BLOC SPIRITUAL PLANETAR

« Back to Glossary Index

Blocul spiritual planetar este format de totalitatea spiritelor cu evoluţii diferite care evoluează folosind corporalități comune (planeta de referință cu planetoizii ei – dacă îi are) și corporalități individuale (biosisteme planetare: vegetale și animale la un loc) în acelaşi spaţiu şi în acelaşi timp.

Prin analogie, vom avea:

bloc spiritual stelar: totalitatea spiritelor cu evoluţii diferite care evoluează folosind corporalități comune (steaua de referință, planetele pe care le guvernează, planetoizii planetelor) și corporalități individuale (biosisteme planetare: vegetale și animale la un loc) în acelaşi spaţiu şi în acelaşi timp.

bloc spiritual galactic: totalitatea spiritelor cu evoluţii diferite care evoluează folosind corporalități comune (totalitatea stelelor fizice și astrale din galaxie, cu toate planetele fizice și astrale pe care le guvernează, cu planetoizii lor) și corporalități individuale (biosisteme stelare și planetare: vegetale și animale, fizice și astrale) în același spațiu și în același timp.

În univers nu toate galaxiile cuprind întrupări ale spiritelor aflate pe trepte diferite de evoluție, ci și galaxii în care toate popoarele de spirite din galaxie – ale stelelor, planetelor, planetoizilor și biosistemelor lor – se află pe aceeași treaptă de evoluție și sunt întrupate simultan (intrarea și ieșirea din întrupare se face simultan pentru toate spiritele). Dar totalitatea spiritelor din galaxie formează tot un bloc spiritual galactic.

Se mai poate folosi și exprimarea: modul spiritual planetar (stelar, galactic).

Viaţa în interiorul unui asemenea bloc spiritual pregăteşte amplu şi profund evoluţiile fiecărui spirit pentru întrupări în orice spațiu al universului, în mijlocul oricăror grupuri spirituale, în cursul fiecărei etape de evoluție: prin obișnuirea spiritelor cu prezența altor spirite întrupate în jurul lor, în fiecare întrupare, trăind, lucrând împreună, învățând unele de la altele.

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare