01.b. Studiind realitatea pe care o putem percepe acum, de pe Pământ

Analiza lumii percepute de noi, azi, se realizează:
– cu ajutorul simțurilor corpului fizic și prelungirilor tehnologice create de noi, specific situației planetare de azi; – folosind intuiții și clar-intuiții; – folosind clar-simțuri, pe măsură ce se formează noi căi neuronale, corespunzătoare obișnuinței decodificării percepțiilor venite de la senzorii corpurilor astral, mental și cauzal.

Mai mult