05.b. Folosirea luminiscenței în etapa fizică a omenirii (în perioada pe care o trăim acum)

I. IDEI PRINCIPALE

1. Folosirea percepției luminiscenței în etapa planetară cu vibrație foarte joasă, cu activități majoritar fizice și cunoaștere intuitivă:

– în prima parte, până la începerea migrațiilor, societatea umană condusă de Moșii înțelepți și iubitori s-a derulat cu accent pe încurajarea folosirii capacităților totale de percepție multisenzorială (cu senzorii corpurilor fizic, astral și mental), la fel ca și în etapa anterioară;

– în partea a doua, al cărei final îl trăim noi acum, societatea condusă de cele mai agresive spirite umane a interzis folosirea percepțiilor multisenzoriale, descurajând în primul rând folosirea perceperii luminiscenței și sunetului fundamental, precum și comunicarea astral-mentală;

– odată cu creșterea vibrației planetare și revenirea la corporalitatea dezvoltată total, trăim un proces natural de revenire la percepțiile multisenzoriale, în special percepția luminiscenței – cea mai cunoscută azi dintre clar-simțurile noastre.

2. Folosirea tuturor formelor de percepții multisenzoriale în ultima etapă planetară cu vibrație foarte înaltă și activitate predominant mentală și astrală a spiritelor umane va conduce la revenirea rapidă a tuturor posibilităților și abilităților umane: de la percepțiile totale, profunde, ale realității înconjurătoare, planetare și cosmice, la cele mai elevate manifestări ale spiritelor umane.

II. DETALII, DISCUȚII

Nu peste tot, și nu întotdeauna spiritele creatoare avansate, cum sunt spiritele umane pe Pământ, ajung în situații de evoluții agresive, criminale și perverse, ci doar în anumite situații, rare, dar deosebit de folositoare pentru ca fiecare spirit în parte să ajungă să se corecteze pe măsura înaintării în evoluții:

– când pe planetă, alături de alți evoluanți, vin și blocuri de grupuri de spirite organizate piramidal în funcție de evoluția lor pentru a se ajuta reciproc; ele vin din locuri în care nici evoluțiile nu mai sunt grele, dar în felul lor nu sunt nici atât de avansate încât să poată suporta reveniri liniștite la trăiri în vibrații joase pentru a ajuta evoluanți începători, și nici corporalitatea nu permite folosirea tuturor formelor de manifestare de care ele sunt capabile, ceea ce le creează mari frustrări încă, urmate de orgolii și agresivitate, omorându-le astfel creativitatea și bunul simț;

– când vibrația locală este în medie foarte joasă, și pe parcursul timpului în aceste locuri ea scade încă mult mai mult; în plus, revenirile la creșterea vibrației sunt supuse unor variații extrem de puternice, care conduc la dezorientări dacă spiritele nu sunt atente să-și folosească cele mai înalte direcții de spiritualitate proprie: în caz contrar se vor influența permanent negativ unii pe alții; tocmai din cauza aceasta venirile lor se fac în blocuri piramidale, pentru a se ajuta, a se susține unii pe alții, unde unii reușesc să se mențină în înălțimi spirituale – alții mult mai puțin sau chiar de loc. Totul rămâne la latitudinea fiecărui om, iar asemenea experiență acumulată conduce la înțelegerea modurilor de manifestare în care se poate acționa personal, în primul rând pentru a se corecta.

Când începe din nou creșterea vibrației planetare, iar corpurile noastre încep din nou să se dezvolte prin revenirea la funcționarea straturilor care au funcționat în stare latentă până acum, încep să se dezvolte percepțiile cu corpurile astral, mental și cauzal, dintre care vederea și auzul sunt preponderente, căci aceleași percepții cu corpul fizic sunt majoritare în viața curentă, sunt obișnuința curentă a oamenilor.

În detaliu, percepția luminiscenței interioare (din interiorul structurilor existențiale) și exterioare: ceea ce numim aură, adică luminiscența care irumpe înafara structurilor, este prima particularitate care care poate fi observată când începe să crească vibrația medie planetară după un minim vibrațional. O asemenea creștere a vibrației determină reconsolidarea straturilor interioare ale corpurilor fluidice (corpuri cu vibrația mult mai mare decât a corpului fizic), care determină la rândul lor dezvoltarea, recuperarea capacităților multisenzoriale și reorientarea lor către cunoașterea precisă, personală, a tuturor celor existente în plan planetar, cosmic, de biosistem, reamintirea vieților anterioare. Mai întâi apare ceea ce numim clarvăz, în fleșuri mai ales în perioadele planetare cu vibrații înalte sau la schimbări mari de vibrație, prin imagini formate din structurarea luminiscențelor. Desigur, totul se petrece în primul rând după cum decurge experiența fiecărui spirit în parte, iar evoluțiile piramidale determină în primul rând ajutorul pe care îl putem oferi unor semeni care devin puternic intuitivi, precum și ajutorul pe care îl putem obține din partea altora care au intrat pe asemenea făgașuri mai devreme și au acumulat deja experiență în condițiile pământene de acum.

Treptat vom ajunge din nou acolo de unde am pornit în urmă cu câteva milenii, și vom înțelege că ne putem sprijini pe cele mai obișnuite manifestări umane moștenite din vechime, pe care le numim tradiții: create prin munca susținută a tuturor oamenilor din vechime, de pe toate continentele, din toate popoarele, de a lăsa moștenire elemente de trai care să amintească permanent omului tot ceea ce avea înainte: în primul rând percepția luminii și culorilor ei transpuse în pictură, sculptură, scriere și vom înțelege că oamenii simpli de pretutindeni au fost ținuți în ultimele milenii în sclavie și văduviți de tot ceea ce mențineau stăpânii lor într-o lume care de fapt se cuvenea tuturor oamenilor: curățenie, haine frumos colorate și brodate, pictură, sculptură, muzica sublimă instrumental-vocală care înalță sufletului omului spre sferele cele mai înalte ale spiritualității umane.

Ne-am cucerit între timp libertatea, dar încă nu am învățat să căutăm multe din cele uitate. Totuși, azi meditațiile mentale și căutarea zborului astral conștient ne aduc în primul rând imaginile cunoscute cândva, formate din luminile lumii de care am fost privați. Nici azi mulți nu au curajul să le caute, aflați încă sub puterea pedepselor religioase și a disprețului laic. Dar nu pentru mult timp, căci creșterea vibrației planetare va readuce tuturor cele ce nu mai pot fi de nimeni oprite.

Tocmai de aceea nu avem deocamdată multă experiență, iar acolo unde există percepții vizuale – nu avem înțelegerea lor extinsă, ci încă suntem tributari asocierilor cu obișnuințele fizice. Trebuie doar să ne întărim încrederea în noi înșine și să ne ajutăm permanent semenii din orice unghi de vedere, în același timp consolidându-ne și dezvoltându-ne pe noi înșine.

Să ne oprim deocamdată aici, urmând periplul cunoașterii sunetului și vibrației fundamentale, care ne vor ajuta să pătrundem încă și mai puternic în profunzimile lumii minunate în care trăim…

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu