1.g. La finalul prezentării spațiilor din interiorul centrului de evoluție

Studiul spațiilor universice este un domeniu puțin înțeles și putem face tot timpul confuzii, și să le răspândim în mod neintenționat, datorate necunoașterii profunde a lumii în care trăim; dar cunoscând multe lucruri, ele pot fi și induse intenționat de semeni doritori de control asupra populațiilor lucrătoare. ….

Mai mult

1.f. Spații ale Universului Fizic: zonele și subzonele universului

Universurile materiale sunt structurate interior pe zone și subzone universice; zonele pot fi sub formă de: 1. bule energetice naturale atrase din exteriorul Centului de evoluție și adaptate cerințelor evoluțiilor care se desfășoară în interiorul lor; 2. spații interioare delimitate chiar în spațiul bulei-univers prin pături energetice structurate complex, cu funcțiuni complexe. Universul Fizic cuprinde trei mari zone, fiecare zonă fiind structurată pe subzone. ….

Mai mult

02. Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție

Centrul de evoluție este un spațiu-bulă de energie fundamentală, puternic protejat pentru a nu se deranja desfășurările dinafara lui. Este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor, după cum este necesar să se desfășoare evoluțiile monadelor și a diferitelor feluri de grupări de monade. …

Mai mult

1.e. Schema generală a spațiilor din interiorul Centrului de evoluție

Centrul de evoluție este un spațiu-bulă de energie fundamentală, puternic protejat pentru a nu se deranja desfășurările dinafara lui. Este structurat interior cu multe bule de energie fundamentală și cu creații ajutătoare necesare desfășurării evoluțiilor, după cum este necesar să se desfășoare evoluțiile monadelor și a diferitelor feluri de grupări de monade. …

Mai mult

1.d. Structuri ajutătoare pentru universuri, create de monade foarte avansate în evoluții

Alături de universuri și alte spații-bule naturale, bule atrase dinafara Centrului de evoluție de către monadele cele mai avansate din Centrul de evoluție, apoi modelate vibrațional și structurate complex în interior în funcție de necesitățile evoluanților. Tot în vederea acelorași evoluții, coordonatorii lor creează și alte structuri durabile din energie fundamentală …

Mai mult