de creștere, de cunoaștere – de evoluție. Învățăm despre evoluții ca să ne știm istoria, ca spirite întrupate pe Pământ – ca fiind o fază într-un șir practic infinit de evoluții spirituale.

Mai mult

Sinteza ideilor principale

Energia fundamentală este esenţa, fundamentul vieţii, generatoare a tuturor structurilor care se auto-formează din, şi în ea însăşi în acelaşi timp. Spunem că ea este eternă şi infinită, însă esenţa ei este atemporală şi aspaţială, în ea însăşi este generatoare de spaţiu şi timp, de particularităţi proprii, de infinite forme de potențial şi infinite forme de posibilităţi de manifestare a potenţialului său latent. 3. Structurile primordiale s-au auto-format din, și în energia fundamentală aflată în stare liberă: – la început au apărut puncte-impuls primordiale formate în…

Mai mult