19. O comunicare astrală privind relația dintre conștiență și conștiință

Conștiința este superlativul conștienței, având la bază experiența conștientizată și consolidată a monadei aflată în evoluții. Ea este o treaptă superioară a conștienței, care însă lasă loc dezvoltării permanente a conștienței, conștiința însăși urmând același drum și devenind astfel temelia tuturor avansărilor monadei.

Mai mult