CORZI MATERIALE STELARE

« Back to Glossary Index

Corzile stelare sunt structuri materiale cu vibrație foarte înaltă ale stelelor din orice galaxie, formate din materii eterice cu vibrații din subnivele ale nivelului eteric. În fiecare nod lor se formează condiții pentru întruparea a câte unui popor spiritual în ceea ce noi numim planetă. O stea poate avea pe corzile sale una sau mai multe planete – sau nicio planetă, după cum îi este necesar conform destinului întrupării sale.

Corzile se formează în structurile stelei după ce s-au format toate structurile sale eterice și fizice deopotrivă. Abia după formarea corpului stelar, unele raze speciale ale popoarelor spirituale întrupate astfel, raze care nu au participat la formarea corpului stelar, sunt astfel folosite din acest moment pentru formarea corzilor materiale, eterice, stelare.

Corzile stelare sunt formate din:

a. O formă tubulară foarte lungă, bogat structurată în interior, în funcție de câte feluri de fluxuri energo-materiale cu vibrații diferite are de vehiculat steaua spre planetele sale. Ea se formează în perioada în care radiația energetică a spiritelor întrupate ca stea sunt pe timpul expirului din respirația lor: vitezele de respirație – inspir și respir – nu pot ajunge niciodată la sincronizare, dar există o perioadă în care expirul este prelung și nu ajunge la sincronizare (simultaneitate), razele atrag materii eterice din mediul cosmic și formează această parte tubulară a corzii. Ea se formează într-o perioadă foarte lungă de timp, partea tubulară astfel este foarte lungă. Energia în timpul expirului curge liniar și constant, formând această parte până când respirațiile spiritelor întrupate se aliniază către un inspir foarte apropiat (dar, de asemenea, fără să ajungă la sincronicitate), când astfel forma corzii se schimbă în formă de nod.

b. O formă de nod, în lungul părții tubulare: din loc în loc coarda se strânge în bucle foarte strânse, pe timpul perioadei de inspir, când o parte a energiei în respirație este reținută în interiorul spiritelor (monadelor din fiecare spirit) și o parte din energie se păstrează și se compactizează în interiorul lor, privând astfel coarda de o parte din energie și dând formei aspect de nod format din bucle foarte strânse una în alta. Nodul astfel format astfel emite o energie foarte puternică, creând condiții pentru deschiderea unui canal (de către coordonatorii de evoluții) prin care se cuplează radiația unui popor spiritual întreg cu radiația nodului corzii stelare, începând întruparea comună în acest loc pe coardă a poporului spiritual, sub formă de planetă.

Toate stelele au astfel de corzi, dar nu toate stelele au în destinul întrupării lor să creeze condiții pentru formarea de planete. Unele corzi au noduri și astfel creează condiții pentru formarea de planete, altele nu au noduri și astfel nu au planete pe lungimea lor. Cele fără planete au rolul de a elibera în spațiile cosmice fluxurile energo-materiale care circulă de la nucleul galactic spre stelele, planetele și planetoizii lor din cuprinsul galaxiei. În acest fel, fluxurile sunt eliberate spre folosința lor de către sistemele corporale ale biosistemelor stelei și planetelor ei (viețuitoarele lor: cu corp astral de manifestare și cu corp fizic de manifestare).

« Înapoi la Dicționar

Articole asemănătoare