ARHETIP

« Back to Glossary Index

Prin arhetip se înţelege un model, un tipar originar, care din forma inițială permite perpetuări şi dezvoltări ulterioare pentru sine şi pentru alte forme existenţiale, indiferent de natura lor, care îl iau drept model, prototip. 

În studiile metafizice discutăm despre: a. stare arhetipală a monadelor în evoluții; b. evoluție secundară arhetipală și c. structuri corporale arhetipale

a. Starea arhetipală a monadelor: este forma de bază, primordială, în trăirile monadelor este forma individuală de trăire și învățătură a monadelor, așa cum s-au autoformat ele înafara oricăror forme organizate de evoluție, fără grupări ajutătoare realizate în evoluții începătoare în interiorul Centrului de evoluție. Evoluțiile organizate încep prin gruparea monadelor în spirite (și grupări de spirite), până când cresc suficient de mult pentru a evolua mai departe singure, în această stare arhetipală, fără ajutor din partea foștilor frați de spirit

b. Evoluție secundară arhetipală: este o etapă de evoluție a monadelor, avansată pe scara evoluțiilor, deosebit de complexă, o evoluție independentă pentru monadele care au acumulat suficientă putere energetică radiantă și experiență de folosire a acesteia pentru a continua propriile lor evoluții, după finalizarea evoluțiilor începătoare (primare), în mod independent (adică fără ajutorul foștilor lor frați de spirit) și în același timp să ofere ajutor și altor generații de monade aflate în evoluțiile lor începătoare. 

Pentru orientare se poate consulta Sinteza Schema generală a evoluțiilor monadelor în Centrul de evoluție.

c. Structuri corporale arhetipale: sunt structuri corporale care, impulsionate de factori interni (experiența monadei) sau externi (condiții de trai local: vibrația locală, compoziția atmosferică, relief, biosistem, condiții sociale) oferă forma generală a corporalității de întrupare, specifică unui loc (planetă, sistem stelar, galaxie) și specifică unei anumite faze (etape) de evoluție pentru spiritele care folosesc corporalitatea; structurile corporale arhetipale funcționează pe o matrice (o urzeală, temelie structurală) corporală deja existentă. Funcționarea structurilor arhetipale se completează cu funcționarea altor elemente din structura corporală și oferă la un loc variații care influențează temporar forma și funcțiunilor corpurilor.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare