01.b. Studiind realitatea pe care o putem percepe acum, de pe Pământ

Analiza lumii percepute de noi, azi, se realizează:
– cu ajutorul simțurilor corpului fizic și prelungirilor tehnologice create de noi, specific situației planetare de azi; – folosind intuiții și clar-intuiții; – folosind clar-simțuri, pe măsură ce se formează noi căi neuronale, corespunzătoare obișnuinței decodificării percepțiilor venite de la senzorii corpurilor astral, mental și cauzal.

Mai mult

01.a. De ce învățăm despre evoluțiile noastre?

Suntem spirite întrupate care se folosesc de corpurile lor pentru a-și dezvolta experiența de manifestare. Nu suntem spirite bune sau rele, ci spirite aflate în diferite faze de creștere, de cunoaștere – de evoluție. Învățăm despre evoluții ca să ne știm istoria, ca spirite întrupate pe Pământ – ca fiind o fază într-un șir practic infinit de evoluții spirituale.

Mai mult

Sinteza ideilor principale

Energia fundamentală este esenţa, fundamentul vieţii, generatoare a tuturor structurilor care se auto-formează din, şi în ea însăşi în acelaşi timp. Spunem că ea este eternă şi infinită, însă esenţa ei este atemporală şi aspaţială, în ea însăşi este generatoare de spaţiu şi timp, de particularităţi proprii, de infinite forme de potențial şi infinite forme de posibilităţi de manifestare a potenţialului său latent. 3. Structurile primordiale s-au auto-format din, și în energia fundamentală aflată în stare liberă: – la început au apărut puncte-impuls primordiale formate în…

Mai mult

06. Câteva aspecte legate de speciile și subspeciile biosistemului pământean

În modul cel mai profund, speciile și subspeciile biosistemului pământean (la fel ca și rasele speciei umane) se consideră conform particularităților întregului sistem corporal de întrupare – nu numai după aspectele corpului fizic: corespunzătoare evoluțiilor spiritelor care le folosesc. Departajarea subspeciilor de specia principală este determinată în funcție de evoluția spiritelor întrupate. …

Mai mult

05. Decesul lui Madrit; finalizarea și analiza întrupării

Întruparea oricărei viețuitoare este un proces complex, indiferent dacă este vorba despre o monadă în evoluții începătoare sau avansate. Monadele care au radiația dezvoltată și pot susține și corpuri planetare, și corpuri spirituale, au o întrupare cu grad superior de complexitate și e bine să dezvoltăm puțin acest subiect acum, ca să lăsăm spațiu în studiile viitoare pentru alte explicații extinse. ….

Mai mult