1.c. Alte spații-bule, ajutătoare pentru universuri

Fiecare univers are o serie de spații și structuri ajutătoare pentru derularea evoluțiilor din interiorul lui. Deosebirea între spații și structuri constă în primul rând în faptul că spațiile ajutătoare au un interior liber, voluminos, structurate interior și exterior astfel încât în ele să se poată întrupa entități ajutătoare care trăiesc și lucrează pentru evoluanții ajutați sau conlucrează cu alți ajutători întrupați în mijlocul primarilor sau chiar cu primari foarte înaintați în evoluții …

Mai mult

1.b. Despre spațiile evoluțiilor protejate

Spațiile evoluțiilor protejate poartă această denumire pentru că nu numai spațiile sunt protejate cu pături energetice puternice, dar mai ales evoluțiile care se desfășoară în interiorul lor sunt extrem de sigur protejate de radiațiile foarte puternice din jurul acestor spații, iar pe de altă parte evoluanții sunt protejați în evoluțiile lor prin procesul de întrupare, astfel încât să nu se distrugă reciproc …

Mai mult

1. Spații organizate pentru evoluții: a. Clasificări; Despre spațiile protejate

Pentru orientare în continuarea studiilor despre evoluții este necesar să avem o cunoaștere generală a spațiilor în care se derulează evoluțiile noastre: ele sunt create și întreținute chiar de către coordonatorii evoluțiilor noastre, care astfel ne creează condiții optime pentru parcurgerea lor.
Fiecare element de studiu prezentat în continuare va fi detaliat într-un capitol separat privind universurile, cu toate structurile lor interioare și exterioare. Deocamdată să facem cunoștință cu ele. …

Mai mult

Sinteza ideilor principale

Pentru orientare în continuarea studiilor este necesar să avem o cunoaștere generală a unor noțiuni privind evoluțiile: spațiile în care se derulează evoluțiile, pe trepte și subtrepte de evoluție – unde și evoluțiile, și spațiile în care se desfășoară ele au nevoie de înțelegerea felului în care ele sunt strâns legate de nivelele de vibrație fundamentală, în funcție de care se desfășoară toate evoluțiile noastre.

Mai mult